Frihandelsavtal river hinder för små exportföretag

NYHET Publicerad

FRIHANDEL Ett vanligt antagande är att ett frihandelsavtal mellan EU och USA främst gynnar de största svenska exportföretagen. Men det finns många mindre företag som håller tummarna för att förhandlingarna ska resultera i ett färdigt avtal, visar en rundringning. "Den administration som är förknippad med att sälja till USA är både tidsödande och kostsam", säger Barry Smith, produktionsansvarig på företaget Wipro i Östersund.

Barry Smith -1

Barry Smith, produktionsansvarig på företaget Wipro i Östersund, hoppas på ett frihandelsavtal mellan EU och USA.

Erik Fahlgren-Plastex

Erik Fahlgren, ansvarig för produkt- och marknadsutveckling på Plastex AB i Skellefteå

Peter Norman-Odin Target

Peter Norman driver företaget Odin Target i Gammelstad.

Foto: Per Pettersson
Jan-Erik-Sandberg-Tekniföretagen

Jan-Erik Sandberg, som är chef för Teknikföretagen, region Norr.

– Vi ser ett handelsavtal mellan EU och USA som oerhört viktigt. Det skulle leda till mer affärer, säger Jan-Erik Sandberg, som är chef för Teknikföretagen, region Norr.

– Många av våra medlemsföretag är underleverantörer till de skogs- och gruvföretag som finns här uppe och som har fokus på den amerikanska marknaden. Andra företag har egen export till USA, förklarar Sandberg, som menar att TTIP skulle betyda mycket för såväl tillväxt som sysselsättning i landets norra del.  

Teknikföretagens medlemsföretag sysselsätter totalt 25 000 personer i den norra regionen, och många mindre och medelstora företag i Norrland anser också att de har stor potential att öka sina marknadsandelar på den amerikanska marknaden med ett handelsavtal mellan EU och USA. Inte minst skulle slopandet av många icke-tariffära handelshinder skapa bättre affärsmöjligheter då komplicerade handelsprocedurer försvårar handeln över Atlanten.

– Den administration som är förknippad med att sälja till USA är både tidsödande och kostsam, säger Barry Smith, som är produktionsansvarig på företaget Wipro i Östersund, ett företag som tillverkar hydrauliska cylindrar för motorfordon. 

I dagsläget är Wipros export till USA blygsam, men med enklare regler finns en klar potential till en ökning.

– I dag ställs det olika krav på exempelvis emballage inom EU och USA, vilket gör det hela komplicerat. Med ett handelsavtal som förenklar reglerna skulle förutsättningarna helt klart förbättras, säger Smith.

Erik Fahlgren, som ansvarar för produkt- och marknadsutveckling på Plastex AB i Skellefteå, poängterar det viktiga i att ha ett brett perspektiv.

– Även om vi inte har några direkta affärer med USA, så har vi kunder som i sin tur är aktiva på den amerikanska marknaden, vilket gör att vi påverkas indirekt, säger han.

Plastex, som bland annat tillverkar tätningslister, kabelhållare och plastslangar och har affärer runt om i Europa, upplever att många av deras producentkunder har problem att handla med just USA.

– Det innebär stora administrativa svårigheter. Det är ju olika standarder i USA respektive Europa, och produkterna ska testas på olika sätt, säger Fahlgren, som har desto positivare erfarenheter av EU:s gemensamma marknad.

– Skulle handeln mellan USA och EU fungera mer som handeln inom EU så skulle det säkerligen bli mer affärer, säger han. 

Andra företagare har liknande erfarenheter. Peter Norman driver företaget Odin Target i Gammelstad, strax utanför Luleå, och har än så länge valt att inte etablera sig på den amerikanska marknaden.

– Vi har funderat på det, men de har visat sig vara väldigt komplicerat rent administrativt, säger Norman, vars företag tillverkar skjutbanor med elektroniska målsystem.

Peter Norman pekar på den förmodligen allra viktigaste vinsten med ett frihandelavtal, och vad det egentligen handlar om.   

– Skulle de handelshinder vi har i dag försvinna så skulle vi bara behöva inrikta oss på att övertyga den eventuella kunden, säger han.

