Exempel 16: Varsel först - sedan "förhandling"

Trots att förhandlingar pågick inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundets olika avtalsområden varslade Kommunal om konflikt. Resultatet blev avtal som försämrade företagens konkurrenskraft.

Förhandlingarna mellan Kommunal och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) om ett nytt avtal 2004 strandade när Kommunal klargjorde att nivån 7,3 procent – jämförbar med de träffade avtalen inom industrin – inte skulle räcka.

Kommunal varslade om stridsåtgärder som omfattade jordbrukets avtalsområde, men det omfattade också avtalsområdena golfbanor, trädgårdsodling och djursjukvård. Förhandlingarna inom dessa områden fick avbrytas när de drabbades av konflikt.

Försommaren är högsäsong för arbetet på golfbanor och i trädgårdsodlingar. De ofta små företagen i dessa branscher klarar inte en konflikt under denna intensiva arbetsperiod.

Med några timmar till godo innan konflikten skulle bryta ut tecknades nya avtal på de fyra områdena. Nivån blev högre än i andra avtal. Ingen hänsyn togs till varje avtalsområdes förutsättningar. Vissa företag ifrågasatte sitt medlemskap när fackjätten Kommunal kunde tvinga igenom sina krav utan att bry sig om de små, privata företagens förutsättningar.