Exempel 1: Överlappande kollektivavtal

En organisationspolitisk strid mellan två PTK-förbund leder till ett konfliktvarsel mot tredje part, Öresundsbrokonsortiet.

Ledarna vill sluta kollektivavtal med arbetsgivarna, Öresundsbrokonsortiet, trots att arbetsgivarna redan har ett kollektivavtal med HTF som omfattar samtliga tjänstemän på företaget.

Arbetsgivarna avvisar inte ett kollektivavtal med Ledarna men kräver att de två PTK-förbunden först klarar ut gränsdragningsförhållandena mellan sig. Företaget kan inte försätta sig i en situation med överlappande kollektivavtal.

Ledarna håller fast vid sitt krav på kollektivavtal och varslar om konfliktåtgärder för att få till stånd ett avtal. HTF tar avstånd från varslet och beklagar att Ledarna inte försöker att lösa frågan med HTF inom ramen för PTK. HTF menar också att Ledarnas agerande bryter mot de spelregler som alla andra fackförbund står bakom.

De förutsätter också att arbetsgivarna fortsätter att tillämpa det avtal som redan finns med HTF. Ledarnas syfte med åt, tecknat av ett konkurrerande fackförbund. Syftet med åtgärden är enligt Almega att få bort ett befintligt kollektivavtal, tecknat med ett konkurrerande fackförbund. PTK har ett stort ansvar för att klara gränsdragningar gäller mellan de ingående förbunden och för att det inte varslas om konfliktåtgärder p g a intern organisationsträta.

Agerandet från Ledarna drabbar tredje part – arbetsgivaren. Det är inte rimligt att det är tillåtet för organisationer som saknar kollektivavtal att vidta stridsåtgärder inom områden där det finns gällande kollektivavtal.