Exempel 8: Strejk för olagliga villkor

Ett fackförbund behöver bara lägga ett tillräckligt kraftigt konfliktvarsel för att få som det vill. Det är möjligt när det inte finns någon proportionalitetsregel.

Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Elektrikerförbundet (SEF) var överens om det mesta i ett nytt kraftverksavtal – men inte om villkoren för utländska företag som utför arbete i Sverige. EFAs ståndpunkt var att dessa företag skulle tillämpa det svenska kollektivavtalet. Men SEF krävde att genomsnittslönen skulle regleras som minimilön. Sådana särregler är diskriminerande och kan anses som olagliga.

SEF varslade den 18 januari 2005 om strejk och blockad för ny- och tillbyggnader av energianläggningar som utfördes av företag anslutna till EFA.

EFA reagerade kraftigt på varslet som kom mitt i uppröjningsarbetet efter stormen i Småland. Även Svenskt Näringsliv reagerade på kraven om diskriminering som ett brott mot EU-rätten.

Konflikten bröt ut den 31 januari. Samma dag lade SEF ytterligare tre varsel, bl a sympatiåtgärder. För att komma ur situationen förklarade sig Svenskt Näringsliv villigt att diskutera med LO om hur en mall för utländska företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv kan se ut. Kravet var att konflikten avbröts. Så skedde och ett ettårigt avtal träffades mellan EFA och SEF den 2 februari 2005