Exempel 5: Facklig oenighet drev fram konflikt

Företag som ingår i globala allianser är extremt sårbara för fackliga stridsåtgärder. Samtidigt tillåter konfliktreglerna att en fackförening kan utlösa konflikt om avtalsrätten, trots att kollektivavtal finns. Det behövs en proportionalitetsregel som förhindrar avarter av konflikträtten.

Samtidigt tillåter konfliktreglerna att en fackförening kan utlösa konflikt om avtalsrätten, trots att kollektivavtal finns. Det behövs en proportionalitetsregel som förhindrar avarter av konflikträtten.

Vid Örebro Kartongbruk tillverkas ett speciellt kartongpapper som används för att klä ytan på gipsskivor. Produktionen och leveranserna sker just-in-time till fabriker runt om i Europa.

Vid ångcentralen i bruket produceras ånga som behövs vid tillverkningen av kartongen. Ångcentralen har tidigare drivits av ABB med Pappers som facklig motpart. När Fortum Värme tog över anläggningen uppstod en tvist mellan Pappers och SEKO vilket förbund som skulle teckna kollektivavtalet för de åtta arbetarna vid ångcentralen. Fortum hade sedan tidigare kollektivavtal med SEKO.

Pappers varslade i september 2004 om strejk vid ångcentralen. Motivet var att Fortum ”vägrat förhandla” med Pappers om nytt avtal. SEKO motsatte sig å sin sida att Fortum tecknade avtal med annat förbund på ”SEKOs avtalsområde”.

Örebro Kartongbruk uppskattade kostnaden för en konflikt till 300 000 kronor om dagen och uthålligheten till två veckor. Ett hängavtal tecknades därför mellan Fortum Värme och Pappers. Fortum ville inte äventyra relationen till bruket och undertecknade därför avtalet.