Britta

"Eleverna ska få den bästa av utbildningar"

NYHET Publicerad

FRISKOLAN "Vårt kompetensförsörjningsbehov ligger självklart till grund för vår utbildningssatsning", säger Britta Wickberg, Scania. I höst startar företaget tillsammans med AstraZeneca ett tekniskt gymnasium med fokus på industri-inriktning.

1941 öppnades dörrarna till Scanias tekniska gymnasium. Det finns alltså en lång tradition av utbildning hos Scania. Fram tills nu har gymnasieutbildningen varit helt privat finansierad där eleverna ingått anställningskontrakt och fått lön från dag ett. Nu börjar en ny era. Tillsammans med AstraZeneca startar Scania ett tekniskt gymnasium med fokus på industri-inriktning. Till hösten startar Mälardalens tekniska gymnasium (MTG). Då finansieras utbildningen via skolpengen och MTG blir som en helt vanlig friskola. Fast ändå inte.

Långsiktighet ledstjärna

Tidigare har Scanias industrigymnasium utbildat 48 stycken bearbetningstekniker fördelade i två klasser. Det räcker långt ifrån för att täcka det kompetensbehov som finns men det gav en bra bas. 80 procent av de tidigare eleverna finns i företaget tio år efter utbildningen även om en hel del tagit vägen via högskole- eller universitetsutbildning. Britta Wickberg, ansvarig för Ledarskap och Affärsmannaskaps utbildningar på Scania samt ledamot i styrelsen för MTG, berättar om de nya planerna för MTG. Till hösten är det planerat för 72 elever, men fullt utbyggd planerar skolan för upp till 500 elever. MTG är ett samarbete mellan Scania AstraZeneca och Telge.

För Scania är långsiktighet ledstjärnan och utbildningssatsningen är en nödvändighet.

- Vårt kompetensförsörjningsbehov ligger självklart till grund för vår utbildningssatsning, säger Britta Wickberg. Att vi har duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor på Scania är såklart en förutsättning för vår framtida konkurrenskraft.

Britta Wickberg poängterar behovet av en ökad integrering av teori och praktik. För henne är det självklart med en stor del praktiskt kunnande på teoretiska utbildningar och vice versa. På den nya gymnasieskolan finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program men det första året är gemensamt för alla elever, oavsett vilken inriktning som eleven har valt. Under det året får eleven möjlighet att känna efter vad just han eller hon är intresserad av och vilken inriktning som ska väljas i årskurs två.

Vad är kvalitet för dig?

- Kvalitet är ju när kunden är nöjd och kommer tillbaka. När det gäller utbildning och kvalitet så ska eleverna på examensdagen känna att de har fått den bästa av utbildningar och att de är väl rustade för framtiden oavsett vad de vill ta sig för. Men det är självklart att vi vill ha kvar dem hos oss.

Kvalitet måste genomsyra hela verksamheten. Undervisningen ska hålla hög kvalitet, lärarna ska göra det och ledarskapet ska göra det. Det handlar om en helhet påpekar Britta Wickberg.

- Vi vill ju att eleverna ska vara bäst och stanna hos oss! En viktig kvalitetsaspekt är att vi utbildar dem för att jobba inom Astra Zeneca och Scania. Det gör att vi ställer väldigt höga krav på utbildningen fortsätter hon. Eleverna måste utbildas på de senaste maskinerna eftersom det är den utrustningen de ska jobba i när de är klara. Eleverna ska ha sådana kunskaper att de får jobb när de är klara. Det är ju det utbildningen syftar till.

På samma sätt som Scanias värderingar genomsyrar företagets verksamhet ska de också genomsyra utbildningsverksamheten säger Britta Wickberg. Kvalitet är också utbildade och duktiga handledare och att följa upp och utvärdera verksamheten påpekar hon.

Det låter som ni har väldigt höga krav på eleverna?

- Det har vi, säger Britta Wickberg. Men det handlar mer om höga förväntningar, och det är oerhört viktigt. Vi har ju inga särskilda elever hos oss, de är som alla andra. Vi är också måna om att ta stor hänsyn till elevernas tid, de har inga håltimmar till exempel. Vi vill ju att elevernas kunskaper ska användas. Det är inte utbildningen i sig som är det väsentliga utan vad den används till säger Britta Wickberg. Nyfikenhet och ifrågasättande är väldigt viktigt. Vi vill att eleverna ska känna sig trygga och att de utvecklas. Varken vi eller eleverna blir någonsin klara, vi behöver ständigt utvecklas.

Scania drar också nytta av att de har produktion på många ställen runt om i världen och det finns stora möjligheter för elever som vill göra praktik utanför Sverige att komma iväg. Finns det vilja och intresse hos eleven finns också stora möjligheter säger Britta Wickberg. Vi är med och stöttar och hjälper till men i slutändan är det självklart upp till individen.

Hur ser ni på vinstdebatten inom friskolesektorn?

- Vinst är självklart väldigt viktigt, utan vinst kan vi inte återinvestera i verksamheten och skapa den kvalitet vi kräver. Det kostar lika mycket att utbilda en industritekniker som att utbilda en läkarstudent. Utrustningen och undervisningen måste vara på topp, säger Britta Wickberg.

Väcka intresse tidigt

Scanias engagemang i utbildningssystemet sträcker sig längre än till att driva gymnasieutbildning. Att öka teknikintresset är centralt för företaget. Britta Wickberg poängterar att det tar 20 år att utbilda en 20 årig ingenjör. Varje halvår jobbar företaget med två nya förskolor. De kommer på studiebesök till Scania och Scania är ute på förskolorna. Det handlar om att väcka intresset och visa på möjligheter tidigt. Britta Wickberg påpekar att behovet av förebilder är stort och det är ett viktigt jobb att visa på de framtidsmöjligheter som finns inom svensk industri. På sommaren arrangeras också bilbyggarskolor för 90 stycken 8-12 åringar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.