Peter Bäckström, Cramo
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss", säger Cramos vd Peter Bäckström.

Cramo bryter mansdominerat mönster

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Cramo arbetar sedan flera år tillbaka för att nå ökad jämställdhet. I en starkt mansdominerad bransch har företaget tagit flera initiativ för att bryta mönstret.

– Machokulturen har dämpats i branschen men det är fortfarande ganska grabbigt. Det finns en jargong, och alla skämt är inte precis är rumsrena, säger Peter Bäckström, vd på Cramo som hyr ut maskiner till främst byggföretag.

För att ändra på det satte Cramo för tre år sedan upp målet att år 2020 vara 120 kvinnor ute på depåerna där uthyrningen sker. I dagsläget har företaget nått upp till 90.

– Vi har kommit långt med vår målsättning att rekrytera kvinnor till depåerna. Det är där mångfaldsarbetet kan få störst effekt.

Ett annat mål är att ha minst 20 procent kvinnor i ledande befattning år 2020 och i dagsläget är det 10 procent. Sedan förra året finns för första gången en kvinna som distriktschef och en som regionchef, vilka blir viktiga förebilder, påpekar Peter Bäckström.

För att stötta kvinnorna i organisationen har Cramo skapat ett antal initiativ och aktiviteter, bland annat nätverk, rekryteringsdagar, klädkollektioner, branschmässor för kvinnor. I programmet för blivande chefer är idag hälften kvinnor och alla chefer på företaget, nästan 200, har utbildats inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, där kränkande särbehandling ingår som en del.

– Vi har ett starkt fokus på att bli mer jämställda och har en väldig energi i det. Engagemanget för de här aktiviteterna är stort hos medarbetarna – de känner sig stolta. Det är inte ”bara ett hr-projekt”.

Företaget har också sett över sin rekryteringsprocess. Allt från hur platsannonser ser ut och formuleras till vad som kännetecknar en framtida ledare.

– Tidigare har vi fokuserat ganska mycket på teknikkompetens när vi har anställt men idag lägger vi även vikt vid andra egenskaper, och vilken profil en person ska ha för att bli chef hos oss efter 3–4 år.

Till vissa tjänster vill Cramo ha en duktig utbildad mekaniker, men det finns också många tjänster som inte kräver några större teknikkunskaper, och där medarbetarens attityd spelar större roll.

– Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss.

För att få behålla sina medarbetare är det också viktigt vid rekryteringen att vara tydlig med förväntningarna, konstaterar Peter Bäckström.

– Som arbetsgivare ska vi ta ansvar för att det är rätt person för rätt position. Inte bara om att de ska vilja ha jobbet. Ligger förväntningarna i linje med hur det är när de kommer in minskar risken för att de blir besvikna.

Satsningen på jämställdhet handlar om att företaget inte vill säga nej till 50 procent av befolkningen, särskilt med tanke på att det är allt svårare att hitta kompetens. Men det handlar också om att inte säga nej till 50 procent av de synsätt och värderingar som finns i samhället.

– Jag tror stenhårt på att om vi blandar mäns och kvinnors synsätt och värderingar så får vi en större bredd och det påverkar hur vi beter oss.

Han förklarar att Cramo har samma maskiner och kunder som sina konkurrenter – det som skiljer är hur företagen hanterar sina kunder.

– Genom att ha rätt blandning av medarbetare får vi ut full effekt kunskapsmässigt, men också när det gäller förmågor och synsätt. Vi vet att jämställdhet och lönsamhet går hand i hand.

De av Cramos depåer som har gått riktigt bra i tuffa tider är de som har en större blandning av män och kvinnor. Generellt blir miljön och dialogen bättre på en jämställd arbetsplats, enligt Peter Bäckström.

– Alla lyssnar in mer. Är det enbart män eller kvinnor på en arbetsplats finns en risk att det blir hierarkiskt, svart-vitt och att allt ska gå fort. Saker ifrågasätts mer naturligt när vi har en mix av synsätt och värderingar.

Tre tips för ökad jämställdhet

– Gör det till en ledningsfråga, och red ut varför. Vad vill ni med detta? Det blir sedan motivet i alla chefsled och genom hela organisationen. 

– Skapa engagemang ute i organisationen för hur det ska genomföras.

– Säkerställ balans med andra aktiviteter. Jämställdhet är en av flera delar för att uppnå större lönsamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.
NYHET Publicerad:

Scandic växlar upp mångfalden

REKRYTERING För många ungdomar i förorten finns det inte ens på kartan att få jobb hos en traditionellt svensk arbetsgivare. Det vill Scandic Hotels ändra på genom att bredda rekryteringsbasen och locka nya typer av medarbetare, men också för att göra en insats i samhället.
NYHET Publicerad:

Jämställt på verkstadsgolvet

ARBETSMILJÖ På monteringen gäller varannan damernas. Det är lika självklart att en man vabbar som en kvinna och dessutom är personalen friskare. Knepet är att integrera jämställdhetsarbetet i vardagen, enligt Indexators hr-chef Linda Lönnerskog.
NYHET Publicerad:

Teknikkvinnor inspirerar varandra på nätet

NÄTVERK Teknikkvinnor började som en grupp på Facebook. Nu reser grundarna landet runt och hjälper företag och organisationer att bli mer jämställda. ”För att kvinnor ska vilja stanna måste hela kulturen vara inkluderande”, säger vd:n Maria Norberg.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel?”, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.
NYHET Publicerad:

Kvinnor ökar dynamiken i bilfabriken

JÄMSTÄLLDHET I dag är nästan var tredje anställd på Volvo Cars fabrik i Göteborg kvinna. För knappt tre år sedan var det inte ens var femte. "Vi var helt snett ute när det gällde genusbalansen", säger Anu Lipponen, ansvarig för jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

”Utlandsfödda ett otroligt kapital”

KOMPETENS En kartläggning av Liljas Personbilars rekryteringsbehov visade att något radikalt måste göras. Som ett led i det har företaget anställt ett antal nyanlända. ”Att det kommer hit så många med bra utbildning som vi kan anställa är en fantastisk möjlighet”, säger vd:n Mats Melander.
NYHET Publicerad:

Akut brist på bussförare

DEBATT Bristen på bussförare är stor. Förklaringen är pensionsavgångar och att för få har rätt körkortsbehörighet. ”Nu gäller det att vända trenden. Därför behövs det långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med branschen för att lösa situationen”, skriver Transportföretagen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: "Det skär i själen varje gång vi får en uppsägning"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det saknas mer än 2 000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt vill se fler åtgärder från politiken för att kunna rekrytera fler medarbetare. "Utbildning är jättebra, men det behövs också andra insatser", säger vd Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. Nokas satsar på ökad mångfald, och nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.