Krafttag krävs för svensk export

NYHET Publicerad

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Carola Lemne

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Håkan Bryngelson

Håkan Bryngelson, styrelseordförande Almega

Johan Söderström ABB 20150924

Johan Söderström, styrelseordförande Teknikföretagen

Foto: Foto Jonas Bilberg

Näringslivet och regeringen är rörande överens om de exportutmaningar Sverige står inför. Globaliseringen och digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, men innebär också en ökad konkurrens från omvärlden. För att Sverige ska kunna behålla sin position som stark exportnation krävs nu åtgärder. Regeringen har därför lagt fram en ny exportstrategi som i 22 punkter beskriver hur svensk export ska främjas.

Till de insatser som nämns i strategin hör en ökad svensk närvaro på tillväxtmarknader, att stärka viljan hos småföretagare att exportera, ett ökat utbyte med internationella organisationer, att främja personrörligheten till och från Sverige, fler företag som är ”born global” och att stärka Sverigebilden utomlands.

Strategin diskuterades under Näringslivets Exportsstrategidag, anordnad av Teknikföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv.

Representanter från näringslivet var alla överens om att det är mycket bra att regeringen nu tar initiativ i frågan kring hur svensk export ska stärkas.

– Det är roligt att frågan engagerar, eftersom exporten är livsnödvändig för oss. Utmaningarna vi står inför är enorma och det är viktigare än någonsin att vi har en bra strategi. Nu måste vi jobba på att konkretisera strategin som regeringen har lagt fram, sade Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

Eventet direktsändes på Internet och kan ses i sin helhet här och på Youtube:

SME-företagen i fokus

Det är de små och medelstora företagen som största fokus hamnar på, eftersom det är där arbetstillfällena kommer skapas och det är där nya exportsuccéer kan växa fram. Men idag är det för svårt och för dyrt för små företag att exportera, och det är för få som vill ta steget till den globala marknaden. Bättre samarbete mellan stora och mindre företag är nyckeln, tror Teknikföretagens ordförande Johan Söderström.

– Vi måste göra det lättare för små företag att exportera, det är inte lätt. Vi måste börja samarbeta bättre, små och stora företag emellan. För få mindre företag vill exportera, och det måste alltid börja med viljan, sedan kan man ta det därifrån.

Håkan Bryngelson, ordförande för Almega, var inne på samma spår.

– Vi har länge levt på de stora giganternas export, men nu behöver vi de mindre företagen. För att klara av de nya utmaningarna behöver vi mer samarbete för att bli effektivare och slagkraftigare på den globala marknaden.

Strategin är överlag bra, men för abstrakt, menade Carola Lemne. Den behöver konkretiseras, göras behovsstyrd och framför allt följas upp regelbundet

– Vi har störst möjlighet att få detta att funka om vi kan jobba konkret efter tydliga målstolpar. Därför måste det bli behovsstyrt, vi måste ställa oss frågan vad som är företagens önskemål och behov? Sedan måste vi följa upp, ofta och regelbundet. Man måste våga satsa, göra fel, utvärdera och göra om.

Regeringen ska konkretisera planen

Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, var på plats under exportstrategidagen. Han betonade vikten av att behålla kompetens och produktion i Sverige, för att bli konkurrenskraftiga globalt. Han menade också att strategin kommer att konkretiseras och att en handelsplan för att mäta resultaten kommer att presenteras vid senare tillfälle.

– Vi satsar mycket pengar på det här och det finns ingen anledning att satsa på det som inte fungerar. Vi återkommer om hur vi ska mäta resultaten. Då kan vi tillsammans se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är nu vi har chansen att satsa stort, och vi måste ta den, sade han.

I en avslutande paneldebatt diskuterade fem representanter från företag i olika branscher sina största utmaningar, de största hindren för export och vad som krävs för en ökad export.  

Deltog gjorde Mats Harborn från Scania, Jonas Törnblom från Envac, Carl Bäckstrand från White arkitekter, Ewa Goos från Babor och Kristina Lindhardt från HiNation. Trots olika branscher är många av bekymren snarlika.

Att en stark svensk närvaro på tillväxtmarknader krävs, var något flera av paneldeltagarna var överens om.

– Vi behöver en ökad svensk närvaro på tillväxtmarknader. Tyskarna är väldigt bra på det, och det är en attityd som vi måste ha. Sverige har ett gott rykte utomlands, då är det viktigt att associeras med Sverige när man jobbar med den globala marknaden, sa Mats Harborn.

Moderator Charlotte Kalin, styrelseledamot för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, avslutade dagen med att lägga in en viktig synpunkt.

– Våra exportframgångar är beroende av attityd och vilja, vi måste vilja för att kunna lyckas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

”Välkommet med förhandlingar istället för hot om tullar”

FRIHANDEL USA vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal. "Ett glädjande besked. De verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya Naftaavtalet bra för världshandeln

FRIHANDEL Det nya Nafta-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko kan på sikt bidra till reformer av Världshandelsorganisationen, WTO. Det menar Niklas Bergström, handelsansvarig.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya USA-tullar hotar svensk industri

INTERNATIONELL HANDEL Djupt olyckligt. Tullarna slår både direkt och indirekt mot svensk industri, kommenterar vd Carola Lemne beskedet att president Trump beslutat att permanenta stål- och aluminiumtullarna.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.