SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Handlingskraft kan lösa lärarkrisen!

Varmt välkommen till ett frukostseminarium om kompetensförsörjningen i skolan. Sveriges skolor och förskolor behöver rekrytera tiotusentals lärare inom de närmaste åren.

Enligt Skolverkets prognoser kommer det, givet dagens examensfrekvenser från lärarhögskolorna, att fattas 80 000 lärare och förskollärare år 2031. Så många nya lärare kommer inte att finnas. I det här svåra läget krävs nytänkande. Hur kan det skapas fler vägar in till läraryrket? Kan gott ledarskap göra så att fler väljer att stanna kvar och återvända till yrket? Hur kan skolan organiseras så att färre lärare behövs?

Svenskt Näringsliv har bett sex olika skribenter ta sig an frågan om kompetensförsörjningen i skolan ur olika perspektiv. Kom och ta del av deras slutsatser och diskutera lärarfrågan med oss!

Alternativa vägar till läraryrket
Li Ljungberg, Teknikföretagen

Tänk tvärtom – skapa professionella förutsättningar för skolledare att organisera skolans verksamhet! 
Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet

Hur påverkar skolans organisation kompetensförsörjningen?
Jan Löwstedt, Stockholms universitet

Digitaliseringen och lärarbristen
Jan Hylén, Education Analytics

Är Sverige moget för en fristående lärarutbildning?
Eva Nisser, Johan Skyttes högskola

Svenska lärares situation i en internationell kontext
Gabriel Heller-Sahlgren, London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning

Frukost serveras från 08:00

Välkommen    

Datum och tid

  • Måndag 26 november 2018, kl. 08:30 – 09:45

Plats

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm