Exempel 4: Konflikt för att ta makten från de egna

Det har blivit allt vanligare att en konflikts omfattning, skadeverkningar och ultimativa karaktär inte ger något utrymme för förhandling och medling. Att det saknas proportion mellan stridsåtgärden och stridsfrågans betydelse leder till obalanserade avtal.

SEKO varslade om konflikt i april 2004 mot Maskinentreprenörerna för att flytta makten över lönesättningen från de fackliga förtroendevalda i företagen till de anställda ombudsmännen i SEKO. SEKO krävde också att få behålla utvecklingsbidraget som syftar till företagsöverenskommelser. Det kostar arbetsgivarna 10 miljoner kronor om året.

SEKOs krav var ett slag mot idén med avtalet – att lokala parter själva ska kunna råda över betalningsreglerna. Det har därtill varit få tvister kring efterlevnaden av de lokala överenskommelserna.

SEKO varslade dels om blockad mot övertid, mertid, nyanställningar, in- och utlåning och inhyrning av personal, dels om strejk vid 76 företag. Strejken omfattade 1500 SEKO-anslutna maskinförare.

Det var ett omfattande varsel, lagt mitt i den intensiva arbetsperioden under våren. De för samhället stora kostnaderna ligger i att byggen försenas när andra grupper inte kan utföra sitt arbete.

Redan den 28 april undertecknades ett nytt avtal. För Maskinentreprenörerna bestod förhandlingen i en förödmjukande anpassning till de fackliga kraven – inklusive bibehållet ”utvecklingsbidrag” från arbetsgivarna.