Dalarna i världen

RAPPORT Publicerad

Globalisering är vare sig något nytt eller konstigt. I grunden handlar det om ökade kontakter mellan människor och länder. Det har alltid förekommit – ibland mer, ibland mindre. Det är takten som har ökat. Men globaliseringen tar sig samma uttryck som tidigare. I flöden av varor och tjänster, kapital, människor och information.

Författare