Entreprenör - Globaliseringsspecial 2007

RAPPORT Publicerad

Innebär globaliseringen en miljard nya konkurrenter – eller innebär den en miljard nya samarbetspartners? Innebär internationaliseringen att tredje världen får möjlighet att skapa sådan tillväxt och rikedom som vi åtnjutit länge eller innebär det att vi ”i väst” måste sänka vår levnadsstandard för att dela med oss av det goda? Är globaliseringen ett hot mot demokratin eller en kraft som kommer att tvinga fram demokrati? Svaren på frågeställningarna ovan handlar i stor utsträckning om attityd. Är man rädd för globaliseringen och vill bygga plank mot omvärlden, eller är man nyfiken och positiv?

Detta specialnummer av Entreprenör lyfter fram flera aspekter på de möjligheter som globaliseringen medför för företagsamheten och för Sverige. Företagsexempel och vardagsnära reportage illustrerar hur globaliserade vi redan är och vad globaliseringen betyder för ekonomisk tillväxt och jobb men också för enskilda företagare och anställda. Vi inspirera till en bredare dialog om globaliseringens betydelse, möjligheter och utmaningar.

Författare