Kampen om talangerna - En politik för ökad invandring

RAPPORT Publicerad
Kampen om talangerna - En politik för ökad invandring

Kampen om talangerna - En politik för ökad invandring

Hur kan Sverige attrahera talanger utifrån och behålla de kvalificerade medarbetare vi har idag? Den internationella konkurrensen om talanger i utvecklings- och forskningsintensiva branscher är knivskarp. Sverige är ett litet land och vi har dessutom en åldrande befolkning. Vi måste nu och i framtiden attrahera både högkvalificerade invandrare och behålla våra kvalificerade medarbetare för att klara konkurrensen med andra länder. Vi måste ha en smart strategi och en politik för att stimulera innovationer, förbättra näringslivets förutsättningar att växa och samtidigt stärka affärskontakterna med omvärlden. Sverige har ett öppet system förarbetskraftsinvandring men när många länder konkurrerar om de bästa talangerna blir betydelsen av en attraktiv miljö allt mer avgörande.

Hur vi kan vässa villkoren i form av utvecklingsmöjligheter och ersättningar är också avgörande för att behålla och locka talanger till vårt land. I den här rapporten diskuteras ett antal åtgärder med syfte att Sverige ska hävda sig bättre i den internationella konkurrensen om talangerna. Rapporten presenteras vid ett seminarium i samarbete med Saco och har skrivits på Svenskt Näringslivs uppdrag.

Författarna Nima Sanandaji och Fabian Wallen står själva för innehållet.

Stockholm april 2012
Karin Ekenger, Arbetsmarknad
Johan Fall, Skatter
Tobias Krantz, Utbildning, Forskning & Innovation
Svenskt Näringsliv

Författare