Skadligt skatteförslag aktualiseras åter

NYHET Publicerad

SKATTER Riksdagen har beslutat om ett hårt kritiserat förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms. ”Gruppregistrering för moms infördes 1998 för att underlätta för svenska företag att möta hårdare internationell konkurrens”, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Krister Andersson
Foto: ERIK MÅRTENSSON / SCANPIX

I vårpropositionen 2014 kom den dåvarande alliansregeringen första gången med förslaget att slopa möjligheterna till gruppregistrering. I regeringen Löfvens budgetförslag fanns förslaget inte med men eftersom alliansens budget vann omröstningen är frågan åter aktuell.

I den lagrådsremiss som gjordes våren 2014 var det bara LO som var positiva till förslaget. 27 remissvar avvisade förslaget och 11 hade inga invändningar.

– I de flesta EU-länder finns möjligheter till så kallad gruppregistrering. Syftet är att undvika en extra momskostnad som annars kan uppkomma mellan medlemmarna i gruppen, säger Krister Andersson.

– Regeringen Löfven har tagit del av den massiva kritiken och ser att ett slopande av möjligheten till gruppregistrering för moms skadar svenska företag och deras internationella konkurrenskraft. Det borde vid det här laget också vara uppenbart för allianspartierna att förslaget leder till försämring för svenska företag som därmed får en hårdare konkurrenssituation, att planerad hemflyttning av utländsk verksamhet riskerar att utebli och att svensk verksamhet till och med riskerar att flyttas ut, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Alliansregeringen motiverade förslaget med att reglerna ensidigt gynnade finanssektorn men detta stämmer inte. Det är långt fler som använder sig av denna förenkling. Regelverket om mervärdesskattegrupper används idag av ca 250 koncerner inom bank-, försäkrings- och välfärdssektorn samt i industrin, fastighetsbranschen och detaljhandeln.

– Målet att uppnå skatteneutralitet bör inte ske genom försämrade möjligheter utan istället borde Sverige förbättra för alla företag genom att uppnå motsvarande regler som gäller i flertal andra EU-länder där gruppregistrering är öppen för alla sektorer. Det är läge att även allianspartierna tänker om när det gäller gruppregistrering, säger Krister Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser

MOMS EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas. Därför släpper Svenskt Näringsliv en rapport som syftar till att ge en grund för fördjupad diskussion.
NYHET Publicerad:

Skatteverket måste skynda på besked om ändrad fastighetsmoms

SKATTER Skatteverket måste omgående lämna besked till företag, kommuner och landsting, skriver Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse.
NYHET Publicerad:

Minsta företagen bör slippa moms

SKATTER Idag är företagare skyldiga att betala moms även om de omsätter småsummor. Det leder till en stor administrativ börda för de allra minsta företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv införa en omsättningsgräns på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler ställer allt på ända

SKATTER Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. ”Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skadligt skatteförslag aktualiseras åter

SKATTER Riksdagen har beslutat om ett hårt kritiserat förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms. ”Gruppregistrering för moms infördes 1998 för att underlätta för svenska företag att möta hårdare internationell konkurrens”, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Momsregel skapar orimliga konsekvenser

KOMMENTAR Det finns flera områden där dagens momsregler förhindrar företag att göra samhällsnytta. En av de problematiska reglerna är den om stadigvarande bostad, som bland annat försvårar byggande och renovering av äldre, vård, omsorgs- och flyktingboenden, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.
NYHET Publicerad:

Skatteverket vägleder fel om momsen

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.