Lockar industrin med flexibel spetsutbildning

NYHET Publicerad

KOMPETENS I höst drar Högskolan Väst igång kurser för yrkesverksamma inom industrin. Det som lockar företagen är ett flexibelt upplägg, tillgång till professorer och forskare och att de dessutom får vara med och påverka innehållet.

Gunnar Bolmsjö, professor i robotteknik

Gunnar Bolmsjö, professor i robotteknik som lett projektet som går under namnet Prodex.

Mattias Bengtsson, ansvarig för vuxenutbildning på SKF Kompetenscentrum.

Mattias Bengtsson, ansvarig för vuxenutbildning på SKF Kompetenscentrum.

Efter en pilotperiod lanserar nu Högskolan Väst i Trollhättan kurser inom produktionsteknik, skräddarsydda för i industrin.

Utgångspunkten är att yrkesverksamma ska kunna utbilda sig utan att det vållar allt för mycket besvär att de är borta från arbetet. De som jobbar i produktionen har ännu mindre möjlighet än många andra att lämna arbetet och därför delas kurserna upp i fler mindre delar och kursdagarna fördelas över flera veckor. Vissa dagar sker utbildningen dessutom via nätet och planen är att så mycket som möjligt ska ske nätbaserat framöver. Då blir det ännu mer flexibelt och tillgängligt, anser Gunnar Bolmsjö, professor i robotteknik som lett projektet som går under namnet Prodex. 

– De kan inte gå vanliga kurser på dagtid flera dagar i veckan. Vi låter i stället kurserna löpa över en längre tid samtidigt som vi för in ett större mått av digitalisering.

Responsen från företagen har varit positiv. De är medvetna om att den höga förändringstakten inom teknik och industri gör behovet av kompetensutveckling stort, konstaterar Gunnar Bolmsjö.

– Kunskapen hos de anställda måste förnyas mycket snabbare nu och med den här typen av kurser ger vi dem ett verktyg för att göra det. Att vi definierar innehållet tillsammans med företagen borgar för att det är värdefullt för dem.

Svenska företag som lyckas med sig den senaste tekniken in i produktionen kan utan problem konkurrera med låglöneländer som Kina, slår Gunnar Bolmsjö fast.  

– Med smart produktionsteknik kan svenska företag inte bara erbjuda hög kvalitet och leveranssäkerhet, de kan också göra snabba anpassningar av produkter. Många kunder är beredda att betala betydligt mer för det än för massproducerade produkter från Kina. 

SKF är ett av företagen som fått upp ögonen för Högskolan Västs kurser för yrkesverksamma. Mattias Bengtsson, ansvarig för vuxenutbildning på SKF Kompetenscentrum, konstaterar att det finns ett intresse på företaget.

– Vi hoppade på tåget före sommaren och hoppas att flera medarbetare kommer att ta chansen att delta på kurserna framöver. Det intressanta är att det är en spetsutbildning.

För SKF som verkar på en marknad med hög utvecklingstakt är kontinuerlig kompetensutveckling centralt, och då är det värdefullt att få ta del av kunskap hos professorer och forskare på högskolor som till exempel Högskolan Väst. Utbildningens form är också något som tilltalar med tanke på att det ofta är svårt att hitta tider som passar för kompetensutveckling, förklarar han.

– Det gör det mer tillgängligt och flexibelt. Att hitta en vecka för att gå en kurs kräver betydligt större framförhållning än att lägga in en dag då och då i kalendern.

Företagen har fått vara med och tycka till om vilka utbildningar de skulle vilja ha, och Mattias Bengtsson är mycket positiv till att han ser att Högskolan Väst har lyssnat till önskemålen. När utbildningen är framtagen utifrån verkliga behov lockar det engagerade företag, poängterar han.

– Det är en stor fördel att gå utbildning tillsammans med andra företag. Det blir ett nätverkande där man kan stöta och blöta problem med likasinnade.

Fotnot: Utbudet trappas upp. I höst arrangeras tre kurser för yrkesverksamma på Högskolan Väst. Till våren trappas utbudet upp med fler kurser och större bredd med fler områden inom produktionsteknik. På sikt är målet upp till nio kurser per termin.

Stöds av KK-stiftelsen

Prodex på Högskolan Väst är ett projekt som stöds av KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, inom programmet Expertkompetens.

Programmets syfte är att ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Samverkan med företagen motiverar industrielever

KOMPETENS Det är få elever som går där, men de som gör det är mycket motiverade. Faktum är att åtta av tio elever lämnar det industritekniska programmet på gymnasiet med godkända betyg. Och det är samverkan med näringslivet som är framgångsfaktorn.
NYHET Publicerad:

Sandvik och Tekniska Museet vill öka ungas teknikintresse

TEKNIK Sandvik inleder ett treårigt samarbete med Tekniska museet i Stockholm och blir museets allra första Innovationspartner. "Vi ser många möjligheter att möta och inspirera barn och ungdomar och att öka deras intresse för ingenjörskap och teknik", säger Jessica Alm, Sandviks kommunikationsdirektör.
NYHET Publicerad:

"Ungdomar kan ge företagen många idéer"

SAMVERKAN Branschdagen på Realgymnasiet i Gävle blev en succé. Under dagen knöts mängder av kontakter mellan elever och representanter för utbildningar och företag. Bland annat resulterade det i att ett av företagen på plats troligen gör verklighet av en idé från ungdomarna.
NYHET Publicerad:

Carolina Klüft hjälper samverkansprojekt att höja ribban

SAMVERKAN Astronauten Christer Fuglesang var först ut som inspiratör i samverkansprojektet Mot nya höjder. Inför den nya terminen är det Carolina Klüft som engagerats som ambassadör i det projekt som ska hjälpa skola och näringsliv att mötas.
NYHET Publicerad:

Mer yrkeshögskola – fler jobb!

