"Regeringen måste agera i skadlig hamnkonflikt"

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Den utdragna hamnkonflikten i Göteborg får allt allvarligare konsekvenser. Svenskt Näringsliv försöker påverka regeringen i frågan. Vice vd Peter Jeppsson uppmanar till en lagändring som förbjuder stridsåtgärder när det finns ett kollektivavtal.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson vill inte att fackförbund ska kunna ta till stridsåtgärder, när det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter. Hamn4an har sagt nej till två medlingsbud på senare tid. Därmed fortsätter övertids-, inhyrnings och nyanställningsblockaden. Arbetsgivarna pressas hårt.

– Läget har blivit alltmer allvarligt. Det finns en överhängande risk för nya stridsåtgärder med än mer omfattande följder, säger vice vd Peter Jeppsson.

Han betonar att Svenskt Näringsliv under lång tid fört en dialog med olika företrädare för regeringen om behovet av att ändra konfliktreglerna. Situationen i Göteborgs hamn är ett exempel på att svenska konfliktregler skapar för stora möjligheter för fackförbund att skada Sverige, enligt Jeppsson.

Han noterar att regeringen hittills inte valt att agera.

– Arbetsmarknadsministern har visserligen gett Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är med konflikter av detta slag. Men detta är otillräckligt och innebär varken en lösning på den pågående konflikten eller ett stopp för framtida konflikter av samma slag. Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning borde den typ av stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet riktar mot APM Terminals inte vara tillåtna.

Peter Jeppsson berättar att Svenskt Näringsliv och berörda medlemsförbund har arbetat aktivt med hamnfrågan under en längre tid. Efter ett gediget analysarbete konstaterades att det enda som på sikt löser situationen i Göteborgs hamn, och förhindrar liknande situationer, är en mindre lagändring som stoppar möjligheten till stridsåtgärder när det finns ett giltigt kollektivavtal.

– Rätten att vidta stridsåtgärder i allmänhet skulle inte beröras av en sådan ändring. Vi har en dialog med regeringen igång om detta. Vårt krav är tydligt, lagen måste skyndsamt ändras.

Peter Jeppson understryker att ett fackförbund inte ska kunna ta till stridsåtgärder när det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

– Hamnarbetarförbundets agerande hotar inte bara den svenska modellen, utan också företag och jobb i Sverige.

I grunden handlar konflikten om en långvarig maktkamp mellan konkurrerande fackförbund, Transport och Hamnarbetarförbundet. Det är en tvist som inte kan lösas av arbetsgivaren, men som drabbar både arbetsgivaren och många andra, både företag och andra delar av samhället.

– Hamnarbetarförbundet är inte bundet av fredsplikt utan kan strejka, eller vidta andra konfliktåtgärder, när man tycker att det passar. För att få maximal effekt lägger man varsel när hamnen har som mest gods att hantera, säger Peter Jeppsson.

För hamnföretaget APM Terminals, som gjort stora investeringar i hamnen, innebär det minskade volymer när kunderna tvingas välja andra transportvägar. Andra företag får svårt att få insatsvaror i tid, och kan inte garantera leveranser till sina kunder inom utsatt tid. Det påverkar deras konkurrensförmåga, och i förlängningen jobben.

Skogsföretaget Moelven Dalaträ:

– Då mycket av skogsindustrins produkter exporteras är frågan om konflikterna i Göteborgs hamn extremt viktig. Nu har det varit problem sen i höstas, och vi ser ingen förändring. Vi tappar stora volymer på containermarknaderna i Asien, framför allt Japan och Kina, säger vd Peter Funk.

Företaget SCT Transport har beslutat att lägga ned sin järnvägsterminal i Jönköping som en direkt följd av den utdragna hamnkonflikten, skriver Jönköpingsposten. Tågtransporternas volym har minskat markant eftersom import- och exportflöden flyttas till andra hamnar. Det lönar sig inte längre att frakta containrar via tåg, enligt vd:n Svante Altås.

– Det är inte längre ekonomiskt försvarbart, säger han.

Företaget är en av landets största förmedlare av containertransporter, med kunder som Elgiganten och Jysk. Men nu kommer pendeltransporter att gå på lastbilar istället, konstaterar Svante Altås.

– Det är ju miljön som tar stryk, säger han till tidningen.

En tredjedel av Sveriges utrikeshandel

Cirka 90 procent av Sveriges export och import går via våra hamnar. Störst är Göteborgs hamn som hanterar ungefär en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. När Göteborgs hamn inte fungerar får det konsekvenser för företag och jobb i hela Sverige.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Regeringen måste agera i skadlig hamnkonflikt"

ARBETSMARKNAD Den utdragna hamnkonflikten i Göteborg får allt allvarligare konsekvenser. Svenskt Näringsliv försöker påverka regeringen i frågan. Vice vd Peter Jeppsson uppmanar till en lagändring som förbjuder stridsåtgärder när det finns ett kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Inget slut på hamnkonflikten

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter. Hamn4an sa nej till medlarnas bud. För berörda arbetsgivare är läget prekärt. Miljonbelopp står på spel.
NYHET Publicerad:

Liberalerna: Hamnkonflikten visar lucka i lagstiftningen

ARBETSMARKNAD Liberalerna lägger fram ett förslag om begränsad strejkrätt för riksdagen. Partiet står redan idag bakom införandet av en proportionalitetsprincip.
NYHET Publicerad:

Byggstrejken största konflikten 2016

ARBETSMARKNAD I fjol förlorades totalt 10 417 arbetsdagar i strejker och lockouter. Den mest omfattande konflikten rörde Byggavtalet där de förlorade arbetsdagarna var knappt 4 800. Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, anser att antalet konfliktdagar inte är ett bra mått för att avgöra läget på svensk arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Moderaterna vill se över konfliktregler

