Så skadas näringslivet av hamnkonflikten

NYHET Publicerad

STRIDSÅTGÄRDER De omfattande konsekvenserna av konflikten i Göteborgs hamn har fått regeringen att agera.. Här listas några av de konsekvenser som hamnkonflikten har orsakat och som har uppmärksammats under 2017.

Göteborgs hamn
Foto: Adam Ihse/TT

Skadeverkningarna för hamnkonflikten har varit omfattande under 2017.

Direkta konsekvenser för hamnen
I dag går cirka trettio procent av Sveriges utrikeshandel genom Göteborgs hamn. En tydlig konsekvens av den pågående hamnkonflikten har blivit att hamnens kapacitet har minskats. Enligt uppgifter till Göteborgs Posten har hamnen gått från 899 628 containervolymer år 2012 till 797 771 år 2016.

– Vi har förlorat 20 procent i volym i början av året. Det är djupt olyckligt. Vi är nu uppe i förluster på cirka 100 miljoner. Det är 20 miljoner kronor per månad som vi tappar i omsättning och det påverkar oss enormt, sade APM Terminals vd Henrik Kristensen i en intervju i Göteborgs Posten.

Det är inte bara hamnens kunder som har blivit lidande utan även jobben i hamnen. I början av året varslades 30 fastanställda på APM Terminals och företaget utesluter inte ytterligare neddragningar (NSD 17/3).

En direkt konsekvens har blivit att flera tunga aktörer lämnar hamnen. Den 8/6 rapporterade P4 Göteborg att det Hong Kong-baserade rederiet OOCL ställer in all sin trafik till Göteborgs hamn tills konflikten är löst.

– Det är ett av världens största rederier och en viktig kund sen lång tid tillbaka. Samtidigt är vi inte förvånade, för det är mycket last som styrs bort från hamnen på grund av den fackliga konflikten, sade Cecilia Carlsson, kommunikationschef Göteborgs Hamn.

Svenska företag drabbas
Konsekvenserna är inte isolerade till hamnen. Dagens Industris Tobias Wikström konstaterade 18/5 att den långvariga konflikten slår hårt mot Sverige som handelsnation. Frakten från Göteborg kommer enligt ledarredaktionen att behöva styras om till kontinenthamnar och i värsta fall återvänder inte rederierna till Göteborg när konflikten är över. 

Flera stora svenska exportföretag blir lidande av konflikten och mindre underleverantörer i hamnen har fått skala ned sin verksamhet, rapporterade Svenska Dagbladet i mitten av maj. Bland de exportföretag som drabbats nämns till exempel Volvo, Stora Enso och SKF. Carl Norell, presschef på Stora Enso, sade följande om konflikten i Göteborgs hamn:

– Den här konflikten riskerar att allvarligt skada förtroendet för Göteborgs hamn som internationell knytpunkt, och för svensk handel, säger Carl Norell i Lantbrukets Affärstidning.

Den 9/6 meddelade SKF Sverige AB på en pressträff att den infekterade konflikten har gjort att företaget nu väljer bort hamnen för sina leveranser. Dessa styrs istället om till tyska hamnar, något som inte bara orsakar längre leveranstider utan även mer utsläpp då transporten går med lastbil. 

– Det går inte att använda sig av en hamn som är så opålitlig som Göteborgs hamn har blivit idag. Vi behöver säkerställa leveranser till kunder, det kan vi inte i Göteborgs hamn, konstaterade SKF Sveriges presschef Theo Kjellberg. 

Som en direkt följd av exportföretagens svårigheter meddelade Transportföretaget SCT Transport tidigare i våras att de lägger ned sin järnvägsterminal i Jönköping. Enligt vd:n Svante Altås lönar det sig inte längre att frakta containrar via tåg eftersom import- och exportflöden flyttats till andra hamnar. SCT Transport har dessutom lagt ned två tåglinjer till containerhamnen som ett resultat av att företaget behövt ställa in åtta tåg i veckan, enligt uppgifter till Göteborgs Posten.

Större miljöpåverkan
Eftersom transporten i Göteborgs hamn inte fungerar har företagen börjat se sig om efter andra lösningar, exempelvis transport med lastbilar. Dan Sylvebo, politisk redaktör på Jönköpings Posten, konstaterade i en ledare från den 19/5 att en sådan lösning är sämre för samhället på alla vis, både ur kostnadssynpunkt och ur miljösynpunkt.

Stora Enso bekräftade denna bild den 15/5 i en intervju med Lantbrukets Affärstidning;

– Vi har tvingats hitta alternativa transportpunkter och metoder för att nå fram med godset till våra kunder. Men det blir förseningar, ökade kostnader och längre transporter, och därmed även en större miljöpåverkan, sade Carl Norell, presschef på Stora Enso.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om strejkrätten

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. ”Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället”, säger vice vd Peter Jeppsson i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Sargat näringsliv räds fortsatt hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg vållar svenska företag stor skada. Omdirigering av containrar till lastbil och båt kostar stora summor. ”Det här måste få ett stopp nu", sa Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel" under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hamnkonfliktens bokslut: 4,5 miljarder

ARBETSMARKNAD Konflikten i Göteborgs hamn kostade näringslivet 4,5 miljarder kronor under förra året. Det visar en ny rapport. Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.
NYHET Publicerad:

Framgångsrik modell med skavanker

ARBETSMARKNAD I morgon, lördagen den 17 mars, är det Kollektivavtalets dag. Fack och arbetsgivare är överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hög anslutning till kollektivavtal är viktigt för arbetsmarknaden. Men vad behöver förändras? Företrädare för arbetsgivarsidan väger för- och nackdelar.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Läckt utredningsförslag löser inte hamnkonflikt

KONFLIKTREGLER Regeringen utreder strejkrätten på grund av den långvariga konflikten i Göteborgs containerhamn. Enligt ett läckt dokument som Ekot rapporterar om, och som Arbetsmarknadsnytt har tagit del av, så ska ett fackförbund som inte har kollektivavtal kunna fortsätta vidta stridsåtgärder i frågor som inte omfattas av kollektivavtal.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna vann i domstol mot Hamnarbetarförbundet

HAMNKONFLIKTEN APM Terminals hade rätt när de drog in de fackliga förmånerna för ordföranden i Hamn4an. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Nu ska Hamnarbetarförbundet betala arbetsgivarnas rättegångskostnader på 618 000 kronor.
NYHET Publicerad:

2017 mer bråkigt än strejksiffrorna visar

ARBETSMARKNAD Medlingsinstitutet hävdar att 2017 var ett unikt fredligt år på arbetsmarknaden, men det är inte helt sant. Det menar vice vd Peter Jeppsson, som förklarar att den viktigaste faktorn är varsel, inte antal strejkdagar. "Även om en strejk aldrig bryter ut är affären förlorad", säger han.