Peter Bäckström, Cramo
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss", säger Cramos vd Peter Bäckström.

Cramo bryter mansdominerat mönster

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Cramo arbetar sedan flera år tillbaka för att nå ökad jämställdhet. I en starkt mansdominerad bransch har företaget tagit flera initiativ för att bryta mönstret.

– Machokulturen har dämpats i branschen men det är fortfarande ganska grabbigt. Det finns en jargong, och alla skämt är inte precis är rumsrena, säger Peter Bäckström, vd på Cramo som hyr ut maskiner till främst byggföretag.

För att ändra på det satte Cramo för tre år sedan upp målet att år 2020 vara 120 kvinnor ute på depåerna där uthyrningen sker. I dagsläget har företaget nått upp till 90.

– Vi har kommit långt med vår målsättning att rekrytera kvinnor till depåerna. Det är där mångfaldsarbetet kan få störst effekt.

Ett annat mål är att ha minst 20 procent kvinnor i ledande befattning år 2020 och i dagsläget är det 10 procent. Sedan förra året finns för första gången en kvinna som distriktschef och en som regionchef, vilka blir viktiga förebilder, påpekar Peter Bäckström.

För att stötta kvinnorna i organisationen har Cramo skapat ett antal initiativ och aktiviteter, bland annat nätverk, rekryteringsdagar, klädkollektioner, branschmässor för kvinnor. I programmet för blivande chefer är idag hälften kvinnor och alla chefer på företaget, nästan 200, har utbildats inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, där kränkande särbehandling ingår som en del.

– Vi har ett starkt fokus på att bli mer jämställda och har en väldig energi i det. Engagemanget för de här aktiviteterna är stort hos medarbetarna – de känner sig stolta. Det är inte ”bara ett hr-projekt”.

Företaget har också sett över sin rekryteringsprocess. Allt från hur platsannonser ser ut och formuleras till vad som kännetecknar en framtida ledare.

– Tidigare har vi fokuserat ganska mycket på teknikkompetens när vi har anställt men idag lägger vi även vikt vid andra egenskaper, och vilken profil en person ska ha för att bli chef hos oss efter 3–4 år.

Till vissa tjänster vill Cramo ha en duktig utbildad mekaniker, men det finns också många tjänster som inte kräver några större teknikkunskaper, och där medarbetarens attityd spelar större roll.

– Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss.

För att få behålla sina medarbetare är det också viktigt vid rekryteringen att vara tydlig med förväntningarna, konstaterar Peter Bäckström.

– Som arbetsgivare ska vi ta ansvar för att det är rätt person för rätt position. Inte bara om att de ska vilja ha jobbet. Ligger förväntningarna i linje med hur det är när de kommer in minskar risken för att de blir besvikna.

Satsningen på jämställdhet handlar om att företaget inte vill säga nej till 50 procent av befolkningen, särskilt med tanke på att det är allt svårare att hitta kompetens. Men det handlar också om att inte säga nej till 50 procent av de synsätt och värderingar som finns i samhället.

– Jag tror stenhårt på att om vi blandar mäns och kvinnors synsätt och värderingar så får vi en större bredd och det påverkar hur vi beter oss.

Han förklarar att Cramo har samma maskiner och kunder som sina konkurrenter – det som skiljer är hur företagen hanterar sina kunder.

– Genom att ha rätt blandning av medarbetare får vi ut full effekt kunskapsmässigt, men också när det gäller förmågor och synsätt. Vi vet att jämställdhet och lönsamhet går hand i hand.

De av Cramos depåer som har gått riktigt bra i tuffa tider är de som har en större blandning av män och kvinnor. Generellt blir miljön och dialogen bättre på en jämställd arbetsplats, enligt Peter Bäckström.

– Alla lyssnar in mer. Är det enbart män eller kvinnor på en arbetsplats finns en risk att det blir hierarkiskt, svart-vitt och att allt ska gå fort. Saker ifrågasätts mer naturligt när vi har en mix av synsätt och värderingar.

Tre tips för ökad jämställdhet

– Gör det till en ledningsfråga, och red ut varför. Vad vill ni med detta? Det blir sedan motivet i alla chefsled och genom hela organisationen. 

– Skapa engagemang ute i organisationen för hur det ska genomföras.

– Säkerställ balans med andra aktiviteter. Jämställdhet är en av flera delar för att uppnå större lönsamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Satsning på jämställdhet fick fart på affärerna

JÄMSTÄLLDHET Ingen på Liljewall arkitekter räknade med att satsningen på jämställdhet skulle bidra till en rekordsnabb utveckling av företaget. ”Jämställdhetsarbete kan vara en motor för en ännu större förändringsprocess – det är häftigt!”, säger kontorschefen Harald Gamrell.
NYHET Publicerad:

Telia Company boostar unga tjejer

MÅNGFALD Jämställdhet och mångfald är ett perspektiv som är med i flertalet av Telia Companys processer, enligt Cecilia Lundin på Telia Company. För att säkra framtida kompetens satsar företaget på att vara ute i skolorna för att få unga intresserade av teknik och digitalisering.
NYHET Publicerad:

"Verklig jämställdhet kräver nytänkande"

INNOVATION Klassiska insatser räcker inte för att lyckas med jämställdhet fullt ut. Det krävs att företaget tänker innovativt i hur mål sätts, hur medarbetare involveras och vilka åtgärder som genomförs. Det visar professor Malin Lindbergs forskning
NYHET Publicerad:

Industriföretag lockar unga med personliga möten

HALLÅ DÄR Annika Franzén, hr-direktör på Väderstad. Du utsågs nyligen till Årets innovatör på Universum Awards. På vilket sätt tänker du och Väderstad nytt?
NYHET Publicerad:

Onödigt att förbjuda mobiltelefoner i skolan

UTBILDNING "Vare sig man gillar det eller inte kommer digitaliseringen att utgöra en allt större del av människors vardag. Det gäller i alla sektorer, även i skolan", menar Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

"Befängd idé låta myndighet avgöra företagens rekrytering"

ARBETSKRAFTSINVANDRING Socialdemokraterna vill ha en skärpt lagstiftning kring arbetskraftsinvandring. Kontrollerna ska utföras av en statlig myndighet, inte av arbetsmarknadens parter. Vd Carola Lemne tycker att idén är befängd.
NYHET Publicerad:

Kvalificerade tjänster lämnar landet

KOMPETENS Allt fler kunskapsintensiva tjänsteföretag flyttar jobben utomlands på grund av kompetensbrist. Det visar en ny rapport från Almega.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Glödhet spelutvecklare syns på radarn 

KOMPETENS I somras hade spelutvecklaren Massive Entertainment 400 anställda. Idag är det 480. För att klara tillväxt i en överhettad it-bransch jobbar sex personer heltid med rekrytering via sociala medier och på högskolor. ”Vi ser till att finnas på deras radar”, säger hr-chefen Magdalena Schultze.
NYHET Publicerad:

Kvinnor på bild ska göra teknikbranschen mer attraktiv

HALLÅ DÄR Elin Östblom som driver Teknikföretagens projekt Bredda bilden. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Skogsföretag tvättar bort smutsstämpel

JÄMSTÄLLDHET För Domsjö fabriker ger skolsamarbeten en chans att visa upp en intressant arbetsplats som inte alls är smutsig och fysiskt tung längre. Det har lockat fler kvinnliga sökande och företaget fortsätter sin prisade satsning på jämställdhet, enligt vd:n Lars Winter.
NYHET Publicerad:

”Det är star wars i vår bransch”

KOMPETENS Hallå där Dilba Demirbag. Sedan årsskiftet leder du satsningen Wes Tech. Vad går den ut på?
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

Byggordlistan sprids och utökas till fler språk

HALLÅ DÄR Hanna Stigmer, hr-specialist på Skanska. Förra året gav ni ut en byggordlista på arabiska och engelska. Hur används den idag?
NYHET Publicerad:

Visita i bräschen mot sexuella trakasserier

ARBETSLIV Efter #Metoo-kampanjen drog Visita igång uppropet #Nolltolerans för att ge sitt stöd. Hittills har nästan 900 företag i branschen skrivit under.  "Ingen ska kränkas eller trakasseras på sin arbetsplats", säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
NYHET Publicerad:

Fokus på affärsnytta leder rätt

KOMPETENS Att komma igång med ett arbete för ökad jämställdhet och mångfald behöver inte vara ett jätteprojekt. Bryt ner det i mindre delar, ta ett steg i taget och håll fokus på affärsnyttan. De råden ger Sara Skullered, konsult inom jämställdhet och mångfald.