SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

En problematisk arbetsmarknad för utrikes födda

Andelen utrikes födda i arbetsför ålder närmar sig 25 % av befolkningen i arbetsför ålder och motsvarande siffra för personer med utländsk bakgrund närmar sig 30 %. Det rör sig alltså om en stor del av Sveriges befolkning i arbetsför ålder som inte har svensk bakgrund. Därmed är arbetsmarknadssituationen för utrikes födda och de med utländsk bakgrund inte bara en individuell angelägenhet för dem utan också mycket viktig för samhällsekonomin.
 
Som allt oftare uppmärksammats har delar av dessa grupper (främst flyktingar från länder med låg HDI) svårt att komma in på arbetsmarknaden. I en ny rapport görs en simulering som grovt visar att om gapet i sysselsättning 2016 mellan in- och utrikesfödda hade varit hälften så stort hade mängden arbetade timmar i ekonomin ökat med 101 miljoner, BNP hade varit 39 miljarder högre och de offentliga finanserna hade stärkts med 16 miljarder.
 
I rapporten ”En analys av utrikes föddas arbetsmarknadsdeltagande” görs en omfattande empirisk genomgång av de utrikes föddas situation på arbetsmarknaden utifrån mängden arbetade timmar. Jämförelser görs internationellt och historiskt. Rapporten innefattar också en gedigen genomgång av arbetsmarknadsteori som kopplar till de utrikes föddas situation på arbetsmarknaden. En viktig slutsats i rapporten är att det är inträdet på arbetsmarknaden som är det största problemet. Utrikes födda som etablerats på arbetsmarknaden arbetar lika mycket som infödda svenskar. Rapporten går också igenom ett stort antal områden som behöver reformeras för att stärka de utrikes föddas situation på arbetsmarknaden.
 
Rapporten är skriven av. Susanne Ackum, Fil. Dr. och arbetsmarkandsekonom, Mattias Lundbäck, Fil. Dr. vid Svenskt Näringsliv och Tamara Sobolevskaia, doktorand vid Stockholms universitet och ekonom på Svenskt Näringsliv.
 
Rapporten kommer att presenteras på ett seminarium där Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och Patrick Joyce, Chefekonom på Almega kommenterar. Samtalet kommer att ledas av Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Datum och tid

  • Onsdag 27 mars 2019, kl. 10:00 – 11:30

Plats

Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm