Denna fråga är avslutad

Möten mellan arbetssökande och företagare

Svenskt Näringsliv arrangerar möten mellan företagare och arbetssökande över hela landet med start våren 2006. Mötena syftar bland annat till att förklara orsakssammanhanget mellan arbetsmarknadslagar och tillväxt och skapa direktkontakt mellan företagare och arbetssökande på orten.

Arbetslösheten är en het potatis i samhällsdebatten och vi hör kontinuerligt nya löften om åtgärder för att komma till rätta med den. Olika debattforum och nya bloggar dyker upp på internet dagligen eftersom ämnet berör så många människor. Inget ont om internet men personliga möten ger ofta större insikter, en annan typ av inspiration och inte minst nya kontakter.

Det finns många företag i Sverige idag som vill växa men som tvekar på grund av de regler som finns och de nya lagförslag som kommer till. Många människor som står utanför arbetsmarknaden har samtidigt både bredd och djup i sin kompetens och vill inget hellre än att arbeta.