Momssänkning gav 4 000 nya jobb

NYHET Publicerad

SKATT Sänkt restaurangmoms var tänkt att skapa 3 500 nya jobb i branschen. Istället blev det 4 000. Det slår Konjunkturinstitutet fast i en rapport. Trots glädjebeskedet finns en oro i branschen för att momsen ska höjas igen.

Eva Östling

Eva Östling, vd på besöksnäringens branschorganisation Visita.

2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Enligt Konjunkturinstitutets rapport är lönesumman i branschen fyra procent högre nu än före reformen. Räknat på medelinkomsten i branschen motsvarar detta 4 000 årsarbeten. Det är ungdomar, utrikesfödda och lågutbildade, en grupp med svag förankring på arbetsmarknaden, som är överrepresenterade i restaurangbranschen och som har hjälpts till arbete tack vare reformen.

– Sedan restaurangmomsen sänktes har flera tusen människor runt om i Sverige, många unga, många födda utomlands, fått riktiga jobb. I ett tufft konjunkturläge är det en arbetsmarknadspolitisk framgång, säger Eva Östling, vd på besöksnäringens branschorganisation Visita, i ett pressmeddelande.

Enligt Konjunkturinstitutet kan en momssänknings bidra till en hävstångseffekt genom att de som efter att ha fått in en fot på arbetsmarknaden går vidare och lämnar plats för nya personer inom de utsatta grupperna.

Det har rått delade meningar om momssänkningens effekt. I Socialdemokraternas budgetmotion för 2013 vill partiet höja momsen till 25 procent igen. Eva Östling på Visita trycker på att politiker som argumenterar för att momsen ska höjas igen bör vara medvetna om att det riskerar att bryta en positiv utveckling och sätta flera tusen jobb i fara.

– Tre av fyra restaurangföretagare uppger att de sannolikt skulle tvingas säga upp personal vid en höjning. Det måste nu stå klart för alla att det är orimligt att riskera detta genom att fördubbla restaurangmomsen, säger hon.

Lina Hallbäck har drivit restaurang i flera år. När momsen sänktes 2012 hade hon möjlighet att utöka den dåvarande personalstyrkan från två till tre personer. Det innebar en lättare arbetsbörda och en möjlighet till utökade öppettider. I år öppnade hon restaurangen Bernhard Kök Å Deli i Nyköping och har idag tio anställda. Men oron gnager i henne för att momsen ska höjas igen.

– Om momsen höjs innebär det att jag måste säga upp två personer, vilket skulle leda till minskade öppettider. Det här innebär att vi skulle bli mindre tillgängliga för besöksnäringen i stort, säger Lina Hallbäck.

På grund av den kostnad det skulle innebära för hennes verksamhet om momsen fördubblas har hon vid sina senaste två anställningar bara vågat skriva anställningskontrakt som löper över ett halvår i taget. Det här är något som hon inte tycker är en hållbar situation.

– Restaurangbranschen ska inte vara något temporärt, utan jag tycker att branschen ska vara något tryggt och bra där man känner att man vill stanna. Det blir inte på det sättet om man känner sig orolig över att det ska komma en sådan stor förändring som det faktiskt är om momsen går upp, säger hon.

Fakta:

Sänkningen av restaurangmomsen har lett till 4 000 nya jobb inom branschen, enligt beräkningar av Konjunkturinstitutet.

Modellskattningar av restaurangpriserna indikerar att reformen sänkt priserna med 4 procent, vilket innebär att 40 procent av momssänkningen slagit igenom på priserna.

