På Hemfrid får nyanlända svenskundervisning på arbetstid

TV Publicerad
video spelare

Ying Kaewchin får sin SFI på arbetstid. Det är resultatet av ett samarbete mellan Stockholm stad och städföretaget Hemfrid.