"Regeringen måste agera i skadlig hamnkonflikt"

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Den utdragna hamnkonflikten i Göteborg får allt allvarligare konsekvenser. Svenskt Näringsliv försöker påverka regeringen i frågan. Vice vd Peter Jeppsson uppmanar till en lagändring som förbjuder stridsåtgärder när det finns ett kollektivavtal.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson vill inte att fackförbund ska kunna ta till stridsåtgärder, när det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter. Hamn4an har sagt nej till två medlingsbud på senare tid. Därmed fortsätter övertids-, inhyrnings och nyanställningsblockaden. Arbetsgivarna pressas hårt.

– Läget har blivit alltmer allvarligt. Det finns en överhängande risk för nya stridsåtgärder med än mer omfattande följder, säger vice vd Peter Jeppsson.

Han betonar att Svenskt Näringsliv under lång tid fört en dialog med olika företrädare för regeringen om behovet av att ändra konfliktreglerna. Situationen i Göteborgs hamn är ett exempel på att svenska konfliktregler skapar för stora möjligheter för fackförbund att skada Sverige, enligt Jeppsson.

Han noterar att regeringen hittills inte valt att agera.

– Arbetsmarknadsministern har visserligen gett Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är med konflikter av detta slag. Men detta är otillräckligt och innebär varken en lösning på den pågående konflikten eller ett stopp för framtida konflikter av samma slag. Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning borde den typ av stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet riktar mot APM Terminals inte vara tillåtna.

Peter Jeppsson berättar att Svenskt Näringsliv och berörda medlemsförbund har arbetat aktivt med hamnfrågan under en längre tid. Efter ett gediget analysarbete konstaterades att det enda som på sikt löser situationen i Göteborgs hamn, och förhindrar liknande situationer, är en mindre lagändring som stoppar möjligheten till stridsåtgärder när det finns ett giltigt kollektivavtal.

– Rätten att vidta stridsåtgärder i allmänhet skulle inte beröras av en sådan ändring. Vi har en dialog med regeringen igång om detta. Vårt krav är tydligt, lagen måste skyndsamt ändras.

Peter Jeppson understryker att ett fackförbund inte ska kunna ta till stridsåtgärder när det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

– Hamnarbetarförbundets agerande hotar inte bara den svenska modellen, utan också företag och jobb i Sverige.

I grunden handlar konflikten om en långvarig maktkamp mellan konkurrerande fackförbund, Transport och Hamnarbetarförbundet. Det är en tvist som inte kan lösas av arbetsgivaren, men som drabbar både arbetsgivaren och många andra, både företag och andra delar av samhället.

– Hamnarbetarförbundet är inte bundet av fredsplikt utan kan strejka, eller vidta andra konfliktåtgärder, när man tycker att det passar. För att få maximal effekt lägger man varsel när hamnen har som mest gods att hantera, säger Peter Jeppsson.

För hamnföretaget APM Terminals, som gjort stora investeringar i hamnen, innebär det minskade volymer när kunderna tvingas välja andra transportvägar. Andra företag får svårt att få insatsvaror i tid, och kan inte garantera leveranser till sina kunder inom utsatt tid. Det påverkar deras konkurrensförmåga, och i förlängningen jobben.

Skogsföretaget Moelven Dalaträ:

– Då mycket av skogsindustrins produkter exporteras är frågan om konflikterna i Göteborgs hamn extremt viktig. Nu har det varit problem sen i höstas, och vi ser ingen förändring. Vi tappar stora volymer på containermarknaderna i Asien, framför allt Japan och Kina, säger vd Peter Funk.

Företaget SCT Transport har beslutat att lägga ned sin järnvägsterminal i Jönköping som en direkt följd av den utdragna hamnkonflikten, skriver Jönköpingsposten. Tågtransporternas volym har minskat markant eftersom import- och exportflöden flyttas till andra hamnar. Det lönar sig inte längre att frakta containrar via tåg, enligt vd:n Svante Altås.

– Det är inte längre ekonomiskt försvarbart, säger han.

Företaget är en av landets största förmedlare av containertransporter, med kunder som Elgiganten och Jysk. Men nu kommer pendeltransporter att gå på lastbilar istället, konstaterar Svante Altås.

