Bolagsskatten stabil idag – men svenska intressen hotas i framtiden

NYHET Publicerad

SKATTER Svenska företag är stabila skattebetalare. Därtill är kommande EU-regler oroande och svenska politiker har misslyckats med att hävda de svenska intressena, menar Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Krister Andersson
Foto: ERIK MÅRTENSSON / SCANPIX

De senaste dagarna har medieuppgifter förekommit kring Sveriges största företags bolagsskatt i Sverige. Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, anser att rapporteringen ger en missvisande bild av bolagsskatten i Sverige och internationellt. De svenska koncernerna har i själva verket ofta totalt sett höga skattekostnader – högre nivåer än den svenska bolagsskattesatsen. Till bilden hör att de har mycket större verksamhet utomlands än i Sverige. På sikt kommer andelen bolags­skatt som betalas i Sverige att minska som resultat av nya internationella skatteregler.  Svenska regeringar har här inte varit framgångsrika i att slå vakt om svenska intressen. 

I första hand måste man beakta att svenska storföretag är verksamma runt om i hela världen, förklarar Krister Andersson och pekar på att det som sker i Sverige bara är en begränsad del och skatt ska betalas där verksamheten bedrivs.  

- De stora koncernernas globala skatteuttag ligger totalt ofta på mellan 25-30 procent, det vill säga klart över svenska skattesatsen på 22 procent. Detta beror på att företagen är verksamma i länder med högre skatt än Sverige och betalar skatt även där. När tidningen Affärsvärlden granskade de totala skattekostnaderna år 2014 för 25 av de största företagen på Stockholmsbörsen visade det sig att av dessa har 19 företag mer än 22 procent i skattekostnad, och ingen lägre än 16 procent.

När det gäller företag som betalar lite bolagsskatt just i Sverige är det, enligt Krister Andersson, angeläget att analysera orsakerna till varför bolagsskatt inte betalas i Sverige under en period.

- Under finanskrisen hade många företag stora förluster. Till skillnad från många andra länder har Sverige inte s k carry-back of losses, d v s möjlighet att dra av årets förluster mot tidigare års vinster. Förlustavdragen förs därför fram i tiden, och de är en vanlig förklaring till varför ett i dag vinstgivande bolag inte betalar bolagsskatt. Stora investeringar i Sverige kan också vara en förklaring.

Krister Andersson anser inte att det finns någon anledning att i dagsläget vara orolig för den svenska bolagsskatten, men på sikt kommer det att bli förändringar.

- Bolagsskatteintäkterna i Sverige har inte fallit ihop. De är visserligen konjunkturkänsliga men ligger stadigt på knappt 3 procent av BNP, dryga 100 miljarder av de ca 1750 miljarder som betalas i skatt varje år. Internationellt ser det förhållandevis lika ut.

Det pågår nu internationellt arbete inom EU, G20 och OECD kring förändrade regler för hur bolag ska beskattas. Krister Andersson varnar för hur detta kommer att påverka svenska företag och Sverige.

- Nya internationella skatteregler lägger allt mer vikt vid att beskattningen ska ske där försäljningen sker. För många bolag är den svenska delen av försäljningen endast någon enstaka procent. Det är de stora länderna i G20 som föga förvånande har bestämt att skatt ska ske i länder med stora marknader. Värdet av inarbetade gamla varumärken, patent mm tillskrivs också i ökad utsträckning stora länder, utöver försäljningsdelen. Samma sak med var risker anses ha tagits. Konsekvensen är att ännu större del av beskattningen kommer att ske i länder som är större än Sverige.

Krister Andersson är kritisk till hur svenska regeringar har agerat i internationella förhandlingar kring dessa nya skatteregler.

- Svenska regeringar har inte varit framgångsrika i att hävda svenska intressen. Det är möjligt att de gamla reglerna var för förmånliga för Sverige, men nu blir det tvärtom. Därför är det inte förvånande att debatten om att det betalas lite skatt i Sverige kommer nu. Politikerna har slarvat bort svenska intressen och bolagen kommer att betala skatt - men inte så mycket här i Sverige. Dessutom kommer företagen att drabbas av allt mer dubbelbeskattning när länderna beskattar mer än hela vinsten.

Arbetet med nya internationella skatteregler har ofta motiveras med att bolagsskatten betalas i fel land. Enligt Krister Andersson är detta också fel.

- Enligt OECD betalas ca fem procent av bolagsskatterna i fel land och hela 95 procent i rätt land.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Delade meningar om elektronisk rapportering

INTERNATIONELLA SKATTEFRÅGOR Konsulter och rådgivare är positiva till EU-krav på elektronisk rapportering av finansiella data från noterade företag från 2020 medan företag hellre ser att utvecklingen drivs av investerare och kundkrav. Så sammanfattar Claes Norberg, professor och redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv diskussionen när de främsta experterna på området från akademi, företag och rådgivare samlades i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Låt förmögenhetsskatten vila i frid

KOMMENTAR Inför de stundande budgetförhandlingarna driver Vänsterpartiet skadliga, historielösa och världsfrånvända krav på återinförd förmögenhetsskatt. Det är djupt olyckligt, skriver Krister Andersson, avdelningschef på Skatteavdelningen.
NYHET Publicerad:

Bolagsskatten stabil idag – men svenska intressen hotas i framtiden

SKATTER Svenska företag är stabila skattebetalare. Därtill är kommande EU-regler oroande och svenska politiker har misslyckats med att hävda de svenska intressena, menar Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringen missar målet med införande av nytt revisionspaket

KOMMENTAR Regeringen har lagt ett förslag om hur EU:s revisionspaket ska införas i Sverige. Men vissa bestämmelser i förslaget går längre än vad EU-reglerna kräver. Svenska företag kan därmed drabbas av mer krångel och ökad administration än vad som är nödvändigt, skriver Claes Norberg, redovisningsexpert.