Exempel 11: Utbrytare strejkade trots fredplikt

Svensk Lokförarförening, SLFF, har vid flera tillfällen varslat Almega Tjänsteförbunden om strejk för att få ett eget kollektivavtal - trots att Almega har ett kollektivavtal för branschen som gäller även lokförare. Det borde inte vara tillåtet att strejka när fredsplikt gäller på ett avtalsområde.

Almega Tjänsteförbunden, bransch Spårtrafik, hade förklarat för SLFF att ett ytterligare kollektivavtal skulle leda till skilda anställningsvillkor i företagen för en och samma yrkesgrupp. Dessutom skulle industriförbundsprincipen brytas.

Den innebär att ett avtal omfattar alla anställda inom avtalsområdet.

SLFF strejkade i juni och oktober 2001. Tågresenärer drabbades av inställda avgångar och godstrafiken fick läggas om.

SLFF varslade på nytt om konflikt i oktober 2003. Varslet innebar strejk på söndagar under november och december för SJ-anställda SLFF-medlemmar på utvalda orter samt hela perioden 23-28 december och därutöver restäta dagar i början av januari. Varslet innebar dessutom blockad mot övertid.

Almega hade tidigare inte vidtagit motåtgärder, men nu reagerade man starkt mot varslets omfattning och att det riktades mot ett enda företag, SJ. Motdraget blev en lockout, som innebar att SJ gjorde ett löneavdrag för de dygn som lockouten och strejken pågick.

SLFF lade inte några ytterligare varsel efter Almegas lockout, utan strejken avslutades den 11 januari 2004.