Exempel 17: Trängde undan avtal trots dom i AD

Ett fackförbund kan tvinga fram ett nytt kollektivavtal på ett område där det redan finns ett kollektivavtal om det nya avtalet bara gäller förbundets egna medlemmar. Det visar en färsk dom i Arbetsdomstolen, en dom som har lett till olika avtalsvillkor inom ett ABB-företag.

Det nyligen tecknade företagsavtalet på ABB Power Technologies anläggning i Figeholm utanför Oskarshamn slöts under tvång dagen innan en strejk skulle bryta ut på bruket samt andra sympatistridsåtgärder mot andra företag skulle börja gälla.

Konsekvenserna för ABB och övriga drabbade företag hade blivit för stora. ABB Power Technologies är medlem i Teknikföretagen och bundet av kollektivavtalet mellan Teknikföretagen och Metall. Figeholms bruk har tillhört Asea/ABB sedan 1973. Vid en omstrukturering 2003 upphörde det bolag som tidigare varit med i Skogsindustrierna. ABB ville ha alla verksamheter samlade inom ett avtalsområde och hävdade att det är Teknikavtalet som ska gälla på bruket, inte som tidigare Pappersavtalet.

Frågan om avtalstillhörigheten avgjordes i en skiljedom i Arbetsdomstolen i början av november. AD slog fast att Teknikavtalet är förstaavtal och skiljedomen förklarades vara bindande för parterna – som i förväg lovat att respektera utslaget.

Pappers accepterade också domen, men krävde att det nya avtalet skulle ha samma innehåll som Pappersavtalet. Därför varslade Pappers om strejk från den 15 november.

Teknikföretagen gjorde en så kallad fredspliktsinvändning mot Pappers strejkvarsel eftersom det redan fanns ett kollektivavtal. Teknikföretagen menade att Pappers försökte tränga undan det gällande kollektivavtalet. Arbetsdomstolen avgjorde i en ny dom den 11 november att Pappers stridsåtgärd var laglig.

Därmed var det bara en tidsfråga innan ett nytt avtal skulle tecknas. Detta skedde den 14 november – men det var enligt arbetsgivarna en uppgörelse under tvång.