– Det är ju miljön som tar stryk, säger han till tidningen.

En tredjedel av Sveriges utrikeshandel

Cirka 90 procent av Sveriges export och import går via våra hamnar. Störst är Göteborgs hamn som hanterar ungefär en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. När Göteborgs hamn inte fungerar får det konsekvenser för företag och jobb i hela Sverige.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varselvärsting

ARBETSMARKNAD Hamnarbetarförbundet stod för klart flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under åren 2011–2017, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Konflikten i Göteborgs hamn är ett hot mot kollektivavtalsmodellen", säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

2017 – konfliktfyllt år trots få konfliktdagar

KONFLIKTREGLERNA Avtalsrörelseåret 2017 kom att präglas av många varsel om stridsåtgärder vid sidan av avtalsförhandlingarna. Hamnarbetarförbundet varslade frekvent, dels i konflikten i Göteborgs hamn, dels till stöd för utländska hamnarbetare. "Det är välkommet att förändringar av reglerna på detta område nu på allvar diskuteras", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega drabbat av flest stridsåtgärder

ARBETSMARKNAD Almega är den arbetsgivarorganisation som drabbades av flest varsel i förbundsavtalstvister 2017. Stefan Koskinen, förbundsdirektör och arbetsgivarpolitiskt ansvarig inom Almega, menar att samtliga varsel handlade om att utmana det lönenormerande märket.
NYHET Publicerad:

Statssekreteraren: ”Hamnarbetarna har förstått att vi menar allvar”

ARBETSMARKNAD Statssekreterare Irene Wennemo är tydlig med att konflikten i Göteborgs hamn måste få ett slut. ”Det finns ju ingen annan än hamnarbetarna som tycker att den här situationen är lyckad”, sa hon vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Weihe: Dags att sluta hymla om Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN Det är dags att beskriva vad hamnkonflikten i Göteborg faktiskt handlar om, enligt Anders Weihe, vd för TEKO. Hamnarbetarförbundet har inga fackliga syften och vill inte teckna kollektivavtal utan vill alltid kunna gå i strejk i vilken fråga som helst, säger han till Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Ny universitetsstudie om hamnkonflikten

GRANSKNING Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska göra en opartisk studie av hamnkonfliktens effekter. Resultaten presenteras under 2019.
NYHET Publicerad:

Regeringen hänvisar till stridsåtgärdsutredningen

KONFLIKT Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att hamnkonflikten i Göteborg inte är ett isolerat problem till Västsverige, och att den hotar jobb och konkurrenskraft. Men när det gäller att få ny lagstiftning på plats hänvisar hon till den pågående stridsåtgärdsutredningen.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

KONFLIKT Hamnarbetarförbundet stod för flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017, visar en kartläggning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Många konfliktvarsel under 2017

KONFLIKT Årets avtalsrörelse innebar många fackliga varsel om stridsåtgärder. Det vanligaste syftet var att driva igenom låglönesatsningar enligt LO:s insamlingsmodell, vilka skulle leda till högre löneökningar än inom den lönenormerande industrin. Ofta kom varslen i ett tidigt skede. "Våra tillåtande konfliktregler försämrar kvaliteten i förhandlingarna och i avtalsinnehållet", konstaterar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Byggnads döms betala skadestånd för olaglig blockad

DOM Tingsrätten dömer fackförbundet Byggnads att betala skadestånd till entreprenören Henrik Gustavsson efter att ha utsatt hans företag för en olaglig blockad.
NYHET Publicerad:

Konflikten i hamnen långt ifrån över

HAMNKONFLIKTEN Konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn är inte över. Trots att inga formella stridsåtgärder pågår är läget inte lugnt. Enligt Transportföretagens vd Mattias Dahl försvårar Hamnarbetarförbundet verksamheten i hamnen, skriver Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Allianspartierna vill förändra konfliktreglerna

KONFLIKTREGLER Inför en proportionalitetsprincip och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Efter höstens partistämmor och motionsperiod står det klart att samtliga allianspartier förespråkar förändrade konfliktregler inför valåret 2018.