Krafttag krävs för svensk export

NYHET Publicerad

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Carola Lemne

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Håkan Bryngelson

Håkan Bryngelson, styrelseordförande Almega

Johan Söderström ABB 20150924

Johan Söderström, styrelseordförande Teknikföretagen

Foto: Foto Jonas Bilberg

Näringslivet och regeringen är rörande överens om de exportutmaningar Sverige står inför. Globaliseringen och digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, men innebär också en ökad konkurrens från omvärlden. För att Sverige ska kunna behålla sin position som stark exportnation krävs nu åtgärder. Regeringen har därför lagt fram en ny exportstrategi som i 22 punkter beskriver hur svensk export ska främjas.

Till de insatser som nämns i strategin hör en ökad svensk närvaro på tillväxtmarknader, att stärka viljan hos småföretagare att exportera, ett ökat utbyte med internationella organisationer, att främja personrörligheten till och från Sverige, fler företag som är ”born global” och att stärka Sverigebilden utomlands.

Strategin diskuterades under Näringslivets Exportsstrategidag, anordnad av Teknikföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv.

Representanter från näringslivet var alla överens om att det är mycket bra att regeringen nu tar initiativ i frågan kring hur svensk export ska stärkas.

– Det är roligt att frågan engagerar, eftersom exporten är livsnödvändig för oss. Utmaningarna vi står inför är enorma och det är viktigare än någonsin att vi har en bra strategi. Nu måste vi jobba på att konkretisera strategin som regeringen har lagt fram, sade Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

Eventet direktsändes på Internet och kan ses i sin helhet här och på Youtube:

SME-företagen i fokus

Det är de små och medelstora företagen som största fokus hamnar på, eftersom det är där arbetstillfällena kommer skapas och det är där nya exportsuccéer kan växa fram. Men idag är det för svårt och för dyrt för små företag att exportera, och det är för få som vill ta steget till den globala marknaden. Bättre samarbete mellan stora och mindre företag är nyckeln, tror Teknikföretagens ordförande Johan Söderström.

– Vi måste göra det lättare för små företag att exportera, det är inte lätt. Vi måste börja samarbeta bättre, små och stora företag emellan. För få mindre företag vill exportera, och det måste alltid börja med viljan, sedan kan man ta det därifrån.

Håkan Bryngelson, ordförande för Almega, var inne på samma spår.

– Vi har länge levt på de stora giganternas export, men nu behöver vi de mindre företagen. För att klara av de nya utmaningarna behöver vi mer samarbete för att bli effektivare och slagkraftigare på den globala marknaden.

Strategin är överlag bra, men för abstrakt, menade Carola Lemne. Den behöver konkretiseras, göras behovsstyrd och framför allt följas upp regelbundet

– Vi har störst möjlighet att få detta att funka om vi kan jobba konkret efter tydliga målstolpar. Därför måste det bli behovsstyrt, vi måste ställa oss frågan vad som är företagens önskemål och behov? Sedan måste vi följa upp, ofta och regelbundet. Man måste våga satsa, göra fel, utvärdera och göra om.

Regeringen ska konkretisera planen

Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, var på plats under exportstrategidagen. Han betonade vikten av att behålla kompetens och produktion i Sverige, för att bli konkurrenskraftiga globalt. Han menade också att strategin kommer att konkretiseras och att en handelsplan för att mäta resultaten kommer att presenteras vid senare tillfälle.

– Vi satsar mycket pengar på det här och det finns ingen anledning att satsa på det som inte fungerar. Vi återkommer om hur vi ska mäta resultaten. Då kan vi tillsammans se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är nu vi har chansen att satsa stort, och vi måste ta den, sade han.

I en avslutande paneldebatt diskuterade fem representanter från företag i olika branscher sina största utmaningar, de största hindren för export och vad som krävs för en ökad export.  

Deltog gjorde Mats Harborn från Scania, Jonas Törnblom från Envac, Carl Bäckstrand från White arkitekter, Ewa Goos från Babor och Kristina Lindhardt från HiNation. Trots olika branscher är många av bekymren snarlika.

Att en stark svensk närvaro på tillväxtmarknader krävs, var något flera av paneldeltagarna var överens om.

