SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Hamnkonflikten i Göteborg – vilka är kostnaderna?

Se hela seminariet Live från kl 09:30 den 22:a maj.

Svenskt Näringsliv har uppdragit åt Damvad Analytics att undersöka vilka konsekvenser och kostnader hamnkonflikten i Göteborg har orsakat under 2017. Resultaten presenteras vid ett seminarium den 22 maj som vi bjuder in till.

Arbetsmarknadskonflikten vid containerterminalen i Göteborgs hamn har pågått under lång tid, men mer påtagligt under 2016 och 2017. Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, genomförde fackliga stridsåtgärder mot arbetsgivaren APM Terminals under hela det första halvåret 2017, med undantag för några dagar i januari och mars. Bolagets lockout löpte samtidigt som den senaste av Hamn4ans stridsåtgärder.

Konsekvenserna för näringslivet av konflikten blev omfattande och kvarstår fortfarande trots att inga stridsåtgärder just nu pågår. Regeringen tillsatte i juni 2017 en utredning med uppdrag att se över rätten att vidta stridsåtgärder mot företag som redan omfattas av kollektivavtal. Utredningen väntas snart lämna sitt betänkande.

Damvad Analytics rapport är den första samlade beskrivningen och beräkningen av hur hamnkonflikten har påverkat företagen och det omgivande samhället, exempelvis miljön när transporter omdirigeras från sjöfart till landtransport. Rapporten är baserad på ett omfattande underlag av offentlig statistik, statistik från företag och branschorganisationer, intervjuer och en enkät till företag.

Vid seminariet presenterar Damvad Analytics rapporten som sedan kommenteras av företag, politiker och partsföreträdare.  

Medverkande: Jonas Öhlin och Jesper Johannesson, Damvad Analytics, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Johnny Sjöström, VD Uddeholms AB, Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot och vice ordförande Näringsutskottet, Joakim Ärlund, VD Sveriges Hamnar, Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna, Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel.

Moderator: Marie Söderqvist.

Kaffe/te serveras från kl. 09.00

Välkommen

Datum och tid

  • Tisdag 22 maj 2018, kl. 09:30 – 11:00

Plats

Näringslivets Hus, lokal Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson