Rensa i exportdjungeln!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Statskontoret har publicerat sin kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet. Det är hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln, skriver Eva Häussling, ansvarig för handel & investeringsfrämjande.

Statskontorets kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet visar på ett spretigt och svåröverblickbart system. Ett stort antal myndigheter och organisationer är involverade. Risken för suboptimeringar och dubbelarbete är överhängande. Prioriteringen mellan olika främjarinsatser och åtgärder är svår.

Enligt rapporten behöver rollerna och ansvaret inom det statliga främjandet förtydligas för att kunna säkerställa att det statliga stödet används där det gör mest nytta.

Överlappningarna finns huvudsakligen i aktörernas tjänsteutbud och beror främst på bristande överblick och kunskap hos de statliga främjandeaktörerna och otillräcklig samverkan och koordinering mellan dessa. Enligt aktörerna upplever företagen främjandesystemet som svårnavigerat. Det finns alltså ett behov att precisera främjandeaktörernas uppdrag, se över samverkan och framförallt tjänsteutbudet så att företagen kan bli bättre lotsat genom det statliga främjandesystemet.

Samtidigt visar kartläggningen att de statliga aktörerna kompletterar varandra i större utsträckning än vad de överlappar varandra. Denna slutsats kan inte förvåna någon, eftersom endast de statliga främjandeaktörerna blev tillfrågade i undersökningen. Inte ett enda företag, som ju är de systemet är avsett för, blev intervjuat om hur de upplever det statliga främjandet. Då skulle det med stor sannolikhet visa sig att överlappningarna är mycket mer omfattande än som framkommer i rapporten. Det mest självklara vore att omgående komplettera kartläggningen och föra in kundperspektivet, det vill säga företagens syn.

Sverige är ett land som är helt beroende av att kunna exportera sina varor och tjänster. En oroande trend med minskande exportandelar i framför allt de snabbast växande länderna måste vändas.

Ett antal åtgärder för att bryta denna negativa trend har redan tagits upp i regeringens exportstrategi. Som framkom bland annat vid Näringslivets Exportstrategidag, som Svenskt Näringsliv nyligen arrangerade tillsammans med Teknikföretagen och Almega, handlar det om att konkret minska företagens trösklar för att handla och investera. En viktig pusselbit i detta är att få till stånd ett tydligt och genomtänkt statligt främjande. Och som rapporten illustrerar är det hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln. Målet måste vara ett kostnadseffektivt efterfrågestyrt handels- och investeringsfrämjande som matchar företagens behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Ekonomiprofessor: Sverige konkurrerar med talanger

INTERNATIONALISERING Hur påverkar de globala värdekedjorna den svenska konkurrenskraften? Det var huvudfrågan under torsdagens seminarium, baserad på rapporten ”Globala värdekedjor, konkurrenskraft och löner”.
NYHET Publicerad:

Har det verkligen blivit enklare för företagen att exportera?

SOMMARKRÖNIKA Ja, mycket har blivit bättre. Men trots en rad åtgärder upplever många företag fortfarande en rad hinder, främst med finansieringen och regelkrångel. Det skriver Eva Häussling, policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande på Svenskt Näringsliv i sin sommarkrönika.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

”Säkra Sveriges framtida export”

EXPORT Svensk export ökar och EU är på väg att sluta fler frihandelsavtal. Men samtidigt behövs mer för att säkra den svenska exporten i framtiden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen. ”Vi vill se en långsiktig blocköverskridande överenskommelse som inte i viktiga avseenden kan förändras vid regeringsskiften”, säger en av rapportförfattarna Eva Häussling.
NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Exporttåget tvingas bromsa in

KONKURRENSKRAFT Svenska exportföretag har svårt att nå ut med sina varor. Det som tynger är bland annat höga arbetskraftskostnader, låg produktivitet och svag efterfrågan. Följden är att landets välstånd inte utvecklas i den takt det borde, visar en ny rapport som redogör för de ekonomiska förutsättningar inför nästa års avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Rensa i exportdjungeln!

KOMMENTAR Statskontoret har publicerat sin kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet. Det är hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln, skriver Eva Häussling, ansvarig för handel & investeringsfrämjande.