Peter Bäckström, Cramo
Foto: Pontus Lundahl/TT

"Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss", säger Cramos vd Peter Bäckström.

Cramo bryter mansdominerat mönster

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET Cramo arbetar sedan flera år tillbaka för att nå ökad jämställdhet. I en starkt mansdominerad bransch har företaget tagit flera initiativ för att bryta mönstret.

– Machokulturen har dämpats i branschen men det är fortfarande ganska grabbigt. Det finns en jargong, och alla skämt är inte precis är rumsrena, säger Peter Bäckström, vd på Cramo som hyr ut maskiner till främst byggföretag.

För att ändra på det satte Cramo för tre år sedan upp målet att år 2020 vara 120 kvinnor ute på depåerna där uthyrningen sker. I dagsläget har företaget nått upp till 90.

– Vi har kommit långt med vår målsättning att rekrytera kvinnor till depåerna. Det är där mångfaldsarbetet kan få störst effekt.

Ett annat mål är att ha minst 20 procent kvinnor i ledande befattning år 2020 och i dagsläget är det 10 procent. Sedan förra året finns för första gången en kvinna som distriktschef och en som regionchef, vilka blir viktiga förebilder, påpekar Peter Bäckström.

För att stötta kvinnorna i organisationen har Cramo skapat ett antal initiativ och aktiviteter, bland annat nätverk, rekryteringsdagar, klädkollektioner, branschmässor för kvinnor. I programmet för blivande chefer är idag hälften kvinnor och alla chefer på företaget, nästan 200, har utbildats inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, där kränkande särbehandling ingår som en del.

– Vi har ett starkt fokus på att bli mer jämställda och har en väldig energi i det. Engagemanget för de här aktiviteterna är stort hos medarbetarna – de känner sig stolta. Det är inte ”bara ett hr-projekt”.

Företaget har också sett över sin rekryteringsprocess. Allt från hur platsannonser ser ut och formuleras till vad som kännetecknar en framtida ledare.

– Tidigare har vi fokuserat ganska mycket på teknikkompetens när vi har anställt men idag lägger vi även vikt vid andra egenskaper, och vilken profil en person ska ha för att bli chef hos oss efter 3–4 år.

Till vissa tjänster vill Cramo ha en duktig utbildad mekaniker, men det finns också många tjänster som inte kräver några större teknikkunskaper, och där medarbetarens attityd spelar större roll.

– Med rätt inställning kan man lära sig hur en maskin fungerar. Allt oftare söker vi personer som vill vara ledare, jobba med sälj eller hantera kundrelationer. Det gör att fler kvinnor vill komma till oss.

För att få behålla sina medarbetare är det också viktigt vid rekryteringen att vara tydlig med förväntningarna, konstaterar Peter Bäckström.

– Som arbetsgivare ska vi ta ansvar för att det är rätt person för rätt position. Inte bara om att de ska vilja ha jobbet. Ligger förväntningarna i linje med hur det är när de kommer in minskar risken för att de blir besvikna.

Satsningen på jämställdhet handlar om att företaget inte vill säga nej till 50 procent av befolkningen, särskilt med tanke på att det är allt svårare att hitta kompetens. Men det handlar också om att inte säga nej till 50 procent av de synsätt och värderingar som finns i samhället.

– Jag tror stenhårt på att om vi blandar mäns och kvinnors synsätt och värderingar så får vi en större bredd och det påverkar hur vi beter oss.

Han förklarar att Cramo har samma maskiner och kunder som sina konkurrenter – det som skiljer är hur företagen hanterar sina kunder.

– Genom att ha rätt blandning av medarbetare får vi ut full effekt kunskapsmässigt, men också när det gäller förmågor och synsätt. Vi vet att jämställdhet och lönsamhet går hand i hand.

De av Cramos depåer som har gått riktigt bra i tuffa tider är de som har en större blandning av män och kvinnor. Generellt blir miljön och dialogen bättre på en jämställd arbetsplats, enligt Peter Bäckström.

– Alla lyssnar in mer. Är det enbart män eller kvinnor på en arbetsplats finns en risk att det blir hierarkiskt, svart-vitt och att allt ska gå fort. Saker ifrågasätts mer naturligt när vi har en mix av synsätt och värderingar.

Tre tips för ökad jämställdhet

– Gör det till en ledningsfråga, och red ut varför. Vad vill ni med detta? Det blir sedan motivet i alla chefsled och genom hela organisationen. 

– Skapa engagemang ute i organisationen för hur det ska genomföras.

