Exempel 3: Varslade om sympatiåtgärd med sig själv

Ett viktigt syfte för arbetsgivaren att teckna kollektivavtal, är att försäkra sig om arbetsfred på avtalsområdet. Men möjligheten till fackliga sympatiåtgärder gör fredsplikten värdelös.

Bussarbetsgivarna träffade i januari 2003 ett nytt branschavtal med Kommunal för bussförare i linjetrafik. Bussarbetsgivarna uppfattade det därför som en ”allvarlig och ovänlig handling”, att Kommunal i maj 2003 varslade om sympatiåtgärder i form av strejk och blockad mot Bussarbetsgivarna. Detta som ett stöd för den primärkonflikt Kommunal vid denna tid hade med samtliga kommuner och landsting i Sverige.

Kommunal varslade alltså om sympatiåtgärder med sig själv. Varslet berörde drygt 500 bussföretag och cirka 18 000 bussförare. Bussarbetsgivarna hade ingenting med Kommunals förhandlingar i kommunerna och landstingen att göra och kunde inte påverka utgången av dem. Efter Kommunals varsel om sympatiåtgärder avbröt Bussarbetsgivarna samarbetet i olika arbetsgrupper med Kommunal.

Varslen återkallades sedan Kommunal träffat avtal i primärkonflikten den 30 maj.