Rensa i exportdjungeln!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Statskontoret har publicerat sin kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet. Det är hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln, skriver Eva Häussling, ansvarig för handel & investeringsfrämjande.

Statskontorets kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet visar på ett spretigt och svåröverblickbart system. Ett stort antal myndigheter och organisationer är involverade. Risken för suboptimeringar och dubbelarbete är överhängande. Prioriteringen mellan olika främjarinsatser och åtgärder är svår.

Enligt rapporten behöver rollerna och ansvaret inom det statliga främjandet förtydligas för att kunna säkerställa att det statliga stödet används där det gör mest nytta.

Överlappningarna finns huvudsakligen i aktörernas tjänsteutbud och beror främst på bristande överblick och kunskap hos de statliga främjandeaktörerna och otillräcklig samverkan och koordinering mellan dessa. Enligt aktörerna upplever företagen främjandesystemet som svårnavigerat. Det finns alltså ett behov att precisera främjandeaktörernas uppdrag, se över samverkan och framförallt tjänsteutbudet så att företagen kan bli bättre lotsat genom det statliga främjandesystemet.

Samtidigt visar kartläggningen att de statliga aktörerna kompletterar varandra i större utsträckning än vad de överlappar varandra. Denna slutsats kan inte förvåna någon, eftersom endast de statliga främjandeaktörerna blev tillfrågade i undersökningen. Inte ett enda företag, som ju är de systemet är avsett för, blev intervjuat om hur de upplever det statliga främjandet. Då skulle det med stor sannolikhet visa sig att överlappningarna är mycket mer omfattande än som framkommer i rapporten. Det mest självklara vore att omgående komplettera kartläggningen och föra in kundperspektivet, det vill säga företagens syn.

Sverige är ett land som är helt beroende av att kunna exportera sina varor och tjänster. En oroande trend med minskande exportandelar i framför allt de snabbast växande länderna måste vändas.

Ett antal åtgärder för att bryta denna negativa trend har redan tagits upp i regeringens exportstrategi. Som framkom bland annat vid Näringslivets Exportstrategidag, som Svenskt Näringsliv nyligen arrangerade tillsammans med Teknikföretagen och Almega, handlar det om att konkret minska företagens trösklar för att handla och investera. En viktig pusselbit i detta är att få till stånd ett tydligt och genomtänkt statligt främjande. Och som rapporten illustrerar är det hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln. Målet måste vara ett kostnadseffektivt efterfrågestyrt handels- och investeringsfrämjande som matchar företagens behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen om exportstrategin: ”Inte förändrat någonting”

EXPORT Regeringen satsar 800 miljoner kronor på att öka företagens möjlighet att exportera. Men en ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att majoriteten av företagen inte märkt av någon förändring i exportfrämjandet.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal mellan EU och Japan nära förestående

KOMMENTAR EU och Japan har nått en principöverenskommelse om ett handelsavtal. Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal innebära stora vinster för båda parter och ge en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda ekonomierna.
NYHET Publicerad:

Ny bok ska inspirera fler företag att exportera

EXPORT Inspiration är nyckeln till att skaffa modet att växa, exportera och utveckla företaget bortom de gränser som finns idag. Några av de medelstora svenska företag som har lyckats med sin export berättar om hur det gick till i en ny bok, Miljardvallen, som kom ut i dagarna.
NYHET Publicerad:

Rensa i exportdjungeln!

KOMMENTAR Statskontoret har publicerat sin kartläggning av överlappningar i det statliga exportfrämjandet. Det är hög tid att förenkla, samordna och tydliggöra roller i främjandedjungeln, skriver Eva Häussling, ansvarig för handel & investeringsfrämjande.
NYHET Publicerad:

Krafttag krävs för svensk export

GLOBALISERING Exportnationen Sverige står inför stora utmaningar. För att göra Sverige till en vinnare i internationaliseringen, har regeringen i samråd med näringslivet tagit fram en ny exportstrategi. ”Utmaningarna vi står inför är enorma, så nu gäller det att exportstrategin blir tydlig och konkret”, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenska exportframgångar börjar på hemmaplan

KOMMENTAR Regeringens exportstrategi är ett steg i rätt riktning. Nu gäller det att omsätta den i praktisk handling. En fortsatt dialog med näringslivet är en förutsättning för att exportstrategin skall lyckas. Svenskt Näringsliv bidrar gärna fortsatt med tankar och förslag för dess förverkligande, skriver Jonas Berggren, chef för internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Svensk export behöver en nystart

EXPORT  ”Den svenska exportpolitiken behöver en nystart”. Det slog närings- och innovationsminister Mikael Damberg fast vid ett seminarium arrangerat av Teknikföretagen. Och de närvarande företagarna var inte sena att haka på. ”Det offentliga systemet för exportfrämjande måste förenklas”, påpekade de.
NYHET Publicerad:

Trädgårdsmästare Damberg skapar bättre jordmån för export

KOMMENTAR Det är positivt att näringsminister Mikael Damberg vill göra det lättare för svenska exportföretag. Med den nya strategin vill han renodla, tydliggöra rollerna och matcha mot näringslivets efterfrågan. Svenskt Näringsliv deltar gärna i en diskussion om hur man kan gå vidare, skriver Jonas Berggren, chef för internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Kineserna kommer

SHOPPINGTURISM 120 miljoner turister från Kina en realitet redan nu, säg den som inte tar Shoppingturism på allvar. Turismen i Sverige ger 127 000 jobb och omsätter 172 miljarder, den är syselsättningsintensiv, inte flyttbar och är inkörsporten till arbetsmarknaden för många.