Exempel 12: Miljoner per dag i kostnader för företag

Ett flygbolag har svårt att uthärda en arbetsmarknadskonflikt. När varslet kommer måste flygbolaget boka om passagerare och underrätta resebyråer flera dagar innan konflikten bryter ut. Skulle ett avtal träffas under den tiden har flygbolaget ändå kostnader som vid konflikt - för SAS närmare 30 miljoner kronor, varje dag. Till det ska läggas förlusten i förtroende hos passagerarna.

I Medlingsinstitutets statistik över förlorade arbetsdagar till följd av konflikt syns dock ingenting av de kostnader som kan relateras till tiden mellan varsel och, eventuellt, reell konflikt. Inte heller syns kostnaderna för företagen för varje förlorad arbetsdag.

Transport varslade om konflikt i januari 2004. Varslet var egentligen flera, eftersom det innebar en utökning av konflikten efter en viss tid. Först skulle lastare och lossare vid SAS med dotterbolag strejka vid trafiktopparna på fredags- och måndagsmorgnar. Efter en tid skulle övriga flygbolag anslutna till Flygarbetsgivarna (FlygA) drabbas av samma stridsåtgärd.

Flygarbetsgivarna kan inte vidta en lockout som utvidgar konflikten. Det drabbar ju bara flygbolagen ännu mer.

Konflikten bröt ut efter att Transport sagt nej till två medlarbud, och trots att styrelsen för flygmekanikerna på Arlanda markerat att man inte ville vara med i konflikten (styrelsemedlemmarna uteslöts senare av Transport).

Efter två konfliktdagar undertecknades ett nytt avtal den 4 februari 2004.