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten har väckt Moderaternas intresse för att se över dagens konfliktregler. Det står klart efter en interpellationsdebatt mellan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Christian Holm Barenfeld (M).
NYHET Publicerad:

Teknikföretagen ifrågasätter politisk hamnstrejk

ARBETSMARKNAD Flera avdelningar inom Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk i hamnarna i Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Gävle, Malmö, Söderhamn och Stockholm. Strejken är utlyst i sympati med det spanska hamnarbetarfacket Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mars (CETM).
NYHET Publicerad:

Medlingsinstitutet ska granska stridsåtgärder

ARBETSMARKNAD Regeringens uppdrag till Medlingsinstitutet att se över stridsåtgärder mot arbetsgivare som har kollektivavtal är välkommet, men en mer skyndsam process och konkreta förslag på ny lagstiftning hade varit att föredra. Det konstaterar Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.
NYHET Publicerad:

"Staten måste kunna värna samhällsviktiga funktioner"

ARBETSMARKNAD I dag saknas en struktur för att garantera samhällsviktig verksamhet vid konflikter på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna vill skapa regler för detta. LO och Unionen känner inte igen bilden av problem med samhällsfarliga konflikter. "Det finns mycket som parterna inte är överens om. Den här frågan borde vara okontroversiell, eftersom vi har gemensamma intressen av att samhällsfunktioner skyddas", säger Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Om parterna inte tar ansvar får politikerna bidra”

STRIDSÅTGÄRDER Om inte parterna enas om ett nytt system för att bedöma en stridsåtgärds samhällsfarlighet kommer politiken att kräva ny lagstiftning. Det konstaterade Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet, under ett anförande på Svenskt Näringslivs seminarium om samhällsfarliga konflikter den 24 januari.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna saknar begränsningar för samhällsfarlighet

KONFLIKTRÄTT Dagens generösa och långtgående konfliktregler gör risken för samhällsfarliga konflikter större i Sverige än i andra jämförbara länder. Det visar Johanna Grönbäck vid forskningsinstitutet Ratio i en ny rapport. Ratio jämför reglerna i Sverige för att hantera samhällsfarliga konflikter med hur det ser ut i våra grannländer.
NYHET Publicerad:

Konflikt i IT-sektorn blir snabbt samhällsfarlig

KONFLIKTREGLER IT-tjänsterna är en helt integrerad del av samhället och outsourcing är naturligt för såväl det offentliga som det privata. Pär Fors, vd CGI Sverige AB, berättade på Svenskt Näringslivs seminarium om samhällsfarliga konflikter att stridsåtgärder mot hans företag skulle slå ut flera viktiga samhällsfunktioner.
NYHET Publicerad:

"Skydda samhällsviktig verksamhet vid konflikt"

ARBETSMARKNAD Den 6 april 2016 lade Unionen, Seko och Sveriges Ingenjörer flera varsel om stridsåtgärder. Post- och telestyrelsen (PTS) reagerade och begärde vissa undantag för att skydda samhällsviktig verksamhet. PTS vill framöver ha förutsägbarhet om hur konflikter påverkar samhällsviktig verksamhet.
NYHET Publicerad:

Samhällsviktig verksamhet har dåligt konfliktskydd

KONFLIKTREGLER Systemet kring skydd för samhällsviktiga verksamheter vid konflikt fungerar inte. Om inte parterna lyckas komma överens om nya regler måste politiker ta det ansvaret. ”När det gäller att skapa nya regler inom detta område så verkar inte parterna klara av det”, sade Peter Jeppsson, vice vd, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver inte protektionistisk lagstiftning”

ARBETSMARKNAD Om regeringen river upp Lex Laval kommer det att slå hårt mot utländska företag som följer de svenska kollektivavtalen samtidigt som det får flera negativa konsekvenser för Sverige. Det konstaterar Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

“Förändra konfliktreglerna för att förhindra samhällsfarliga konflikter”

POLITIK Kristdemokraterna vill förändra dagens konfliktregler för att förhindra oskäliga stridsåtgärder och potentiellt samhällsfarliga konflikter. Det säger partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Désirée Pethrus.
NYHET Publicerad:

Obefogad rädsla för begränsad strejkrätt

KONFLIKTREGLER Europarlamentets transportutskott har antagit en ny initiativrapport som fördömer flygledarstrejker. Att förslaget skulle innebära en begränsning av strejkrätten är emellertid överdrivet. Det menar Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för KD.
NYHET Publicerad:

”Förhindra missbruket av dagens konfliktregler”

ARBETSMARKNAD Inför en proportionalitetsprincip och begränsa dagens möjligheten till blockader och sympatiåtgärder. Det är några reformer av dagens konfliktregler som förespråkas av Centerpartiet. Svenskt Näringsliv intervjuar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Hamnstrejk stoppar svensk export

ARBETSMARKNAD En orimlig strejk med stora konsekvenser för svensk export. Så löd kommentarerna när Hamnarbetarförbundet inledde ännu en strejk mot APM Terminals i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Stridsåtgärder bör vara en sista åtgärd

INTERVJU Måttet konfliktdagar speglar inte fredligheten på arbetsmarknaden när konflikter sällan är tänkbara för företagen. Även varsel om stridsåtgärder kan skada företagen. Alla möjligheter till förhandlingslösning borde vara uttömda innan facken varslar om stridsåtgärder, menar Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Partier ställer krav på förändrade konfliktregler 

KONFLIKTREGLER Riksdagsmotionerna visar att det finns allt starkare krav på förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad. Tre partier och flera enskilda riksdagsledamöter föreslår att stridsåtgärder måste vara proportionella för att tillåtas och att sympatiåtgärder måste begränsas.