Pär Krause

Fakta: Frihandelsavtal mellan EU och USA

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), är ett planerat frihandelsavtal mellan EU och USA med syftet att förenkla handel dem emellan genom att ta bort olika, främst icke-tariffära, handelshinder. Om handelsavtalet går igenom skulle det resultera i världens största regionala frihandelszon. Förhandlingarna inleddes 2013 och beräknas vara klara 2016 eller 2017. Efter förhandlingarna måste avtalet godkännas av de folkvalda församlingarna, som för EU:s del utgörs av EU-parlamentet, innan det kan implementeras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

LO-basen optimistisk om frihandelsavtal med USA

TTIP Nu inleds slutspurten i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal – TTIP – mellan EU och USA. Trots rapporter om ökat motstånd i Europa anser LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att mycket talar för att avtalet blir av. ”Jag är nog lite mer optimistisk idag än tidigare”, säger han.
NYHET Publicerad:

Brexit hotar svensk utrikeshandel

EU Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och ett brittiskt EU-utträde kan få allvarliga konsekvenser för den svenska utrikeshandeln. ”Brexit vore en potentiell katastrof”, sade Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Asiatiska ekonomier stänger dörren för Europa

GLOBALISERING Världshandeln viker och Asien blir allt mer stängt för omvärlden. För Europa är det dåliga nyheter, eftersom man riskerar att bli isolerade, betonar Razeen Sally, professor i internationell politisk ekonomi vid National university of Singapore. ”Efter finanskrisen är det ingen som tar Europa på allvar”, sade han.
NYHET Publicerad:

Krafttag krävs för svensk export

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

WTO fortfarande på banan

KOMMENTAR Efter flera bakslag lyckades förhandlarna i världshandelsorganisationen, WTO, att nå resultat inom jordbruk och elektronik vid ministerkonferensen i Nairobi. Utfallet betyder att organisationen lyckats att demonstrera sin fortsatta relevans, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

WTO slopar tullarna på elektronik

FRIHANDEL Tullarna försvinner på allt från bläckpatroner till digital medicinsk utrustning. Det har WTO beslutat vid det stora mötet i Nairobi. Att avgifterna nu försvinner från 201 varor blir en injektion för hela världshandeln, menar experterna.
NYHET Publicerad:

Nordbor vill ha mer frihandel med USA

INTERNATIONELL HANDEL En majoritet av befolkningen i de nordiska länderna vill att EU förhandlar fram ett nytt frihandelsavtal med USA. Studien som Svenskt Näringsliv tagit fram visar också att drygt 70 procent anser att frihandel överlag är positivt.
NYHET Publicerad:

Starkt nordiskt stöd för frihandel över Atlanten

DEBATT Stödet för frihandel är stort bland nordiska medborgare, visar en ny undersökning. 71 procent är positiva till frihandel generellt och stödet för ett frihandelsavtal mellan EU och USA är grundmurat. En positiv signal när förhandlingarna om TTIP-avtalets rättsliga aspekter hårdnar, skriver Carola Lemne och företrädare för Nordens näringslivsorganisationer.
NYHET Publicerad:

Jättelikt handelsavtal glatt besked

KOMMENTAR Under åtta års förhandlingar har USA och 11 länder runt Stilla Havet försökt sy ihop ett frihandelsavtal. Nu har man kommit överens om en text – ett glatt besked för oss frihandelsvänner. Det kommer också att underlätta förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen skjuter mygg med kanon

KOMMENTAR EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ett reformerat regelsystem gällande tvister när företag får sina tillgångar konfiskerade. Reglerna är  olyckliga för företagen, som av kostnadsskäl redan idag är starkt missgynnade när det gäller möjligheten att använda sig av regler om investeringsskydd, skriver Olof Erixon, ansvarig för internationell handelspolitik.
NYHET Publicerad:

Handelshinder stoppar svensk exportsuccé

FRIHANDEL Världens bästa huvudskydd för cyklister är en unik svensk uppfinning som har ett globalt innovationsskydd och räddar liv. Men skyddet får inte säljas till konsumenter i USA. Ett frihandelsavtal skulle kunna öka exporten närmast explosionsartat.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal river hinder för små exportföretag

FRIHANDEL Ett vanligt antagande är att ett frihandelsavtal mellan EU och USA främst gynnar de största svenska exportföretagen. Men det finns många mindre företag som håller tummarna för att förhandlingarna ska resultera i ett färdigt avtal, visar en rundringning. "Den administration som är förknippad med att sälja till USA är både tidsödande och kostsam", säger Barry Smith, produktionsansvarig på företaget Wipro i Östersund.
NYHET Publicerad:

Ingen risk för hormonbiffar

FRIHANDELSAVTAL Nio norrländska industriföretagare lyfter fram betydelsen av de frihandelsavtal som finns i världen. Men det saknas ett: Mellan EU och USA.