Peter Bäckström, Cramo
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss", säger Cramos vd Peter Bäckström.

Cramo bryter mansdominerat mönster

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Cramo arbetar sedan flera år tillbaka för att nå ökad jämställdhet. I en starkt mansdominerad bransch har företaget tagit flera initiativ för att bryta mönstret.

– Machokulturen har dämpats i branschen men det är fortfarande ganska grabbigt. Det finns en jargong, och alla skämt är inte precis är rumsrena, säger Peter Bäckström, vd på Cramo som hyr ut maskiner till främst byggföretag.

För att ändra på det satte Cramo för tre år sedan upp målet att år 2020 vara 120 kvinnor ute på depåerna där uthyrningen sker. I dagsläget har företaget nått upp till 90.

– Vi har kommit långt med vår målsättning att rekrytera kvinnor till depåerna. Det är där mångfaldsarbetet kan få störst effekt.

Ett annat mål är att ha minst 20 procent kvinnor i ledande befattning år 2020 och i dagsläget är det 10 procent. Sedan förra året finns för första gången en kvinna som distriktschef och en som regionchef, vilka blir viktiga förebilder, påpekar Peter Bäckström.

För att stötta kvinnorna i organisationen har Cramo skapat ett antal initiativ och aktiviteter, bland annat nätverk, rekryteringsdagar, klädkollektioner, branschmässor för kvinnor. I programmet för blivande chefer är idag hälften kvinnor och alla chefer på företaget, nästan 200, har utbildats inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, där kränkande särbehandling ingår som en del.

– Vi har ett starkt fokus på att bli mer jämställda och har en väldig energi i det. Engagemanget för de här aktiviteterna är stort hos medarbetarna – de känner sig stolta. Det är inte ”bara ett hr-projekt”.

Företaget har också sett över sin rekryteringsprocess. Allt från hur platsannonser ser ut och formuleras till vad som kännetecknar en framtida ledare.

– Tidigare har vi fokuserat ganska mycket på teknikkompetens när vi har anställt men idag lägger vi även vikt vid andra egenskaper, och vilken profil en person ska ha för att bli chef hos oss efter 3–4 år.

Till vissa tjänster vill Cramo ha en duktig utbildad mekaniker, men det finns också många tjänster som inte kräver några större teknikkunskaper, och där medarbetarens attityd spelar större roll.

– Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss.

För att få behålla sina medarbetare är det också viktigt vid rekryteringen att vara tydlig med förväntningarna, konstaterar Peter Bäckström.

– Som arbetsgivare ska vi ta ansvar för att det är rätt person för rätt position. Inte bara om att de ska vilja ha jobbet. Ligger förväntningarna i linje med hur det är när de kommer in minskar risken för att de blir besvikna.

Satsningen på jämställdhet handlar om att företaget inte vill säga nej till 50 procent av befolkningen, särskilt med tanke på att det är allt svårare att hitta kompetens. Men det handlar också om att inte säga nej till 50 procent av de synsätt och värderingar som finns i samhället.

– Jag tror stenhårt på att om vi blandar mäns och kvinnors synsätt och värderingar så får vi en större bredd och det påverkar hur vi beter oss.

Han förklarar att Cramo har samma maskiner och kunder som sina konkurrenter – det som skiljer är hur företagen hanterar sina kunder.

– Genom att ha rätt blandning av medarbetare får vi ut full effekt kunskapsmässigt, men också när det gäller förmågor och synsätt. Vi vet att jämställdhet och lönsamhet går hand i hand.

De av Cramos depåer som har gått riktigt bra i tuffa tider är de som har en större blandning av män och kvinnor. Generellt blir miljön och dialogen bättre på en jämställd arbetsplats, enligt Peter Bäckström.

– Alla lyssnar in mer. Är det enbart män eller kvinnor på en arbetsplats finns en risk att det blir hierarkiskt, svart-vitt och att allt ska gå fort. Saker ifrågasätts mer naturligt när vi har en mix av synsätt och värderingar.

Tre tips för ökad jämställdhet

– Gör det till en ledningsfråga, och red ut varför. Vad vill ni med detta? Det blir sedan motivet i alla chefsled och genom hela organisationen. 

– Skapa engagemang ute i organisationen för hur det ska genomföras.

– Säkerställ balans med andra aktiviteter. Jämställdhet är en av flera delar för att uppnå större lönsamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

STARTUPFÖRETAG Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSBRIST Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen. ”Dialogen mellan branschen och utbildningssektorn fungerar alldeles för dåligt”, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Byggordlistan sprids och utökas till fler språk

HALLÅ DÄR Hanna Stigmer, hr-specialist på Skanska. Förra året gav ni ut en byggordlista på arabiska och engelska. Hur används den idag?
NYHET Publicerad:

Visita i bräschen mot sexuella trakasserier

ARBETSLIV Efter #Metoo-kampanjen drog Visita igång uppropet #Nolltolerans för att ge sitt stöd. Hittills har nästan 900 företag i branschen skrivit under.  "Ingen ska kränkas eller trakasseras på sin arbetsplats", säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
NYHET Publicerad:

Fokus på affärsnytta leder rätt

KOMPETENS Att komma igång med ett arbete för ökad jämställdhet och mångfald behöver inte vara ett jätteprojekt. Bryt ner det i mindre delar, ta ett steg i taget och håll fokus på affärsnyttan. De råden ger Sara Skullered, konsult inom jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

Cramo bryter mansdominerat mönster

JÄMSTÄLLDHET Cramo arbetar sedan flera år tillbaka för att nå ökad jämställdhet. I en starkt mansdominerad bransch har företaget tagit flera initiativ för att bryta mönstret. ”Genom att ha rätt blandning av medarbetare får vi ut full effekt”, säger vd:n Peter Bäckström.
NYHET Publicerad:

Volvo: ”Kompetens en överlevnadsfråga”

KOMPETENSBRIST Transportbranschen har länge haft problem med kompetensbrist. Förutom yrkeschaufförer finns risken även att tusentals mekaniker kommer att saknas. ”Det är en överlevnadsfråga för hela branschen”, säger Anders Edin, kompetensutvecklingschef på Volvo Lastvagnar.
NYHET Publicerad:

Uthållighet ger resultat på Saab

STRATEGI De senaste tio åren har Saab haft stort fokus på att fler lönesättande chefer ska vara kvinnor. Och det har gett tydligt resultat – en fördubbling. Engagerade ledare, uthållighet och mod är främsta framgångsfaktorerna, enligt Marie Bellö Yngveson, chef för Saab Academy.
NYHET Publicerad:

IBM ändrar fokus för kvinnosatsningar

JÄMSTÄLLDHET IBM har dragit ner på mentorprogram för kvinnor och arbetar i stället med värderingar. Många av kvinnorna är redan väldigt kompetenta och behöver inga mentorer anser IBM Sverige. 
NYHET Publicerad:

Teknikcollege stärker regional samverkan 

FYRA SNABBA TILL Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv som vid årsskiftet blir ny vd på Teknikcollege.
NYHET Publicerad:

"Cheferna måste rustas på rätt sätt"

HALLÅ DÄR Carina Lindfelt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning och ordförande i Prevent som sprider metoder och kunskap om arbetsmiljö. Hur märker Prevent av #Metoo?
NYHET Publicerad:

Pluggparadoxen urholkar landets yrkesutbildningar

YRKESPROGRAM De unga vill jobba i näringslivet – men väljer inte utbildningar som ger jobb. De senaste tolv åren har yrkesprogrammen tappat var tredje elev. Nu behövs politiska satsningar på studie- och yrkesvägledningen, på yrkesprogrammen och på lärlingsutbildningarna, menar Västsvenska Handelskammaren.
NYHET Publicerad:

Skånska insikter i den smarta fabriken

KOMPETENS Ny teknologi kommer att innebära dramatiska förändringar för morgondagens industri. Projektet Smarta Fabriker vill sprida kunskap om industriell digitalisering. 50 företag har bidragit med komponenter och kompetens.
NYHET Publicerad:

Scania: "Inkludering ger större mångfald"

AFFÄRSNYTTA Det svåra är inte att rekrytera nya grupper till företaget. Utmaningen är att se till att de känner sig inkluderade, vill stanna och bidra fullt ut med sitt kunnande. Det konstaterar Karin Callin som rustar fordonstillverkaren Scanias 48 000 medarbetare för ökad mångfald.
NYHET Publicerad:

Starkt driv hos nya byggkvinnor

HALLÅ DÄR Anders Leander, projektledare, Ikano Bostad. I våras sökte ni kvinnliga snickare i en kampanj i tunnelbanan, och nu har de ni anställde jobbat i två månader. Hur har det gått?
NYHET Publicerad:

Inkluderande karriärmodell central för teknikkonsult

KOMPETENS När företaget ÅF vill öka andelen kvinnor handlar det främst om att jobba med chefsförsörjningen och att säkra att kompetensutveckling är inkluderande. ”En mer diversifierad arbetsplats ger ökad konkurrenskraft”, säger Emma Claesson, kommunikations- och hr-direktör.
NYHET Publicerad:

Byggbranschens bryderi: 10000 nya medarbetare varje år

UTBILDNING Kompetensförsörjningen är helt affärskritisk för byggbranschen. Det säger Elin Kebert på Sveriges Byggindustrier. Fler utbildningsplatser och bredare rekrytering måste till för att få in de minst 10 000 nya medarbetare som behövs varje år.
NYHET Publicerad:

Sponsrat labb ska väcka kemisten i de unga

KEMI Ett toppmodernt kemilabb har öppnat på Universeum i Göteborg. Det är ett första steg i satsningen ”Älska Kemi”, som möjliggörs bland annat tack vare BASF, världens största kemiföretag, och bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Akut personalbrist stoppar verkstadsföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Verkstadsföretaget Nordtek skulle kunna fördubbla försäljningen men avstår då det inte finns personal att anställa. ”Det behövs fler tekniker och ingenjörer, många fler”, säger Krister Koch som driver företaget.