Världen i Jönköping

RAPPORT Publicerad

Entreprenör- och företagarandan i Jönköpingsregionen är stark. Under århundraden har uppfinningsrikedom, flit och handel varit grunden för vår överlevnad och utveckling. Här finns såväl traditionen som framtidsföretagandet.

Vårt näringsliv har aldrig varit mer beroende av omvärlden än vad det är idag. Exporten från regionens näringsliv uppgår till över 30 miljarder kronor per år. Tiotusentals jobb är beroende av handel och utländska investeringar.

Vi har goda förutsättningar att bli globaliseringens stora vinnare. Vårt kunnande och våra produkter efterfrågas av miljontals nya konsumenter. Vi har styrkan och modet att konkurrera.

Men globaliseringen ställer också krav på anpassning och utveckling. Konkurrensen blir tuffare för såväl företag som individer. Men också för den politik som förs. Ett gott näringsklimat kommer att bli allt viktigare.

På Svenskt Näringsliv har vi bestämt oss för att ta en aktiv roll i denna framtidsdiskussion. Vi vill framför allt försöka nå bortom den ofta abstrakta globaliseringsdebatten. Inte minst för att den säger väldigt lite om företagens vardagliga utmaningar.

Författare