Exempel 13: Fredsplikt ur spel på grund av sympatiåtgärder

Transport varslade om sympatiåtgärder trots att förbundet hade tecknat kollektivavtal med Flygarbetsgivarna och därmed ålagt sig fredsplikt.

Men arbetsgivarna kan inte känna sig säkra på arbetsfreden. Osäkerheten beror på möjligheten till sympatiåtgärder, som innebär att ett fackförbund som är bundet av kollektivavtal ändå kan lägga ned eller blockera arbetet för att på så sätt utöva påtryckningar på andra förhandlingar.

Hotell- och Restaurang Facket, HRF, varslade cateringföretaget LSG Sky Chefs, som Flygarbetsgivarna förhandlar för, om strejk sedan förhandlingarna om ett nytt avtal strandat i augusti 2004. Strejken skulle beröra 400 HRF-medlemmar vid LSG Sky Chefs enheter på Arlanda, Landvetter och Sturup.

Transport varslade om sympatiåtgärder i form av blockad mot cateringarbete.

Blockaden syftade till att förhindra att transportarbetare fick leverera och lasta mat till flygplanen. Den 3 september antog parterna medlarnas slutbud, som innebar att HRF fick igenom sitt krav på 1500 kr i löneökning. Stridsåtgärderna avblåstes.