Exempel 10: Lönepolitik blev konflikt

Att utnyttja de generösa konfliktreglerna för ett lönepolitiskt syfte kan försämra ett företags möjligheter att klara konkurrensen. Konsekvenserna av en konflikt riktad mot Posten kan bli samhällsfarliga. En proportionalitetsregel kan verka återhållande.

Posten arbetar med en individ- och medarbetarsyn och vill därför undvika tarifflönesättning så långt som möjligt. Men i förhandlingarna med arbetsgivarna inom Almega Tjänsteförbunden, bransch Kommunikation, ville SEKO ha kraftiga förändringar i ”lönetrappan” för nyanställda. SEKOs krav innebar att de nya och högre belopp som skulle bli aktuella för tarifflönesättning minskade utrymmet för individuell lönesättning.

SEKO varslade om konflikt i oktober 2004 för 2000 SEKO-medlemmar vid postterminalerna i Tomteboda, Årsta och Segeltorp. En så omfattande konflikt drabbar tredje man, eftersom 45 procent av befolkningen betalar räkningar med kuvertgiro.

En uppgörelse träffades kvällen före konfliktutbrottet. Uppgörelsen innehöll en utvidgad lönetrappa som SEKO begärt. Men Postens verksamhet kunde fortgå normalt. En strejk hade riskerat att påverka Postens kundrelationer på kort och lång sikt.