Den sociala roboten tar plats i klassrummet

NYHET Publicerad

INNOVATION En robot som förstår känslor och kroppsspråk låter som framtiden. Men sedan i början av januari är världens mest sociala robot Furhat under lärarprogrammering. ”Målet är att ha en robot i varje hem och varje klassrum”, säger Samer Al Moubayed, medgrundare av Furhat Robotics.

FURHAT0301small

Furhat Robotics

Stockholm Samer Al Moubayed

Samer Al Moubayed

FURHAT9988small

Furhat Robotics

Furhat Robotics började som ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan, och tanken var aldrig att det skulle bli ett företag. Men när Samer Al Moubayed och hans kollegor Jonas Beskow, Gabriel Skantze och Preben Wik började inse sin robots kapacitet under 2014, bildade de ett företag för att fortsätta utveckla Furhat som den kallas. Idag är Furhat så pass utvecklad att den i höst kommer kunna ”jobba” som lärare.

Furhat har ett animerat ansikte som kan uttrycka samma rörelser i ansiktet som en människa kan. Med hjälp av olika kameror och sensorer kan Furhat även förstå en människas kroppsspråk, uppfatta vilket humör man är på, konversera med flera personer samtidigt och läsa av människans sociala koder. Samer Al Moubayed såg tidigt potentialen att låta Furhat bli en del av barns utbildning och utveckling.

– Furhat utvecklades genom år av forskning och vi är redo för nästa steg. Furhat kommer kunna hjälpa människan med kunskap, men inte bara kunskap som att läsa. Den kan också lära oss social interaktion och hjälpa oss att samarbeta, säger Samer Al Moubayed.

Med hjälp av Vinnova kommer nu drömmen om en lärande social robot bli verklighet. I början av januari påbörjades utbildningen av två Furhats, en i Kunskapsskolas resursskola och en i Fryshuset. Furhat ska lära sina elever på respektive skola genom att prata med dem, spela spel och lära barnen att interagera med varandra och samarbeta för att lösa problem.

Just nu pågår alltså programmeringen av framtidens lärarassistent. Det är eleverna i skolan, tillsammans med företaget Furhat Robotics och lärarna, som utvecklar Furhats kunskaper. I denna experimenterande fas testas Furhats kunskaper och möjligheter. Under vårterminen ligger fokus på att programmera roboten, som från och med höstterminen och ett år framåt kan titulera sig lärarassistent.

– Vi vill att det ska finnas en robot i varje klassrum. En robot är alltid lugn och kontrollerad, och kan bli ett hjälpmedel för läraren på samma sätt som en bok eller internet är det idag, säger Samer Al Moubayed.

Eleverna i Kunskapsskolan har någon form autismspektrum, och där blir Furhats sociala kompetens ännu viktigare.

– Barn med autism har lite fler utmaningar med att förstå känslor, förstå andra och att prata med varandra. Vi vill använda Furhat för att hjälpa dem med det, att interagera och tillsammans lösa problem med Furhat, säger Samer Al Moubayed.

Och det har visat sig vara ett vinnande koncept. Eleverna har redan hunnit bekanta sig med Furhat, och den sociala roboten har gjort succé, berättar Samer Al Moubayed.

– Det var häftigt när en mamma berättade att hennes son hade sökt ögonkontakt med Furhat upprepade gånger, det gör han sällan med riktiga människor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

Skolan är inte mer ojämlik nu än tidigare

KOMMENTAR Elever med olika bakgrund får olika chans i skolan, men regeringen pratar om vinster istället för effektiva åtgärder.
NYHET Publicerad:

Motorbranschcollege ska stärka utbildningen

KOMPETENS Klara för certifiering – nu är Motorbranschcollege igång. Motorbranschens Yrkesnämnd kommer i september att certifiera tre skolor som Motorbranschcollege. 
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot kvotering i skolan

KOMMENTAR Rättsosäkert, ogenomtänkt och otydligt, ett förslag som kan leda till diskriminering, försämrad likvärdighet och konflikter. Så kan den massiva remisskritiken mot regeringens förslag om att införa kvoter i skolan sammanfattas. Förslaget bör kastas i papperskorgen. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet avgörande för skolans digitalisering

SAMVERKAN Ge skolbarnen en dator eller platta, sedan är det digitala lärandet igång. Men så fungerar det inte, visar ett projekt med skolor och företag som samverkar på ett helt nytt sätt. Det digitala lärandet handlar inte om teknik, utan om ett nytt sätt att tänka.
NYHET Publicerad:

Viktigt diskutera utformningen av skolvalssystem

KOMMENTAR Det finns en bred uppslutning bakom rätten att välja skola i Sverige. Den är här för att stanna. Däremot är det viktigt att diskutera hur ett skolvalssystem ska vara utformat, skriver skolexperterna Johan Olsson och Fredric Skälstad.
NYHET Publicerad:

Studera skolkoncernerna – skäll inte på dem

KOMMENTAR Lär av skolkoncernerna. Det är forskaren Erik Lakomaas uppmaning till Sveriges kommuner (DN 20/5). Skolhuvudmännen måste bli bättre på att utnyttja stordriftsfördelar och ge lärare och rektorer mer professionellt administrativt stöd.
NYHET Publicerad:

Dags att lägga kraft på de stora skolfrågorna

KOMMENTAR Förslaget om lottning skrotas. Det är en stor framgång för mitt arbete i regeringens Skolkommission. Nu måste politikerna lägga sin kraft på de stora frågorna – lärarnas förutsättningar, ett starkare skolledarskap och en tydligare nationell styrning. Det skriver Tobias Krantz, chef för Utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Angeläget fokus på introduktionsprogrammen

KOMMENTAR Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Rätt hanterat kan det bli positivt både för elever och företag, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Enig skolkommission: Friskolorna här för att stanna

KOMMENTAR Det finns ett starkt stöd för friskolor och valfrihet i regeringens skolkommission. Nu är det dags att lägga debatten om skolvalet åt sidan. I stället måste skolpolitikerna fokusera på hur vi kan höja elevernas resultat. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, som varit ledamot i skolkommissionen.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Transportstyrelsen backar om övningskörning

UTBILDNING Slut för övningskörning under praktikperioden ute på företagen. Det hotade landets elever på gymnasieskolans fordonsprogram. Men efter skarp kritik från både företag och fack, backar nu Transportstyrelsen och tillåter även fortsättningsvis övningskörning under utbildningen.
NYHET Publicerad:

Hoppas på framtida yrkestävlingar i landet

KOMPETENS I mitten av februari arrangerades Industrikampen 2017 – ett regionöverskridande samarbete inom Teknikcollege. Skoltävlingar är ett sätt att gemensamt arbeta med utbildningarnas status och kvalitet.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

"Lärarfacken bör bryta sig loss från LO"

KOMMENTAR Lärarfacken borde kasta loss från LO. Skolan behöver långsiktiga och breda lösningar, inte en extrem vänsteragenda. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.