KOMMENTAR Utbildningsplatserna inom yrkeshögskolan skulle behöva vara dubbelt så många. Och i veckan blev det klart att de kommer att fortsätta att vara för få. Det är lätt att förstå företagens frustration, skriver Mia Liljestrand, expert på yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Energisk entusiasm bakom målmedvetet samhällsansvar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Elbranschen har ett skriande personalbehov och på skolornas elprogram saknas lärare med rätt kompetens. Vad kan ett mindre företag i branschen göra åt saken? Inte så mycket, skulle vissa hävda. Emil Stam, VD för Emma Elinstallationer AB, är av en helt annan åsikt.
NYHET Publicerad:

Tävlingar ger positivare bild av yrkesprogram

YRKESTÄVLINGAR Flera undersökningar visar att många förknippar yrkesutbildning med goda möjligheter att få ett jobb. Under EuroSkills 2016 genomfördes en undersökning, som bekräftar detta. Dock visar den även att yrkesutbildning fortfarande kan få bättre status.
NYHET Publicerad:

Skarpt verktyg för jobbmatchning

PRAKTIK Nackademin och LinkedIn har lanserat en ny plattform som ska göra det enklare för arbetsgivare och studenter att hitta varandra. Plattformen, som heter Redo för Jobb, ger möjligheten för arbetsgivare att enkelt lägga upp praktikplatser på LinkedIn.
NYHET Publicerad:

Vill ge teknik i skolan en spark i baken

SAMVERKAN Mer teknik i skolan. Mer digital kompetens till landets unga. Det utlovade regeringen i höstas. Det inspirerade IT-företaget Consid att utlysa en tävling där första pris var en gratis programmeringsutbildning. Nu drar Böskolan i Göteborg och företaget igång det samarbetet.
NYHET Publicerad:

Brister i SFI försvårar företagens rekrytering

INTEGRATION Språkkunskaper är en viktig del i integration och för att ta sig in på arbetsmarknaden. Idag finns emellertid stora brister i språkundervisningen för invandrare. Ökad flexibilitet, nationell kvalitetssäkring och likvärdighet, efterlystes vid ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Raketstart för att öka lusten till naturvetenskap

SAMVERKAN Skola och företag behöver mötas. Elever behöver bli intresserade av matematik och naturvetenskap. I Markaryd tog man hjälp av astronauter för att lösa de till synes komplicerade frågorna och hittade samtidigt en helt ny samverkansform. "Busenkelt, det är ingen raketforskning", menar projektledaren.
NYHET Publicerad:

Kopplar samman elever med verkliga uppdrag

TEKNIKSPRÅNGET Praktikanterna Cornelia och Alexander har byggt en webbplattform där företag kan lägga upp projekt som de vill att gymnasielever ska ta sig an. Syftet är att göra det enklare för skolan och näringslivet att samarbeta och ge skolelever verklighetsbaserade uppgifter att arbeta med.
NYHET Publicerad:

Två miljoner visningar för youtube-succén

TEKNIK Teknikföretagens succésamarbete med youtubern Therese Lindgren har blivit ett fenomen bland unga tjejer. Miniserien ”Therese testar teknik” har nu hela två miljoner visningar.
NYHET Publicerad:

Nya sanktioner hotar seriösa arbetsgivare

KOMMENTAR Idag har regeringens utredning om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden presenterat sina förslag. Blir förslagen verklighet kommer de att hämma seriösa arbetsgivares vilja att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Vill lyfta karriärvägarna inom bilbranschen

KOMPTENS Det råder akut kompetensbrist i bilbranschen i Umeå. Samtidigt gapar många skolbänkar tomma på de fordonstekniska utbildningarna. Lars Oscarsson, vd för Lundström bil & kaross, bjuder därför in till öppet hus för att locka ungdomar till branschen.
NYHET Publicerad:

Uddeholms engagerar sig redan i grundskolan

SAMVERKAN Uddeholms AB vann kategorin Stora företag när Teknikcolleges samverkanspris nyligen delades ut. Anledningen stavas ett målmedvetet arbete med elever redan i grundskolan.
NYHET Publicerad:

Ängelholms industridag räddade utbildningen

KOMPETENS När elevernas intresse för gymnasieskolans industritekniska program vek tog kommunen och industriföretagen tillsammans tag i saken. De lanserade en industridag för eleverna i årskurs 9. Satsningen gav genast resultat. ”Under förmiddagen i höstas hade vi över 50 elever. Det kändes riktigt bra”, säger rektorn Linus Silow.
NYHET Publicerad:

Volvosteget ett kliv in på arbetsmarknaden

KOMPETENS Åtta av tio har jobb idag. Drygt hälften dessutom inom industrin. Ytterligare fler läser vidare i utbildningar med teknisk inriktning. Det är helt enligt planerna för verksamheten inom Volvosteget.
NYHET Publicerad:

Prisat för framgångsrik samverkan med skolan

SAMVERKAN I år gick Teknikcollege samverkanspris i kategori små- och medelstora företag till Holms Industri AB. ”Det visar att vi som företag kan bidra till hur skolan utformas och ge elever praktikplats, som är relevant för deras utbildning”, säger Anna Karin Ernerudh, produktionschef.
NYHET Publicerad:

I Praktiken har beställts i över 100 000 exemplar

PRAO/PRAKTIK 15-åriga Linnéa gillar inte att skolor lägger ner prao. ”Det är bra att få prova på att arbeta och lära om arbetslivet”, säger hon, som fick ut mycket av sin prao i en förskola. Linnéa är en av de medverkande i Svenskt Näringslivs uppdaterade skolmaterial i Praktiken, som precis lämnat pressarna.