"Regeringen måste agera i skadlig hamnkonflikt"

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Den utdragna hamnkonflikten i Göteborg får allt allvarligare konsekvenser. Svenskt Näringsliv försöker påverka regeringen i frågan. Vice vd Peter Jeppsson uppmanar till en lagändring som förbjuder stridsåtgärder när det finns ett kollektivavtal.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson vill inte att fackförbund ska kunna ta till stridsåtgärder, när det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter. Hamn4an har sagt nej till två medlingsbud på senare tid. Därmed fortsätter övertids-, inhyrnings och nyanställningsblockaden. Arbetsgivarna pressas hårt.

– Läget har blivit alltmer allvarligt. Det finns en överhängande risk för nya stridsåtgärder med än mer omfattande följder, säger vice vd Peter Jeppsson.

Han betonar att Svenskt Näringsliv under lång tid fört en dialog med olika företrädare för regeringen om behovet av att ändra konfliktreglerna. Situationen i Göteborgs hamn är ett exempel på att svenska konfliktregler skapar för stora möjligheter för fackförbund att skada Sverige, enligt Jeppsson.

Han noterar att regeringen hittills inte valt att agera.

– Arbetsmarknadsministern har visserligen gett Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är med konflikter av detta slag. Men detta är otillräckligt och innebär varken en lösning på den pågående konflikten eller ett stopp för framtida konflikter av samma slag. Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning borde den typ av stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet riktar mot APM Terminals inte vara tillåtna.

Peter Jeppsson berättar att Svenskt Näringsliv och berörda medlemsförbund har arbetat aktivt med hamnfrågan under en längre tid. Efter ett gediget analysarbete konstaterades att det enda som på sikt löser situationen i Göteborgs hamn, och förhindrar liknande situationer, är en mindre lagändring som stoppar möjligheten till stridsåtgärder när det finns ett giltigt kollektivavtal.

– Rätten att vidta stridsåtgärder i allmänhet skulle inte beröras av en sådan ändring. Vi har en dialog med regeringen igång om detta. Vårt krav är tydligt, lagen måste skyndsamt ändras.

Peter Jeppson understryker att ett fackförbund inte ska kunna ta till stridsåtgärder när det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

– Hamnarbetarförbundets agerande hotar inte bara den svenska modellen, utan också företag och jobb i Sverige.

I grunden handlar konflikten om en långvarig maktkamp mellan konkurrerande fackförbund, Transport och Hamnarbetarförbundet. Det är en tvist som inte kan lösas av arbetsgivaren, men som drabbar både arbetsgivaren och många andra, både företag och andra delar av samhället.

– Hamnarbetarförbundet är inte bundet av fredsplikt utan kan strejka, eller vidta andra konfliktåtgärder, när man tycker att det passar. För att få maximal effekt lägger man varsel när hamnen har som mest gods att hantera, säger Peter Jeppsson.

För hamnföretaget APM Terminals, som gjort stora investeringar i hamnen, innebär det minskade volymer när kunderna tvingas välja andra transportvägar. Andra företag får svårt att få insatsvaror i tid, och kan inte garantera leveranser till sina kunder inom utsatt tid. Det påverkar deras konkurrensförmåga, och i förlängningen jobben.

Skogsföretaget Moelven Dalaträ:

– Då mycket av skogsindustrins produkter exporteras är frågan om konflikterna i Göteborgs hamn extremt viktig. Nu har det varit problem sen i höstas, och vi ser ingen förändring. Vi tappar stora volymer på containermarknaderna i Asien, framför allt Japan och Kina, säger vd Peter Funk.

Företaget SCT Transport har beslutat att lägga ned sin järnvägsterminal i Jönköping som en direkt följd av den utdragna hamnkonflikten, skriver Jönköpingsposten. Tågtransporternas volym har minskat markant eftersom import- och exportflöden flyttas till andra hamnar. Det lönar sig inte längre att frakta containrar via tåg, enligt vd:n Svante Altås.

– Det är inte längre ekonomiskt försvarbart, säger han.

Företaget är en av landets största förmedlare av containertransporter, med kunder som Elgiganten och Jysk. Men nu kommer pendeltransporter att gå på lastbilar istället, konstaterar Svante Altås.

– Det är ju miljön som tar stryk, säger han till tidningen.

En tredjedel av Sveriges utrikeshandel

Cirka 90 procent av Sveriges export och import går via våra hamnar. Störst är Göteborgs hamn som hanterar ungefär en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. När Göteborgs hamn inte fungerar får det konsekvenser för företag och jobb i hela Sverige.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny universitetsstudie om hamnkonflikten

GRANSKNING Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska göra en opartisk studie av hamnkonfliktens effekter. Resultaten presenteras under 2019.
NYHET Publicerad:

Regeringen hänvisar till stridsåtgärdsutredningen

KONFLIKT Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att hamnkonflikten i Göteborg inte är ett isolerat problem till Västsverige, och att den hotar jobb och konkurrenskraft. Men när det gäller att få ny lagstiftning på plats hänvisar hon till den pågående stridsåtgärdsutredningen.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

KONFLIKT Hamnarbetarförbundet stod för flest varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under 2017, visar en kartläggning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Många konfliktvarsel under 2017

KONFLIKT Årets avtalsrörelse innebar många fackliga varsel om stridsåtgärder. Det vanligaste syftet var att driva igenom låglönesatsningar enligt LO:s insamlingsmodell, vilka skulle leda till högre löneökningar än inom den lönenormerande industrin. Ofta kom varslen i ett tidigt skede. "Våra tillåtande konfliktregler försämrar kvaliteten i förhandlingarna och i avtalsinnehållet", konstaterar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Byggnads döms betala skadestånd för olaglig blockad

DOM Tingsrätten dömer fackförbundet Byggnads att betala skadestånd till entreprenören Henrik Gustavsson efter att ha utsatt hans företag för en olaglig blockad.
NYHET Publicerad:

Konflikten i hamnen långt ifrån över

HAMNKONFLIKTEN Konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn är inte över. Trots att inga formella stridsåtgärder pågår är läget inte lugnt. Enligt Transportföretagens vd Mattias Dahl försvårar Hamnarbetarförbundet verksamheten i hamnen, skriver Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Allianspartierna vill förändra konfliktreglerna

KONFLIKTREGLER Inför en proportionalitetsprincip och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Efter höstens partistämmor och motionsperiod står det klart att samtliga allianspartier förespråkar förändrade konfliktregler inför valåret 2018. 
NYHET Publicerad:

Riksdagsledamöter vill se förändrade konfliktregler

ARBETSMARKNAD Förhindra stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan tecknat kollektivavtal, inför en proportionalitetsprincip och förbjud stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda. Under den allmänna motionstiden ställde flera enskilda riksdagsledamöter krav på förändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Vanligt med konfliktvarsel mot företag med kollektivavtal

ARBETSMARKNAD En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, på uppdrag av regeringen.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten slår mot klädjättarna

HAMNKONFLIKTEN Nu väljer även klädföretagen Lindex, H&M och Kappahl att berätta om hur de drabbas av konflikterna i Göteborgs hamn. "Vi behöver stabilitet och pålitlighet."
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Medlarna ger upp – ser ingen lösning på hamnkonflikten

MEDLING Hamnarbetarförbundets ovilja att finna en lösning på hamnkonflikten är skälet till varför medlarna begärde att entledigas från sitt uppdrag i början av juli 2017. Den grundläggande orsaken är att Hamnarbetarförbundet vägrar följa spelreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att medlarrapporten om hamnkonflikten publicerats av Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Hamnkonflikten – 140 anställda får lämna APM Terminals

HAMNKONFLIKTEN Strax före midsommar lade containerhamnsföretaget APM Terminals ett varsel som omfattade 160 medarbetare. Den 15 augusti stod det klart att företaget tvingas att säga upp 140 anställda.
NYHET Publicerad:

Moderaterna vill förändra konfliktreglerna

KONFLIKTREGLERNA Moderaterna är på väg att ändra partiets tidigare hållning om konfliktreglerna på arbetsmarknaden. Partistyrelsen föreslår för stämman i oktober införandet av en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder. Om förslaget antas av stämman är därmed samtliga borgerliga riksdagspartier för förändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Middag med chefen annars strejkar hamnarbetarna

HAMNKONFLIKTEN En tredjedel av medarbetarna tvingas sluta och fler kan det bli. Och när som helst kan nya konfliktåtgärder bryta ut. Ett av Hamn4ans krav handlar om middag med chefen.
NYHET Publicerad:

Ny studie: Byggkonflikten innebar omfattande kostnader

ALMEDALEN Forskningsinstitutet Ratios vd Nils Karlsson presenterade en pilotstudie om kostnader för de företag som drabbades av varsel och stridsåtgärder under byggstrejken 2016. Studien visar att många företag fick höga kostnader, trots den relativt korta strejken.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning behövs för att lösa hamnkonflikten

ALMEDALEN Fortsatt medling är lönlöst och det mesta talar för att regeringen föreslår ny lagstiftning som sätter stopp för den omfattande hamnkonflikten i Göteborg. Det var några av slutsatserna när Sveriges Hamnar bjöd in till ett seminarium om konflikten i Göteborgs hamn.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna het fråga under politikerveckan

ALMEDALEN Förändringar av konfliktreglerna kan vara på gång. Det stod klart när reglerna kring arbetsfred och konflikt på arbetsmarknaden debatterades i Visby.
NYHET Publicerad:

”Vi har obalanserade konfliktregler”

ALMEDALEN Den svenska modellen i sin nuvarande form har funnits i 20 år. Den har skapat stabilitet på den svenska arbetsmarknaden med reallöneökningar som följd. Men trots att det finns en tämligen stor samstämmighet om att den svenska modellen fungerar och att industriavtalet kommer leva kvar under överskådlig tid så finns ett antal konflikter kring hur den ska användas. Konflikten om konfliktreglerna är den tydligaste.