Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

NYHET Publicerad

INTERNATIONELL HANDEL EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi

Businesseuropes Kinastrategi fokuserar på både utmaningar och möjligheter i handeln med Kina och innehåller fler än 100 rekommendationer för att förbättra villkoren för europeiska företag.

Kina är en av EU:s viktigaste handelspartner och goda handelsrelationer mellan Kina och EU är viktigt för att kunna bibehålla och öka handeln. Samtidigt finns det utmaningar i förhållandet med Kina vilket skapar problem för europeiska företag.

Kina är både en viktig importmarknad och en viktig exportmarknad för europeiska företag och de senaste årens tillväxt i handeln har bidragit till ekonomisk utveckling i såväl Kina som EU. Möjligheterna till förbättrat samarbete är många och potentialen är stor, samtidigt skapar Kinas statsledda ekonomiska system ofta en obalans där inhemska företag premieras över utländska vilket i sin tur försvårar europeiska företags möjligheter att verka i Kina. Mycket pekar dessutom på att Kina nu konsoliderar sin statsledda ekonomi snarare än att genomföra marknadsekonomiska reformer och frågan är inte längre när Kina kommer bli en marknadsekonomi utan om det överhuvudtaget kommer att ske.

För att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina behöver EU ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt. BusinessEurope lyfter de mer övergripande möjligheterna och utmaningarna men pekar också ut konkreta områden där EU bör arbeta.

BusinessEuropes position bygger på fyra huvudmål nämligen:

Säkra ett level playing field mellan Kina och EU.
För att åstadkomma detta behöver EU agera för ett reformerat WTO som kan åstadkomma fler gemensamma regelverk och implementera de regler vi kommit överens om globalt. EU måste också arbeta för att öka intensiteten i WTO-förhandlingarna kring tjänstehandel och färdigställa de bilaterala förhandlingarna om ett investeringsavtal med Kina. EU behöver dessutom stärka samarbetet med Kina kring e-handel och skärpa reglerna kring immateriella rättigheter.

Hantera konsekvenserna av marknadsstörande politik.
Andra länders subventioner skapar problem för europeiska företag, både inom EU och i konkurrensen på andra länders marknader. EU behöver ta fram principer för hur man ska hantera statsägda företag som konkurrerar på den europeiska marknaden, vidta åtgärder för att hantera industrisubventioner och arbeta för att eliminera överkapacitet globalt.

Stärka EU:s egna konkurrenskraft
Förra året ansågs det vara enklare att starta företag i Kina än i EU. Ska europeiska företag kunna fortsätta konkurrera på en global marknad behöver det bli enklare att starta och driva företag inom EU. EU behöver fördjupa den inre marknaden, satsa på forskning, utveckling och innovation samt ta bort onödigt regelkrångel. EU måste samtidigt föregå med gott exempel genom att följa överenskomna regler och motverka diskriminering av icke-europeiska företag som konkurrerar på den europeiska marknaden.

Säkra rättvis konkurrens och samarbete i tredjeländer.
Europeiska och kinesiska företag konkurrerar ofta på andra marknader än sina egna. Det är i grunden positivt men det är samtidigt viktigt att konkurrensen sker på rimliga villkor. EU behöver göra mer för att Kina ska följa WTO-regelverken, inte minst genom att påverka Kina till att acceptera GPA och följa globala regler, men EU behöver också ta tillvara på samarbetsmöjligheter och exempelvis undersöka om det går att hitta synergier mellan EU:s Connectivity Strategy och Kinas Belt and Road-initiativ.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Vietnam gynnar svenska företag

EU I måndags röstade Vietnams nationalförsamling ja till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EVFTA). Därmed är det sista formella hindret avvärjt. Avtalet väntas träda ikraft i slutet av sommaren.
NYHET Publicerad:

Nytt råd ska hjälpa exportföretagen

INTERNATIONELL HANDEL Ett nytt råd ska se till att export- och investeringsstrategin fokuserar på rätt saker, så att exportföretagen snabbt kan få ingång verksamheten. Bakom förslaget står Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Stellinger på Trade Policy Day: ”Alla förlorar på protektionism”

INTERNATIONELL HANDEL Vilken är vägen framåt för EU:s handelspolitik under dessa turbulenta tider? Frågan stod i centrum när Europaparlamentet diskuterade handelspolitik. "Vi lever nu i helt ny handelsvärld", konstaterade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Handelsjättar vill se nya WTO-regler mot subventioner

INTERNATIONELL HANDEL EU, USA och Japan vill att världshandelsorganisationen WTO inför regler för att begränsa staters möjligheter till subventioner av inhemsk industri.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv håller frihandelsfanan högt

INTERNATIONELL HANDEL Svenskt Näringsliv är som enda europeiska näringslivsorganisation inbjuden när Europaparlamentet diskuterar handelspolitik på tisdagen. ”Det innebär en fantastisk möjlighet att vara med och påverka hur EU ska hantera frihandelsavtal, USA, Kina och hållbarhetsfrågor”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

INTERNATIONELL HANDEL EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare vill reformera EU:s konkurrensrätt

FRIHANDEL Den tyska industrin vill reformera EU:s konkurrensrätt för att möta Kinas intåg på den europeiska marknaden medan Svenskt Näringsliv föredrar att gå en annan väg. ”Kina har uppfunnit en egen unik ekonomisk modell som vi måste möta”, säger BDI:s vd Joachim Lang i en intervju.
NYHET Publicerad:

Svensk industri visar musklerna

INTERNATIONELL HANDEL Världens största industrimässa pågår i Hannover. Värdar är Tyskland och Sverige. För ordförande Fredrik Persson är det en självklarhet att delta på mässan och visa sitt stöd för stora och små svenska industriföretag, som ställer ut eller engagerar sig på annat sätt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.