Kalmar i världen

RAPPORT Publicerad

Under det senaste året har Svenskt Näringsliv genomfört cirka tvåhundra djupintervjuer med svenska företag som förenas av att de vuxit lokalt med en internationell strategi. I skriften "Kalmar i världen" berättar tio Kalmarföretagare hur deras företag utnyttjar globaliseringens möjligheter.

Företagen varierar i storlek, inriktning och branscher, men de förenas ändå i många gemensamma erfarenheter:

  • Globaliseringen är redan här. Den är inte en fråga för framtiden, utan en del av vardagen.
  • Globaliseringen är avgörande för näringslivets framgångar.
  • Globala framgångar står inte i motsatsförhållande till lokal utveckling. Tvärtom vittnar många om hur verksamheten på hemmaplan kunnat stärkas och utvecklas när företaget internationaliserats.
  • Globaliseringen ställer krav på politiska förändringar. Här är budskapet tydligt: Det är inte bara företagen – utan lika mycket företagsklimatet – som är utsatt för internationell konkurrens. Det viktiga är att de näringspolitiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma för att det ska finnas många nya och växande företag i vårt land. Här finns en del av svaren på hur Sveriges kanske största samhällsproblem, företagslösheten, skall kunna lösas.

Ett Sverige med omfattande företagslöshet kommer aldrig att kunna möta globaliseringens utmaningar. Frågan om hur vi skapar ett näringsklimat i världsklass är därför vårt lands stora framtidsfråga.

Författare