Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning?

RAPPORT Publicerad

Under 1940-talet föddes ovanligt många människor i Sverige och perioden blev en riktig topp i födelsestatistiken. När 40-talisterna närmade sig arbetsför ålder var efterfrågan på arbetskraft stor. Kvinnorna ökade kraftigt sitt arbetskraftsdeltagande under 70-talet och därtill skedde en omfattande arbetskraftsinvandring.

40-talisterna är nu på väg att fasas ut från arbetsmarknaden och många har redan gått i pension. Cirka 400 000 40-talister är fortfarande med i arbetskraften, vilket betyder att cirka 800 000 40-talister redan har lämnat arbetsmarknaden.

Under senare år har pensionsåldern i Sverige stigit. Den genomsnittliga utträdesåldern har stigit från 62,3 år 2000 till 63,2 år 2008. Dessutom var 20 000 fler 65-74-åringar sysselsatta 2009 jämfört med 2005. Allt fler jobbar längre.

45 procent av företagen uppger att de avser ersätta alla medarbetare som går i pension inom fem år. 33 procent uppger att de kommer ersätta vissa och 8 procent säger att de inte kommer ersätta de som går i pension.

Effekterna av generationsskiftet kan dessvärre bli kompetensbrist samtidigt som ett stort utanförskap permanentas med hänsyn till att en stor grupp av ungdomarna idag har ofullständig utbildning.

Sammantaget pekar detta att på att generationsskiftet inte är lösningen på ungdomsarbetslösheten. Generationsskiftet kommer att ställa vissa företag inför kompetensbrist samtidigt som det på arbetsmarknaden kommer finnas ledig kapacitet.

Det faktum att stora delar av 40-talistgenerationen redan är utfasad från arbetsmarknaden, att fler väljer att jobba längre och att inte ens hälften av arbetsgivarna avser att ersätta alla som går i pension kräver fler reformer för att nå målet om full sysselsättning

Författare