Outnyttjad potential i svenska företag?

NYHET Publicerad

Nutek redovisar en ny metod att mäta produktivitetspotential på och antyder att flytten av produktion från Sverige till låglöneländer kan vara onödig. Rätt analys, men fel slutsats menar Stefan Fölster.

En ny studie från Nutek visar att svenska företag har en outnyttjad produktionspotential på upp till 50 procent. Det konstaterar man efter att ha använt en ny mätmetod och undersökt 14 svenska företag.

Enligt siffror från SCB är industrins kapacitetsutnyttjande så hög som 90 procent.

– Många hävdar att vi inte kan öka produktiviteten ytterligare. Men vad som jämförs är försäljningsvärdet och arbetskraftskostnaden, som alltid förbättras kraftigt om produktionen lägg till ett låglöneland. Det som inte uppmärksammas är den potential i produktivitetsutveckling som finns i industrin, anser Staffan Larsson på Nutek.

Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv håller med om att det finns en potential att förbättra produktiviteten i de flesta verksamheter. Bättre kunskap om produktionsteknik och förebilder som Scania hjälper säkert att göra svensk industri mer konkurrenskraftigt.

– På anläggningsnivå är detta viktigt. Det är dock inte alltid så lätt utnyttja potentialen. Man sitter ändå med de anställda man har och maskinparken, och det lönar sig inte alltid att byta ut, säger Fölster i en kommentar till rapporten

Däremot har författarna fel i sin tro att utflyttning till låglöneländer därmed undviks eller blir onödig menar Fölster.

– Från en koncernlednings horisont är det ju så att produktivitetsökningspotentialen är ännu större i den kinesiska tillverkningen. Om en koncernledning bättre vill utnyttja produktivitetspotentialen kan det vara minst lika intressant att lägga störst engagemang vid anläggningarna i låglöneländerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk export behöver en nystart

EXPORT  ”Den svenska exportpolitiken behöver en nystart”. Det slog närings- och innovationsminister Mikael Damberg fast vid ett seminarium arrangerat av Teknikföretagen. Och de närvarande företagarna var inte sena att haka på. ”Det offentliga systemet för exportfrämjande måste förenklas”, påpekade de.
NYHET Publicerad:

”Globaliseringen måste mötas med fortsatta reformer”

ALMEDALEN Sverige har lyckats väl med att reformera sin ekonomi de senaste årtionden. Men det gäller att inte slå sig till ro, säger journalisten Fareed Zakaria.
NYHET Publicerad:

En ljusglimt i höstmörkret

KOMMENTAR EU och Kanada har ingått ett stort frihandelsavtal. Det omfattar inte bara tullar, utan innebär betydande marknadsöppningar i en mängd avseenden. Avtalet kan ses som en mall för vad vi kan uppnå i förhandlingarna mellan EU och USA. Nu har vi chansen att skapa ett jättelikt transatlantiskt frihandelsområde, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Svensk välfärd nästa exportbransch?

VÄLFÄRD Potentialen är stor och goda exempel finns redan. Men för att svensk välfärd ska bli vår nya exportbransch måste ytterligare några pusselbitar falla på plats. Det konstaterades på konferensen "Perspektiv på den svenska välfärden".
NYHET Publicerad:

Är Sverige en exportframgång?

EXPORT Det är närmast ett mantra att "Sverige är ett litet exportberoende land" och att det är Sveriges starka export som lägger grunden för svensk ekonomi. Men är verkligen svensk export så stark som vi tror?
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kräver framåtriktad politik

GLOBALISERING Det är märkligt att den snabba globala ekonomiska omvandlingen inte i högre grad präglar samhällsdebatt och ekonomisk politik i Sverige. Den politiska ambitionen att stärka vår utvecklingskraft tycks ha bromsat upp, skriver Urban Bäckström i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ambassader behövs i tillväxtområden

AMBASSADNEDLÄGGNING "Fler ambassader behövs i tillväxtområden".
NYHET Publicerad:

Viktig framgång för frihandeln

KOMMENTAR Nyligen godkände Europaparlamentet EU:s frihandelsavtal med Sydkorea. Att alla de svenska ledamöterna röstade för avtalet är ett välkommet tecken på en samsyn om utrikeshandelns betydelse för vår välfärd. Nu måste EU gå vidare med fler frihandelsavtal.
NYHET Publicerad:

