"Arbetsförmedlingen måste bli en expertorganisation"

NYHET Publicerad

SYSSELSÄTTNING Regeringen måste justera sin arbetsmarknads-politik för lågkonjunkturen. Det framkom på Svenskt Näringslivs och Sacos seminarium om vilken jobbpolitik som fungerar framöver. Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd, lyfte fram Trygghetsrådets och Trygghetsfondens omställningsavtal som framgångsrecept för arbetsförmedlingen att ta efter.

Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv.

Christer Ågren, Svenskt Näringsliv, tycker att arbetsförmedlingen bör ta efter Trygghetsrådet och Tygghetsfonden i arbetsätt.

– Systemen får snabbt ut individer i nya jobb, och har fantastiska resultat. Programmens sätt att utgå från individen, den nära kopplingen mellan näringsliv, individ och utbildningsinsats, liksom effektiviteten och professionalismen, borde arbetsförmedlingen ha som vägledning för sin framtida coachningsverksamhet, sa han.

Vidare tryckte Christer Ågren på att det inte är arbetsmarknads-politikens ansvar att stå för längre utbildningsinsatser. Däremot ska arbetsförmedlingen stötta och medverka till kompetensväss-ningar och korta, kvalificerade och yrkesinriktade arbetsmarknads-utbildningar där behoven är som störst. Men främst gäller det att hålla människor i arbete.

– Därför gäller det att vara pragmatisk, tänka långsiktigt, fokusera på tidiga insatser, speciellt bland unga, och se till att den viktiga exportberoende industrin inte slås ut, säger Christer Ågren.

Han ser 90-talets arbetsmarknadspolitik som ett avskräckande exempel där för mycket och fel saker gjordes. Folk samlades i volymåtgärder med liten effekt. Som en viktig väg vidare ser han ökad privatisering på arbetsförmedlingens område.

Även Anna Ekström, Sacos ordförande, söker en mer speciali-serad arbetsförmedling som snabbt plockar upp individer och ger dem rätt vägledning och jobb.

– Vi behöver en stark och vass expertorganisation, inte en stor och fluffig, som sysslar med utbildning istället för kompetens- och resursmaximering, säger hon.

– Att de arbetssökande möter rätt person är viktigare än var det sker. Det får inte vara så att när en molekylärbiolog vänder sig till ett av arbetsförmedlingens lokalkontor möts hon eller han av oförstående ögon som inte kan ge den sökande lämplig hjälp, säger hon.

Lars Calmfors, professor vid Stockholms universitet, menar att det uppstått ett designfel i arbetsmarknadspolitiken. Att den nuvarande utformades för att hantera en högkonjunktur och fokuserar främst på de som står längst ifrån arbetsmarknaden. När den ekonomiska krisen nu blir allt djupare krävs nya grepp för att möta den snabbt ökande konjunkturarbetslösheten.

– Regeringen har dragit ned arbetsmarknadsutbildningarna för långt. Jag är förvånad över att de fortsätter hålla aktivitetsåtgärderna på en så låg nivå. Senare insatser ger sämre effekt än tidiga, säger han.

Även Anders Forslund, biträdande generaldirektör på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, är kritisk till den rådande arbetsmarknadspolitiken och vill ha mer riktade insatser än de breda, som nu används för exempelvis ungdomar.

– Identifiera de grupper som bäst behöver hjälpen och sätt in dem tidigt. Det ger bättre resultat. Förhindra långtidsarbetslöshet och framför allt, se till att människor inte blir arbetslösa. Det är alltid bästa receptet, säger Anders Forslund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Bra vara påläst när man söker jobb"

TIPS FRÅN DEM SOM ANSTÄLLER Boken "Jobb! Tips från dem som anställer" gavs tidigare i år ut av Svenskt Näringsliv. Hittills har den beställts i 20 000 exemplar av främst skolor. Boken innehåller handfasta råd för den som söker sitt första jobb.
NYHET Publicerad:

Företag hittar inte rätt folk

REKRYTERING Trots lågkonjunktur och hög arbetslöshet har svenska företag problem med att rekrytera personal. Det vanligaste sättet att hitta rätt medarbetare är via informella kontakter.
NYHET Publicerad:

Jobbcoacher stängs ute

KONKURRENS Trots att Arbetsförmedlingen är fullbelastad, står privata jobbcoacher med avtal hos Arbetsförmedlingen utan jobb. "Jag ser det som en ren förolämpning, de låter hellre arbetslösa köa än att släppa in oss på marknaden", säger Kerstin Höghielm, vd på Livecoachers.
NYHET Publicerad:

