Exempel 9: Strejk för att minska medarbetares inflytande

När en fackförening ställer krav på hur arbetet ska organiseras påverkar det negativt arbetsgivarens möjligheter att driva företaget. Konfliktreglerna omöjliggör för arbetsgivaren att driva sin uppfattning - som därtill drabbas mångfalt hårdare ekonomiskt än fackföreningen.

Fredagen den 23 april 2004 utbröt ”en fullständigt onödig strejk”, som arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier (BI) beskrev det. SEKO strejkade för kravet på en ändring av definitionen av lokal facklig organisation. SEKO:s krav var att endast lokalavdelningen inom SEKO ska vara lokal part, inte företagets fackklubb eller medbestämmandegrupp.

Strejken omfattade några hundra medlemmar anställda vid asfaltverk, men ytterligare drygt 1 000 arbetare berördes av uteblivna asfaltleveranser.

Företagens kostnader för strejken uppskattades till tio miljoner kronor om dagen, medan fackets kostnader beräknades till 200 000 kronor. Den 28 april träffades en uppgörelse som innebar att ”BI lägger sig platt för SEKO:s ultimativa krav”.

Följden blev att byggföretagen ska förhandla med avdelningsombudsmän i stället för med sina egna anställda – en klar tillbakagång i formerna för samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.