Globala affärer - regler som hjälper och stjälper

RAPPORT Publicerad

Globaliseringen öppnar enorma möjligheter för svenska företag, och många är också framgångsrika på internationella marknader. Men med enklare regler och bättre rådgivning skulle betydligt fler företag kunna växa globalt, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Undersökningen bygger på intervjuer med både företag och myndigheter, och visar att företag med internationell verksamhet ofta stöter på problem med lagar och regler. Det kan gälla allt från miljökrav till aktiebolagsregler. Det förekommer också en hel del diskriminering till exempel vid offentliga upphandlingar, även inom EU. På vissa marknader finns problem med korruption och osäkra rättssystem.

Det finns alltså en stor potential till internationell regelförenkling där den svenska regeringen kan bidra till näringslivets utveckling. En viktig slutsats i rapporten är att EU är bra för företagen, men att det är en bit kvar tills vi har en verkligt enhetlig marknad. Det krävs både vassare regler och en annan attityd hos medlemsländerna. Många företag pekar på problemen med att EU-reglerna införs och tolkas helt olika i olika länder. Svenskt Näringsliv betonar också betydelsen av att multilaterala förhandlingar som till exempel Doha-rundan i WTO slutförs.

Det behövs också lättillgänglig och kompetent rådgivning till företag som vill utnyttja den globala marknaden. Svenskt Näringsliv vill att staten bidrar till att samordna insatserna och göra dem mer synliga för framför allt mindre företag.

Författare