Mer krut på svenska skatteavtal

SKATTER "Skatteavtal är ingen kioskvältare, men är egentligen viktigare än många andra frågor som diskuteras." Det sade Krister Andersson, näringslivets skattesakkunnige, vid ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort reformbehov under mandatperioden

POLITIK Redaktionen tar pulsen på några av Svenskt Näringslivs experter, ett par månader efter valet. Vad behövs för att den fria företagsamhetens hjul ska fortsätta snurra?
NYHET Publicerad:

"Det är enklare för schweiziska småföretagare"

FÖRETAGSKLIMAT Urs Schmutz hade drivit företag i Schweiz i 20 år när han bestämde sig för att trappa ner. Han sålde sitt bolag och flyttade till Sverige och startade snabbväxaren Spiral Trans. Han har många idéer om hur Sverige ska bli ett bättre företagarland.
NYHET Publicerad:

"Bra gjort av handelsministern"

BUDGETEN I budgeten för 2011 avsätts ytterligare 30 miljoner kronor per år till exportfrämjande. Det är utmärkt att utrikeshandelns avgörande betydelse för vår ekonomi sätts i fokus, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Diagnostikföretag gör exportsuccé i Afrika

INNOVATIONER Sveriges exportframtid finns i tillväxtländerna, där efterfrågan på nya innovationer är som störst. Det insåg det svenska diagnostikföretaget Cavidi redan från start och utvecklade hiv-tester, anpassade efter utvecklingsländernas resursknappa verklighet.
NYHET Publicerad:

Låt inte Globaliseringsrådets arbete rinna ut i sanden

KOMMENTAR Remissvaren på Globaliseringsrådets slutrapport har kommit in och intresset har varit större än vanligt. Genomgående är tongångarna positiva. Det skriver Jonas Frycklund, samhällsekonom på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sverige har viktig roll på nya tillväxtmarknader

DEBATT Innovationstävling, företagsinkubatorer, ett forskningscentrum med inriktning mot innovationer och entreprenörskap på nya tillväxtmarknader. På så sätt kan Sverige spela en viktig roll i ansträngningarna för att hjälpa fattiga länder att utvecklas snabbare. Det skriver några företrädare för Svenskt Näringsliv och Utrikespolitiska Institutet i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

EU hungrar efter frihandel med asiatisk tiger

KOMMENTAR Ett frihandelsavtal med Sydkorea bör godkännas så fort som möjligt. Det gynnar europeiska företag. Ett misslyckande är ett grundskott mot EU:s trovärdighet som handelspolitisk partner. Det skriver Olof Erixon, ansvarig för internationell handelspolitik på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Handelshinder i dagens lucka

WEBB-TV Woolpower i Östersund exporterar till 25 länder och skulle drabbas hårt av fler handelshinder. "För oss som exportföretag skulle det vara bra om Sverige var med i EMU", säger vd:n Adam Brånby i dagens lucka i julkalendern.
NYHET Publicerad:

Innovationer och export nyckel till framgång

GLOBALISERING Inför ett skatteavdrag för forskning och utveckling och ett skatteavdrag för riskinvesteringar. Det är det som krävs för att få fart på småföretagens innovationskraft, enligt förre LO-utredaren Jan Edling, som skriver en bok om hur globaliseringen påverkar Sverige.
NYHET Publicerad:

"Skit i taket, bygg golvet"

FRAMTIDSMÖTET Framgångsrik företagskultur, nya affärsmöjligheter med internet, bättre styrelsearbete, arbetsrätten och kollektivavtalets framtid. Det var några av de 23 ämnen som diskuterades under framtidsmötets andra dag.
NYHET Publicerad:

Danmark lättar på skattetrycket

SKATTER Lägre marginalskatter kan i slutändan, förutom att ge ett livskraftigare näringsliv, ge högre skatteintäkter. Det har såväl danska politiker, näringsliv och fack insett. På måndagen presenterade därför den danska skattekommissionen ett omfattande reformpaket, som ska göra Danmark attraktivare som arbetsgivare, för såväl danskar som utländsk arbetskraft.