Byggföretagare segrade mot Byggnads i Högsta Domstolen

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Ett fackförbund får inte agera hur som helst på den svenska arbetsmarknaden. Det menar Högsta Domstolen som ger småföretagaren Henrik Gustavsson rätt mot Byggnads. Fackförbundet blir nu skyldigt att betala skadestånd för att de drev företaget i konkurs.

Henrik Gustavsson

Tog strid mot facket. Henrik Gustavsson har drivit sitt fall hela vägen till högsta domstolen.

Clarence Crafoord

- Facket måste ta ansvar för sina handlingar, menar Clarence Crafoord vid Centrum för rättvisa

Henrik Gustavsson vägrade skriva på ett avtal med det svenska byggfacket eftersom det innehöll granskningsavgifter. Då satte Byggnads företaget HSG i Linköping i blockad – trots att Europadomstolen slagit fast att granskningsavgifter är olagliga. Det slutade med att HGS tvingades i konkurs sedan alla kunder och leverantörer skrämts bort. Det har Svenskt Näringsliv rapporterat om tidigare.

Konkursförvaltaren kunde snabbt konstatera att det var blockaden som orsakat konkursen. Henrik Gustavsson stämde då Byggnads och krävde en miljon i skadestånd. Det startade en rättsprocess som gått från tingsrätten, till hovrätten och till Högsta domstolen som nu gett sitt utslag: Byggfacket är skadeståndsskyldigt för att de drev företaget i konkurs.

– Det är omtumlande, jag måste låta det sjunka in men jag är verkligen glad över att det blev rätt till slut, säger en påtagligt lättad Henrik Gustavsson efter närmare åtta års kamp.

Även Clarence Crafoord, jurist och chef för Centrum för rättvisa som drivit ärendet, är nöjd med Högsta Domstolens utslag.

– Det är ett jätteviktigt principbeslut. De slår fast att man inte får agera hur som helst på den svenska arbetsmarknaden och att det går att kräva skadestånd när äganderätten kränks.

HD skriver i domen att: ”Med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer kan dock fackföreningen i vissa fall bli skyldig att ersätta ekonomisk skada. Det förutsätter då att stridsåtgärden med hänsyn till föreliggande omständigheter är att anse som kvalificerat otillbörlig.”

– Vad kan vara mer ”kvalificerat otillbörligt” än att tvinga på ett företag ett kollektivavtal som Europadomstolen underkänt? säger Clarence Crafoord.

Nästa steg blir nu att driva själva skadeståndsmålet i tingsrätten. Kravet kommer att ligga på cirka en miljon kronor, som motsvarar det värde som Henrik Gustavsson förlorat efter att Byggnads drivit företaget i konkurs.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Regeringen måste agera i skadlig hamnkonflikt"

ARBETSMARKNAD Den utdragna hamnkonflikten i Göteborg får allt allvarligare konsekvenser. Svenskt Näringsliv försöker påverka regeringen i frågan. Vice vd Peter Jeppsson uppmanar till en lagändring som förbjuder stridsåtgärder när det finns ett kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Inget slut på hamnkonflikten

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter. Hamn4an sa nej till medlarnas bud. För berörda arbetsgivare är läget prekärt. Miljonbelopp står på spel.
NYHET Publicerad:

Liberalerna: Hamnkonflikten visar lucka i lagstiftningen

ARBETSMARKNAD Liberalerna lägger fram ett förslag om begränsad strejkrätt för riksdagen. Partiet står redan idag bakom införandet av en proportionalitetsprincip.
NYHET Publicerad:

Byggstrejken största konflikten 2016

ARBETSMARKNAD I fjol förlorades totalt 10 417 arbetsdagar i strejker och lockouter. Den mest omfattande konflikten rörde Byggavtalet där de förlorade arbetsdagarna var knappt 4 800. Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, anser att antalet konfliktdagar inte är ett bra mått för att avgöra läget på svensk arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Moderaterna vill se över konfliktregler

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten har väckt Moderaternas intresse för att se över dagens konfliktregler. Det står klart efter en interpellationsdebatt mellan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Christian Holm Barenfeld (M).
NYHET Publicerad:

Teknikföretagen ifrågasätter politisk hamnstrejk

ARBETSMARKNAD Flera avdelningar inom Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk i hamnarna i Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Gävle, Malmö, Söderhamn och Stockholm. Strejken är utlyst i sympati med det spanska hamnarbetarfacket Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mars (CETM).
NYHET Publicerad:

Medlingsinstitutet ska granska stridsåtgärder

ARBETSMARKNAD Regeringens uppdrag till Medlingsinstitutet att se över stridsåtgärder mot arbetsgivare som har kollektivavtal är välkommet, men en mer skyndsam process och konkreta förslag på ny lagstiftning hade varit att föredra. Det konstaterar Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.
NYHET Publicerad:

"Staten måste kunna värna samhällsviktiga funktioner"

ARBETSMARKNAD I dag saknas en struktur för att garantera samhällsviktig verksamhet vid konflikter på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna vill skapa regler för detta. LO och Unionen känner inte igen bilden av problem med samhällsfarliga konflikter. "Det finns mycket som parterna inte är överens om. Den här frågan borde vara okontroversiell, eftersom vi har gemensamma intressen av att samhällsfunktioner skyddas", säger Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Om parterna inte tar ansvar får politikerna bidra”

STRIDSÅTGÄRDER Om inte parterna enas om ett nytt system för att bedöma en stridsåtgärds samhällsfarlighet kommer politiken att kräva ny lagstiftning. Det konstaterade Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet, under ett anförande på Svenskt Näringslivs seminarium om samhällsfarliga konflikter den 24 januari.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna saknar begränsningar för samhällsfarlighet

KONFLIKTRÄTT Dagens generösa och långtgående konfliktregler gör risken för samhällsfarliga konflikter större i Sverige än i andra jämförbara länder. Det visar Johanna Grönbäck vid forskningsinstitutet Ratio i en ny rapport. Ratio jämför reglerna i Sverige för att hantera samhällsfarliga konflikter med hur det ser ut i våra grannländer.
NYHET Publicerad:

Konflikt i IT-sektorn blir snabbt samhällsfarlig

KONFLIKTREGLER IT-tjänsterna är en helt integrerad del av samhället och outsourcing är naturligt för såväl det offentliga som det privata. Pär Fors, vd CGI Sverige AB, berättade på Svenskt Näringslivs seminarium om samhällsfarliga konflikter att stridsåtgärder mot hans företag skulle slå ut flera viktiga samhällsfunktioner.
NYHET Publicerad:

"Skydda samhällsviktig verksamhet vid konflikt"

ARBETSMARKNAD Den 6 april 2016 lade Unionen, Seko och Sveriges Ingenjörer flera varsel om stridsåtgärder. Post- och telestyrelsen (PTS) reagerade och begärde vissa undantag för att skydda samhällsviktig verksamhet. PTS vill framöver ha förutsägbarhet om hur konflikter påverkar samhällsviktig verksamhet.
NYHET Publicerad:

Samhällsviktig verksamhet har dåligt konfliktskydd

KONFLIKTREGLER Systemet kring skydd för samhällsviktiga verksamheter vid konflikt fungerar inte. Om inte parterna lyckas komma överens om nya regler måste politiker ta det ansvaret. ”När det gäller att skapa nya regler inom detta område så verkar inte parterna klara av det”, sade Peter Jeppsson, vice vd, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver inte protektionistisk lagstiftning”

ARBETSMARKNAD Om regeringen river upp Lex Laval kommer det att slå hårt mot utländska företag som följer de svenska kollektivavtalen samtidigt som det får flera negativa konsekvenser för Sverige. Det konstaterar Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

“Förändra konfliktreglerna för att förhindra samhällsfarliga konflikter”

POLITIK Kristdemokraterna vill förändra dagens konfliktregler för att förhindra oskäliga stridsåtgärder och potentiellt samhällsfarliga konflikter. Det säger partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Désirée Pethrus.
NYHET Publicerad:

Obefogad rädsla för begränsad strejkrätt

KONFLIKTREGLER Europarlamentets transportutskott har antagit en ny initiativrapport som fördömer flygledarstrejker. Att förslaget skulle innebära en begränsning av strejkrätten är emellertid överdrivet. Det menar Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för KD.
NYHET Publicerad:

”Förhindra missbruket av dagens konfliktregler”

ARBETSMARKNAD Inför en proportionalitetsprincip och begränsa dagens möjligheten till blockader och sympatiåtgärder. Det är några reformer av dagens konfliktregler som förespråkas av Centerpartiet. Svenskt Näringsliv intervjuar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Hamnstrejk stoppar svensk export

ARBETSMARKNAD En orimlig strejk med stora konsekvenser för svensk export. Så löd kommentarerna när Hamnarbetarförbundet inledde ännu en strejk mot APM Terminals i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Stridsåtgärder bör vara en sista åtgärd

INTERVJU Måttet konfliktdagar speglar inte fredligheten på arbetsmarknaden när konflikter sällan är tänkbara för företagen. Även varsel om stridsåtgärder kan skada företagen. Alla möjligheter till förhandlingslösning borde vara uttömda innan facken varslar om stridsåtgärder, menar Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Partier ställer krav på förändrade konfliktregler 

KONFLIKTREGLER Riksdagsmotionerna visar att det finns allt starkare krav på förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad. Tre partier och flera enskilda riksdagsledamöter föreslår att stridsåtgärder måste vara proportionella för att tillåtas och att sympatiåtgärder måste begränsas.