Skatteverket vägleder fel om momsen

NYHET Publicerad

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.

Ska leksaken som följer med maten beskattas för sig med 25 procent eller ska allt beskattas med matmomsen 12 procent? Ska en utbytt del i en reparation beskattas som en separat vara eller ska allt ses som en reparationstjänst? Ska lunchen i en konferens beskattas med 12 procents moms eller ingår den i konferenstjänsten som beskattas med 25 procent?

Momsen upplevs av företagen som en av de mest komplicerade skatterna. En mycket vanlig fråga är hur man ska hantera en transaktion som består av flera delar. Ska beskattningsunderlaget delas upp eller inte och vad är det huvudsakliga i transaktionen? I momssammanhang brukar man prata om huvudsaklighets- och delningsprincipen.

Trots att detta är en central fråga saknas tydliga lagregler och istället är företagen helt beroende av vägledning från Skatteverket och domstolar. Ett stort problem är att Skatteverkets saknar en enhetlig vägledning och tillämpning.

Anna Sandberg Nilsson och Hussein Abdali på Svenskt Näringslivs skatteavdelning har kartlagt vilka uttalanden och hänvisningar till praxis som finns i frågan i Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt 2012. Slutsatsen är att det saknas enhetliga riktlinjer för hur bedömning ska göras och utfallet upplevs som mer eller mindre slumpartat. De konstaterar att bedömningen ofta baseras på föråldrad praxis, att bedömningen saknar eller har bristande motivering vilket medför att olika bedömningar görs för liknande transaktioner och att branscher behandlas olika.

Dessutom följer inte Skatteverket de allmänna rättsgrundsatser som finns inom EU och ökar därigenom den höga administrativa bördan som momsreglerna medför. Skatteverket måste komma till rätta med dessa problem och åstadkomma en enhetlig vägledning och tillämpning som följer EU-domstolens praxis.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser

MOMS EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas. Därför släpper Svenskt Näringsliv en rapport som syftar till att ge en grund för fördjupad diskussion.
NYHET Publicerad:

Skatteverket måste skynda på besked om ändrad fastighetsmoms

SKATTER Skatteverket måste omgående lämna besked till företag, kommuner och landsting, skriver Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Landsting i en gemensam skrivelse.
NYHET Publicerad:

Minsta företagen bör slippa moms

SKATTER Idag är företagare skyldiga att betala moms även om de omsätter småsummor. Det leder till en stor administrativ börda för de allra minsta företagen. Därför vill Svenskt Näringsliv införa en omsättningsgräns på 100 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler ställer allt på ända

SKATTER Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. ”Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.
NYHET Publicerad:

Skadligt skatteförslag aktualiseras åter

SKATTER Riksdagen har beslutat om ett hårt kritiserat förslag om att slopa möjligheten till gruppregistrering för moms. ”Gruppregistrering för moms infördes 1998 för att underlätta för svenska företag att möta hårdare internationell konkurrens”, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Momsregel skapar orimliga konsekvenser

KOMMENTAR Det finns flera områden där dagens momsregler förhindrar företag att göra samhällsnytta. En av de problematiska reglerna är den om stadigvarande bostad, som bland annat försvårar byggande och renovering av äldre, vård, omsorgs- och flyktingboenden, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.
NYHET Publicerad:

Skatteverket vägleder fel om momsen

MOMS 25 procent, 12 procent eller 6 procent. Det finns en uppsjö av momsskillnader som snurrar till det för företagare. Än värre blir det, då Skatteverket saknar enhetliga riktlinjer för hur en bedömning ska göras. Det visar en kartläggning som Svenskt Näringslivs skatteavdelning genomfört.