På slak lina - Det ekonomiska läget, december 2010

RAPPORT Publicerad
Den svenska ekonomin växer och sysselsättningen ökar i både industrin och tjänstesektorn. Samtidigt ökar dock antalet människor på arbetsmarknaden, vilket sammantaget innebär att konjunkturen ändå inte förmår pressa ner arbetslösheten.

Tillväxtsiffror under det tredje kvartalet ger bilden av en ekonomi i kraftig expansion. Effekten består dock till en betydande del av att lager som byggt upp under krisen nu säljs av, och redan nästa år faller tillväxten från 5 till 2,6 procent. Investeringarna ökar, men det sker knappast någon tillväxtspurt.

I en särskild strukturdel i rapporten analyseras hushållens skulduppbyggnad och riskerna för en ny bubbla på bostadsmarknaden.

Författare