Fem vägval för Sverige - Näringslivets Långtidsutredning

RAPPORT Publicerad
Omslag - Fem vägval för Sverige - Näringslivets Långtidsutredning
Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en egen långtidsutredning med ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna.
Bakgrunden är att statens långtidsutredningar i hög utsträckning enbart bygger på en framräkning av den rådande politiken. Utredningen blickar framåt 30 år och ser ett samhälle som har goda möjligheter att ta vara på ny teknik och anpassa sin teknologiska utveckling, sysselsättningspolitik och välfärdssystem till den nya tidens krav. Vilka vägval har vi gjort och vilka utmaningar har vi antagit för att nå fram?

Författare