Exempel 14 : SEKO varslade och försvann

Medlingsinstitutet sköt upp stridsåtgärderna sedan SEKO varslat om strejk och därefter gjort sig oanträffbara för förhandlingar. Strejken sköts upp i 14 dagar, SEKO lade då utvidgat varsel.

Förhandlingarna våren 2004 om nya kollektivavtal för sjöfarten strandade eftersom arbetsgivarna i Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, inte kunde godta kostnadsökningar på över tio procent på tre år.

SEKO varslade om konflikt som innebar blockad mot övertid, mertid, nyanställningar, in- och utlåning av personal samt inhyrning av personal vid SARFs samtliga företag. Därtill varslade SEKO om strejk vid nio fartyg.

Exempelvis skulle Gotlandstrafiken stanna. Varslet var i sig allvarligt för färjetrafikens bokningsläge, eftersom resenärerna inte kunde vara säkra på att kunna genomföra sina resor.

SEKO avvisade ett medlarbud, arbetsgivarna sade ja till budet. Medlingsinstitutet beslöt därefter att skjuta upp de varslade stridsåtgärderna, eftersom SEKO inte hade tid att förhandla innan konflikten bröt ut. Det skulle ”främja en god lösning av tvisten” eftersom det fortfarande fanns möjligheter till en förhandlingslösning.

SEKO lade ett nytt, utökat strejkvarsel i slutskedet av förhandlingarna. Ytterligare 17 fartyg skulle drabbas i semestertider och stoppa färjetrafiken till Gotland, Danmark och Tyskland. Varslen drogs tillbaka sedan ett treårigt avtal träffats.