Vägen tillbaka - Det ekonomiska läget september 2008

RAPPORT Publicerad

Under det kommande året dras Sveriges ekonomi med sviterna av bolånekrisen, höga råvarupriser och den strama finanspolitiken. Men tecken finns på en återhämtning från nästa höst. Det skriver Svenskt Näringsliv i sin konjunkturrapport som gjorts i september 2008.

Den viktigaste förklaringen till en återhämtning då är att de stora obalanserna i världsekonomin är på god väg att rätas ut. För svensk del hjälper fortsatta strukturreformer och en sen finanspolitisk stimulans nästa år. Ytterligare en avgörande faktor är att råvarupriserna har börjat falla.

Flera europeiska länder är redan i recession. Svenska företag påverkas dock mycket ojämnt. De företag som i huvudsak exporterar till Europa och USA, och vars efterfrågan samtidigt stryps av höga oljepriser, står inför en kraftig försvagning. Bilindustrin är ett exempel.

Författare