Produktivitetsfall - ja tack, Det ekonomiska läget september 2007

RAPPORT Publicerad

Högkonjunkturen fortsätter. Trots en allvarlig avmattning i USA och en sämre tillväxt i exportindustrin ökar sysselsättningen och investeringarna i Sverige. Konsumenterna tar över som draglok i ekonomin. De stora grupper som befinner sig utanför arbetsmarknaden är på väg att successivt slussas tillbaka i arbete. En låg produktivitetsutveckling under några år är därför oundviklig. Dels ökar sysselsättningen mer i branscher med lägre produktivitet, dels anställs fler yngre och personer som länge stått utan arbete till lägre löner.

Författare