It-företag jobbar brett i jakten på kompetens

REKRYTERING Ja till samarbete med yrkeshögskola, twitter och facebook. Nej till annonsering och rekryteringsföretag. Det är företaget ITmaskinens val för att hitta rätt medarbetare.
NYHET Publicerad:

Företag hittar inte rätt folk

ARBETSKRAFT Trots den höga arbetslösheten har många företag svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät med svar från 8 300 företag.
NYHET Publicerad:

Eget företag räknas inte i ny jobbsatsning

NYFÖRETAGANDE Margaretha Malmberg och Mikael Persson, vid utbildningsföretaget Academicum, tycker det är tråkigt att coachföretag missar bonusen på 1 980 kronor om den jobbsökande vill starta företag i stället för att ta anställning.
NYHET Publicerad:

Stöd åt arbetsgivare för att anställa heltidssjukskriven

SÄRSKILT NYSTARTSJOBB Arbetsgivare kan få stöd för att anställa en person som varit heltidssjukskriven med sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning under minst ett år. Stödet motsvarar två gånger den arbetsgivaravgift som ska betalas för den anställde.
NYHET Publicerad:

"Arbetsförmedlingen måste bli en expertorganisation"

SYSSELSÄTTNING Regeringen måste justera sin arbetsmarknads-politik för lågkonjunkturen. Det framkom på Svenskt Näringslivs och Sacos seminarium om vilken jobbpolitik som fungerar framöver. Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd, lyfte fram Trygghets-rådets och Trygghetsfondens omställningsavtal som framgångs-recept för arbetsförmedlingen att ta efter.
NYHET Publicerad:

Yrkes-EM stärker europeisk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Det svenska yrkeslandslaget har bråda tider. 18 – 20 september deltar 23 unga kvinnor och män från Sverige i världspremiären av Euroskills, ett EM i yrkesskicklighet i Rotterdam, Holland.
NYHET Publicerad:

Rationella skäl till a-kassans medlemstapp

KOMMENTAR Idag lämnar många medlemmar a-kassan av rationella skäl, visar flera undersökningar. De omskrivna avgiftshöjningarna har haft marginell betydelse. Därför finns det ingen anledning för regeringen införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
NYHET Publicerad:

Stort sug efter arbetskraft i väst

VÄNERN RUNT Företagen runt Vänern befinner sig i en expansiv fas. Det som främst hämmar en fortsatt stark utveckling är bristen på kompetent arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Brist på arbetskraft bromsar smålandsföretag

REKRYTERING Orderböckerna är fulla. Investeringar i ny och bättre utrustning görs ständigt och framtidsutsikterna är lysande. Men vem ska göra jobbet? Arbetskraftsbristen är nu så allvarlig att flera kommuner satsar på värvningskampanjer i storstäderna.
NYHET Publicerad:

Ams försvårar privat arbetsförmedling

ARBETSMARKNAD Bemanningsföretagen vill hjälpa 1 000 arbetslösa personer att få jobb. Nu kritiseras Ams för att ha kommit med ohållbara krav.
NYHET Publicerad:

Lärlingar fullträff för verkstadsföretag

SKOLA&NÄRINGSLIV Lärlingsutbildningen på verkstadsföretaget Zetterbergs har fått skoltrötta elever att börja läsa teori. För företaget är det en möjlighet att få nya medarbetare med skräddarsydd utbildning.
NYHET Publicerad:

Positivt med sänkta avgifter för unga

Regeringen vill halvera arbetsgivaravgiften för unga för att på så sätt komma åt ungdomsarbetslösheten.
– Ett bra steg i rätt riktning, säger Signhild Arnegård Hansen, vice ordförande i Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare och fack slåss för generös arbetskraftsinvandring

INTEGRATION I sökandet efter medarbetare räddas svenska företag av utländsk arbetskraft. Men planerna kullkastas av den ansvariga myndigheten. I en ny rapport berättar fem företagare om erfarenheterna när asylsökande blir anställda.
NYHET Publicerad:

Småföretagare kan utplåna ungdomsarbetslösheten

ARBETSMARKNAD 55 000 av 58 000 unga arbetslösa kan få jobb i småföretag nästa år när regeringen sänker arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 24 år. Det visar en färsk intervjuundersökning från PricewaterhouseCoopers.
NYHET Publicerad:

Lättare få jobb med lägre ingångslön

ARBETSMARKNAD Det tar allt längre tid för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden – till stor del för att utbildning tar allt mer tid. En lösning är lägre ingångslöner, menar Välfärdsrådet i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

I Piteå är företagaren arbetsförmedlare

Åtta entreprenörer i Piteå anser att det är för krångligt att anställa. Därför har de startat ett nätverk som slussar vidare företagens kompetensbehov till arbetsförmedlingen.