– Säkerställ balans med andra aktiviteter. Jämställdhet är en av flera delar för att uppnå större lönsamhet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nätverkande med företag boostar kvinnor som läser till ingenjör

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel?”, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.
NYHET Publicerad:

Kvinnor ökar dynamiken i bilfabriken

JÄMSTÄLLDHET I dag är nästan var tredje anställd på Volvo Cars fabrik i Göteborg kvinna. För knappt tre år sedan var det inte ens var femte. "Vi var helt snett ute när det gällde genusbalansen", säger Anu Lipponen, ansvarig för jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

”Utlandsfödda ett otroligt kapital”

KOMPETENS En kartläggning av Liljas Personbilars rekryteringsbehov visade att något radikalt måste göras. Som ett led i det har företaget anställt ett antal nyanlända. ”Att det kommer hit så många med bra utbildning som vi kan anställa är en fantastisk möjlighet”, säger vd:n Mats Melander.
NYHET Publicerad:

Akut brist på bussförare

DEBATT Bristen på bussförare är stor. Förklaringen är pensionsavgångar och att för få har rätt körkortsbehörighet. ”Nu gäller det att vända trenden. Därför behövs det långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med branschen för att lösa situationen”, skriver Transportföretagen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: "Det skär i själen varje gång vi får en uppsägning"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det saknas mer än 2 000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt vill se fler åtgärder från politiken för att kunna rekrytera fler medarbetare. "Utbildning är jättebra, men det behövs också andra insatser", säger vd Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. Nokas satsar på ökad mångfald, och nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.
NYHET Publicerad:

17-nätverket peppar kvinnor att expandera sina bolag

HALLÅ DÄR Lena Apler, Collectors grundare och styrelseordförande, och en av kvinnorna bakom 17-nätverket. Varför startade ni det här initiativet?
NYHET Publicerad:

Integration när den är som bäst

INTEGRATION På Borox International i Eneryda jobbar 70 personer med att producera slitstål till entreprenadmaskiner runt om i världen. Alexander Denes är platschef och berättar om företagets integrationstänk.
NYHET Publicerad:

”Bättre samarbete kan lösa företagens kompetensförsörjning”

DEBATT "Kompetensbrist och svårigheter att rekrytera är en av de största utmaningarna för svenska företag, många gånger med missade affärsmöjligheter som resultat. Bättre samarbete mellan näringslivet och universitet och högskolor är en nyckelfaktor för att lösa problemet", skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation och Emil Görnerup, forskningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Nätverk för kvinnor stärker it-studenter i Karlstad

HALLÅ DÄR Marie-Therese Christiansson, koordinator för nätverket ITQ och proprefekt för Handelshögskolan i Karlstad. Vad är ITQ?
NYHET Publicerad:

Praktik i toppklass lockar unga till teknikföretag

KOMPETENS Att bredda rekryteringsbasen är en utmaning för företag i norrländska Lycksele där lediga tjänster ofta inte har en enda sökande. Det konstaterar Elisabeth Nordström, vd på Lycksele Plåtprodukter som arbetar hårt för att få kvinnor och unga att inse att jobbet inte längre är smutsigt och tungt.
NYHET Publicerad:

Fem tips för att lyckas med rekryteringen

REKRYTERING Kampen om kompetensen hårdnar. I lägen där rekryterings- och konsultföretaget Placera Personal tidigare kunde presentera flera starka kandidater, handlar det idag om ett mindre urval, enligt företagets vd Elisabet Holmene.
NYHET Publicerad:

"Mångfald är en överlevnadsfråga"

STRATEGI Rekryteringen måste breddas för att lösa kommande kompetensbehov i välfärdsbranschen, enligt Rasmus Nerman, vd på Humana. ”Mångfald handlar inte bara om framgång utan om överlevnad”. Det är först när jämställdhet och mångfald blir en del av företagets DNA som det inte behövs några policys längre.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Sammanhållet lärlingssystem viktigt för konkurrenskraften

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningsfrågan påverkar svensk konkurrenskraft i allt högre grad. Det är den allra viktigaste frågan för Svenskt Näringsliv just nu, konstaterade Caroline af Ugglas, vice vd, vid ett seminarium. Svenskt Näringsliv arbetar för närvarande med principprogram för lärlingsutbildningar, som är tänkt att avhjälpa problemet.
NYHET Publicerad:

”Vården kan vara tyngre än att jobba på ett bygge”

HALLÅ DÄR Linn Gergi, snickare på JM. Du har med fem andra kvinnliga lärlingar dragit igång Snickarpodden. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Tillväxt öppnar för större jämställdhet

STRATEGI Genom att arbeta teamorienterat, stärka kulturen och göra medvetna chefstillsättningar har företaget WSP ökat andelen kvinnor som rekryteras och som trivs och stannar. ”Det finns ingen quick fix för ökad jämställdhet – det handlar om träget arbete”, säger hr-chefen Maria Lindfelt.