Exempel 15: Facket ville ha dubbla skadestånd

Elektrikerförbundet har visat liten förståelse för fackliga organisationer som beaktar internationell konkurrenskraft, och förbundet beklagar försök att genom lag eller avtal minska konflikterna på arbetsmarknaden. Avsaknaden av en proportionalitetsregel i konfliktreglerna utnyttjas flitigt av förbundet.

I 2004 års förhandlingar om ett nytt Installationsavtal kom frågan om ”pressade byggtider” åter upp och ledde till en elfte strejk på lika många år. SEFs krav var att arbetsmiljölagen skulle införlivas i kollektivavtalet. Det skulle möjliggöra dubbla sanktionskrav, genom lagen och genom avtalet.

SEF varslade om strejk vid 34 stora byggarbetsplatser. Nästa varsel kom innan det första trätt i kraft och trots att nya förhandlingar var planerade. Ett tredje varsel motiverades med att ett företag skulle bedriva ”antifacklig verksamhet”. Ett fjärde varsel riktades mot Skanska, där 350 projekt drabbades av strejk. Ett femte varsel

kom också.

Arbetsgivarna i EIO beslöt endast om spegellockout, som inte innebär en upptrappning av konflikten, eftersom samma individer lockoutas som tagits ut i strejk.

Konflikten tog slut sedan LO och Svenskt Näringsliv förhandlat fram en lösning i arbetsmiljöfrågan där risken för dubbla skadestånd minskats avsevärt. Konflikten kostade mer än 50 miljoner kronor för företag och tredje man.