– Vi behöver en ökad svensk närvaro på tillväxtmarknader. Tyskarna är väldigt bra på det, och det är en attityd som vi måste ha. Sverige har ett gott rykte utomlands, då är det viktigt att associeras med Sverige när man jobbar med den globala marknaden, sa Mats Harborn.

Moderator Charlotte Kalin, styrelseledamot för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, avslutade dagen med att lägga in en viktig synpunkt.

– Våra exportframgångar är beroende av attityd och vilja, vi måste vilja för att kunna lyckas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

LO-basen optimistisk om frihandelsavtal med USA

TTIP Nu inleds slutspurten i förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal – TTIP – mellan EU och USA. Trots rapporter om ökat motstånd i Europa anser LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson att mycket talar för att avtalet blir av. ”Jag är nog lite mer optimistisk idag än tidigare”, säger han.
NYHET Publicerad:

Brexit hotar svensk utrikeshandel

EU Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och ett brittiskt EU-utträde kan få allvarliga konsekvenser för den svenska utrikeshandeln. ”Brexit vore en potentiell katastrof”, sade Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Asiatiska ekonomier stänger dörren för Europa

GLOBALISERING Världshandeln viker och Asien blir allt mer stängt för omvärlden. För Europa är det dåliga nyheter, eftersom man riskerar att bli isolerade, betonar Razeen Sally, professor i internationell politisk ekonomi vid National university of Singapore. ”Efter finanskrisen är det ingen som tar Europa på allvar”, sade han.
NYHET Publicerad:

Rensa i exportdjungeln!

KOMMENTAR Statskontoret har publicerat sin kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet. Det är hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln, skriver Eva Häussling, ansvarig för handel & investeringsfrämjande.
NYHET Publicerad:

Krafttag krävs för svensk export

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.
NYHET Publicerad:

WTO fortfarande på banan

KOMMENTAR Efter flera bakslag lyckades förhandlarna i världshandelsorganisationen, WTO, att nå resultat inom jordbruk och elektronik vid ministerkonferensen i Nairobi. Utfallet betyder att organisationen lyckats att demonstrera sin fortsatta relevans, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

WTO slopar tullarna på elektronik

FRIHANDEL Tullarna försvinner på allt från bläckpatroner till digital medicinsk utrustning. Det har WTO beslutat vid det stora mötet i Nairobi. Att avgifterna nu försvinner från 201 varor blir en injektion för hela världshandeln, menar experterna.
NYHET Publicerad:

Nordbor vill ha mer frihandel med USA

INTERNATIONELL HANDEL En majoritet av befolkningen i de nordiska länderna vill att EU förhandlar fram ett nytt frihandelsavtal med USA. Studien som Svenskt Näringsliv tagit fram visar också att drygt 70 procent anser att frihandel överlag är positivt.
NYHET Publicerad:

Starkt nordiskt stöd för frihandel över Atlanten

DEBATT Stödet för frihandel är stort bland nordiska medborgare, visar en ny undersökning. 71 procent är positiva till frihandel generellt och stödet för ett frihandelsavtal mellan EU och USA är grundmurat. En positiv signal när förhandlingarna om TTIP-avtalets rättsliga aspekter hårdnar, skriver Carola Lemne och företrädare för Nordens näringslivsorganisationer.
NYHET Publicerad:

Jättelikt handelsavtal glatt besked

KOMMENTAR Under åtta års förhandlingar har USA och 11 länder runt Stilla Havet försökt sy ihop ett frihandelsavtal. Nu har man kommit överens om en text – ett glatt besked för oss frihandelsvänner. Det kommer också att underlätta förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
NYHET Publicerad:

Svenska exportframgångar börjar på hemmaplan

KOMMENTAR Regeringens exportstrategi är ett steg i rätt riktning. Nu gäller det att omsätta den i praktisk handling. En fortsatt dialog med näringslivet är en förutsättning för att exportstrategin skall lyckas. Svenskt Näringsliv bidrar gärna fortsatt med tankar och förslag för dess förverkligande, skriver Jonas Berggren, chef för internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen skjuter mygg med kanon

KOMMENTAR EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ett reformerat regelsystem gällande tvister när företag får sina tillgångar konfiskerade. Reglerna är  olyckliga för företagen, som av kostnadsskäl redan idag är starkt missgynnade när det gäller möjligheten att använda sig av regler om investeringsskydd, skriver Olof Erixon, ansvarig för internationell handelspolitik.