Rapporten är en del av ett större regeringsuppdrag som ska mäta effekterna av reformen. Skatteverket och myndigheten för Tillväxtanalys är också inkopplade i arbetet och en slutrapport ska presenteras i början av 2016.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser

MOMS EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas. Därför släpper Svenskt Näringsliv en rapport som syftar till att ge en grund för fördjupad diskussion.
NYHET Publicerad:

Skatteverket måste skynda på besked om ändrad fastighetsmoms

SKATTER Skatteverket måste omgående lämna besked till företag, kommuner och landsting, skriver Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse.
NYHET Publicerad:

Minsta företagen bör slippa moms

SKATTER Idag är företagare skyldiga att betala moms även om de omsätter småsummor. Det leder till en stor administrativ börda för de allra minsta företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv införa en omsättningsgräns på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler ställer allt på ända

SKATTER Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. ”Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Regeringen smyghöjer bensin- och dieselskatten

KOMMENTAR Regeringen vill införa höjda punktskatter på bensin och diesel. Men Svenskt Näringsliv är kritisk till förslagets konsekvensanalys. Den är kortsiktig och ofullständig, skriver Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Skadligt skatteförslag aktualiseras åter

SKATTER Riksdagen har beslutat om ett hårt kritiserat förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms. ”Gruppregistrering för moms infördes 1998 för att underlätta för svenska företag att möta hårdare internationell konkurrens”, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Slopad gruppmoms försämrar svensk konkurrenskraft

SKATT Ett nytt regeringsförslag att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms skadar svenska företag. Förslaget ger företagen en hårdare konkurrenssituation gentemot de flesta av EU-länder, anser Näringslivets skattedelegation.
NYHET Publicerad:

Tryckerimomshärva drabbar kunder

KOMMENTAR Skatteverket har betalat ut miljarder i momspengar till tryckeriföretag. Tryckeriernas kunder, som inte fått några pengar från tryckerierna, är helt oskyldiga och drabbas nu av motsvarande miljardkrav från Skatteverket. Många av kundföretagen hotas av konkurs helt i onödan. Finansministerns besked är att det är en beklagansvärd situation, men inte möjlig att åtgärda. Svenskt Näringsliv anser att Skatteverket måste ge dessa företag anstånd med skattekraven så att de hinner kräva tryckerierna innan skatten ska betalas, skriver två skatteexperter.
NYHET Publicerad:

Momsregel skapar orimliga konsekvenser

KOMMENTAR Det finns flera områden där dagens momsregler förhindrar företag att göra samhällsnytta. En av de problematiska reglerna är den om stadigvarande bostad, som bland annat försvårar byggande och renovering av äldre, vård, omsorgs- och flyktingboenden, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.
NYHET Publicerad:

Förenkla momskraven på kvitton

SKATTER Företagen borde få använda kvitto för momsavdrag istället för faktura upp till det högsta belopp som godkänns inom EU. Idag är maxgränsen 2000 kronor men Sverige borde följa exempel från Danmark och Finland och höja till 3700 kronor, föreslår Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Tryckerimomsfrågan" skapar stor osäkerhet

KONKURRENS Högsta Förvaltningsdomstolen har i två domar (26/2) avgjort den omdiskuterade "tryckerimomsfrågan". Många är nu oroliga för konsekvenserna.
NYHET Publicerad:

Momssänkning gav 4 000 nya jobb

SKATT Sänkt restaurangmoms var tänkt att skapa 3 500 nya jobb i branschen. Istället blev det 4 000. Det slår Konjunkturinstitutet fast i en rapport. Trots glädjebeskedet finns en oro i branschen för att momsen ska höjas igen.
NYHET Publicerad:

Momssänkning ger fler jobb

SKATT Sänkt moms har skapat motsvarande 6 000 nya heltidsjobb i restaurangbranschen. Det visar en undersökning från branschorganisationen Visita.
NYHET Publicerad:

Skatteverket vägleder fel om momsen

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.
NYHET Publicerad:

Momsregler försvårar gränsaffärer

SKATT Tullregler mellan Sverige och Norge försvårar affärsverksamheten för företagare på båda sidor av gränsen. Företagare i regionen vittnar om stora förluster på grund av momsreglerna. "Många företagare har gett upp, de orkar inte med byråkratin och är förbannade", säger Tommie Jirhed på det regionala projektet Vaajma.