Exempel 6: Upprepade varsel pressade igenom lönekrav

Ensidigheten i konfliktreglerna kan användas för att framtvinga ett dyrare avtal för den privata vårdsektorn än för offentlig verksamhet. Därmed försvåras de privata utövarnas verksamhet.

Kommunal lade under maj och juni 2004 fyra konfliktvarsel med alltmer långtgående konsekvenser för patienter och boende i äldreomsorgen. Obalansen i konfliktreglerna gjorde att Vårdföretagarna måste säga ja till lönekraven.

Kommunals lönekrav låg högre än avtalen inom offentlig sektor, trots att Vårdföretagarna i bästa fall bara kan öka sina intäkter genom indexuppräkning av kostnadsutvecklingen i den offentliga sektorn.

Redan innan det gamla avtalet hade löpt ut varslade Kommunal om övertids- och nyanställningsblockad.

Samma dag som konflikten bröt ut varslade Kommunal om blockad mot mertid. Det innebär att arbetstiden inte får utökas – en möjlighet som annars arbetsgivare med många deltidsanställda kan använda sig av för att mildra effekterna av konflikten.

Kommunal varslade därefter om strejk från midsommarafton för 400 medlemmar, men sköt upp åtgärden. Också ett fjärde, utökat strejkvarsel lades men togs tillbaka sedan båda parter sagt ja till ett slutligt medlarbud.