Ställ rimliga krav på transportsektorn

NYHET Publicerad

INFRASTRUKTUR Arbetet med framtidens vägtransporter måste intensifieras. Omställningen ska vara balanserad, strukturerad, välanalyserad och samordnad med övriga samhällsaktörer och ha en tydlig utgångspunkt i transporternas samhällsnytta. Det visar en ny rapport.

Maria Sunér Flemming, energi- och klimatexpert

Maria Sunér Fleming

Mårten Bergman

Mårten Bergman

Transporter är i centrum för klimatdebatten. Miljömålsberedningen arbetar med sitt slutbetänkande. I processen diskuteras bland annat om det ska sättas ett tufft nationellt mål för transporternas klimatutsläpp. De målnivåer som diskuteras är bland annat att vägtransporterna ska bli i det närmaste fossilfria på 14 år.

Det är fel väg att gå, enligt Maria Sunér Fleming, ansvarig för klimat- och energifrågor.

Sektorsvisa mål, utöver den sektor som ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter som behandlas separat, riskerar att minska kostnadseffektiviteten i klimatpolitiken och därmed skapa onödigt höga kostnader för samhället, anser hon.

– Utmaningarna i transportsektorns klimatomställning är stora. Sverige styr inte ensamt över många av de åtgärder som behövs, exempelvis teknisk utveckling eller EU:s syn på biodrivmedel. En fossilfri transportsektor till 2030 är inte rimligt att nå utan att införa begräsningar i rörlighet för människor och varor, säger Maria Sunér Fleming.

Utöver Miljömålsberedningens arbete har regeringen startat en rad initiativ och utredningar inom ramen för ”en fossilfri transportsektor”. Gemensamt är att alla betraktar transporter uteslutande som en utsläppskälla, inte som en nödvändig del av människors och företags vardag och verksamhet. 

Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor, understryker att transporternas samhällsnytta inte kan underskattas. Människors mobilitet ger möjlighet till möten mellan människor och en större och bättre fungerande arbetsmarknad och möjliggör handel över större avstånd. Det skapar tillväxt i hela landet och ökat välstånd, konstaterar han.

– Mobilitet och handel måste därför främjas samtidigt som klimatavtrycket minskar. Alla trafikslag behövs och har en given roll. En omställning av transportsektorn är komplex. Arbetet måste vara balanserat, strukturerat, välanalyserat och samordnat med samtliga samhällsaktörer och med en tydlig utgångspunkt i transporternas samhällsnytta, säger Mårten Bergman.

Rapporten är ett inspel i debatten och en kunskapsöversikt. Den beskriver EU:s klimatmål för transporter jämfört med den svenska visionen om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen. Den redogör för hur näringslivet arbetar, genom exempelvis egna initiativ, för att minska transporternas klimatpåverkan och vad sektorn skulle behöva för att öka takten i arbetet.

Dessutom presenteras en analys, av konsultbolaget WSP, som visar på potential för substantiella utsläppsminskningar inom personbils-, lastbils- och busstrafiken till 2030, trots relativt stora ökningar av trafikarbetet.

Rapporten är framtagen tillsammans med organisationerna Transportföretagen, BIL Sweden och Sveriges Bussföretag. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

På rätt väg för att stoppa smyghöjningarna

SKATTER Svenskt Näringsliv välkomnar ambitionen att ta bort överindexeringen av drivmedelsskatten. Riksdagens budgetbeslut innebär i ett första skede en frysning av skattehöjningarna. Nästa steg bör vara att avskaffa samtliga automatiska överindexeringar som infördes på punktskatteområdet under förra mandatperioden.
NYHET Publicerad:

Efter elavbrotten: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

INFRASTRUKTUR Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.
NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

Kostsamma symbolprojekt löser inte infrastrukturskuld

KOMMENTAR Sverigeförhandlingen har lämnat förslag till utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Nu finns två tydliga alternativ som politiken ska ta ställning till. Järnvägen behöver moderniseras men vi måste börja i rätt ände. Sverige har redan problem med ett underfinansierat och sårbart befintligt infrastruktursystem. Att ta igen den uppbyggda infrastrukturskulden måste prioriteras i första hand, skriver Mårten Bergman.    
NYHET Publicerad:

Transportplan når inte hela vägen fram

KOMMENTAR Den nya nationella transportplanen innehåller utökade satsningar och har fokus på näringslivet. Men det räcker inte hela vägen. Det krävs ett fortsatt långsiktigt och målmedvetet arbete för att komma till rätta med infrastrukturskulden, enligt Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Ny transportplan väcker förhoppningar men mycket återstår

KOMMENTAR Det krävs långsiktighet för att betala av infrastrukturskulden. Regeringens 622 miljarder är bra, men inte tillräckligt, menar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

”Märkligt att lansera en verkningslös flygskatt”

KOMMENTAR En flygskatt får inte någon effekt på klimatet. Den blir däremot en skadlig skatt på mobilitet i ett land med långa avstånd, skriver Maria Sunér Fleming och Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Fem myter om flygskatten

INFRASTRUKTUR Flyget bär inte sina kostnader och är den största miljöboven i landet. Dessutom är Sverige det enda land i Europa som inte har flygskatt. Myterna om flyget är många. När debatten om en kommande flygskatt blir allt hetare är det dags att slå hål på dem, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Flygskatt får regeringen agera sturskt

INFRASTRUKTUR Majoriteten i riksdagen är emot. Åtta av tio remissinstanser har sagt nej. Trots det går regeringen vidare med förslaget att införa en flygskatt. "Det är häpnadsväckande och fräckt", säger en företrädare för flygbranschen.