Korta beslutsvägar ger Fridaskolan fördel

NYHET Publicerad

FRISKOLORNA Fristående Fridaskolan vill vara ett alternativ med stor lyhördhet för föräldrar och elever, med en tydlig vision att vara en skola som tänker entreprenöriellt och rustar eleverna med såväl kunskaper som mjuka värden.

Elever
Foto: Marie Louise Aaröe

Engagemanget är stort på Fridaskolorna och studiebesöken många. Eleverna guidar glatt runt. Denna gång var det från nedersta raden Fabian och Julia från nionde klass, Ida och Philip från gymnasiet andra året och Felix och Tea från sjätte klass som visade sina klassrum, samlingslokaler, matsalar och labbrum.

VD och marknadschef.

Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv, tillsammans med Johan Larsson, marknadschef och Birgitta Arosenius, VD och en av grundarna.

Foto: Marie Louise Aaröe

Konkurrens har medfört ett nytänkande i skolvärlden. När man fokuserar på de mjuka värdena tror Fridaskolan att man får med sig såväl många bestående goda egenskaper som goda kunskapsresultat. Det är ett stort arbete som ligger bakom ett gott klimat och en god anda, som i sin tur gynnar inlärningen. För att ytterligare förbättra sina resultat finansierar Fridaskolorna oberoende forskning med hjälp av Göteborgs universitet inom området ”Bestående värden”.

– Vi har en viktig metafor; Vi utbildar tågluffare, inte charterresenärer, med andra ord människor som ska ta egna initiativ, göra sina val och bedömningar för att vara rustade för livet, beskriver marknadschefen Johan Larsson. Vi vet inte vilka yrken som kommer att erbjudas i framtiden men vi vet att förändringstakten är hög, därför gäller det för oss att ge våra elever den kunskap som de kommer att behöva.

Vi befinner oss på Fridaskolan i Vänersborg och träffar entusiastiska lärare som i början av 1990-talet hade en idé om en skola som de ville utveckla vidare. Möjligheten erbjöds 1992 då de första tillstånden gavs till att skolelever kunde välja friskola utan extra avgifter. Det första året fick man 72 elever. I dag har skolan 2 300 elever från förskola till och med gymnasium på fyra olika orter.

– Den värdegrund vi skapade 1992 är fortfarande den vi arbetar efter, säger Birgitta Arosenius, VD och en av grundarna. Det handlar om att barn och ungdomar ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en omvärldsuppfattning som gör att de aktivt kan delta i de demokratiska processerna i samhället.

Investering för framtiden

– Fokuseringen på vinst i skolan skulle jag vilja byta mot en debatt som i större utsträckning handlar om kvalitet. Staten har uppdraget att granska kvaliteten i friskolorna. Men frågan är om de rätta parametrarna finns. Det är lätt att utvärdera betygen men det är kvalitetsgranskning på en högre nivå som är det viktiga. Själva återinvesterar vi allt överskott i skolorna. Men det är kunderna som gör valet. Kvalitetsfrågan är den viktiga frågan och den handlar om vad vi levererar. Eleverna och föräldrarnas åsikter är viktiga för oss.

Lärandet handlar om att sätta in kunskapen i ett perspektiv, där skolan och lärarna går hand i hand med föräldrarna mot de uppställda gemensamma målen, unika för varje elev.

I Fridaskolorna handlar måluppfyllesen även om hur barnen utvecklas och vad de får med sig när de slutar skolan.

– En friskolas styrka gentemot en kommunal är blanda annat friskolans korta beslutsvägar. Vi kan snabbt ställa om efter nya beslut från kommun och skolmyndigheter. Konkurrens är bra, det mår alla branscher bra av.

Lärande i ett sammanhang

Det är arbetslaget som styr organisationen på Fridaskolorna. Schema finns som en bas men är samtidigt föränderligt. På en Fridaskola arbetar man utifrån en pedagogik där ämnena lärs in i ett sammanhang, vilket innebär att flera lärare i olika ämnen samarbetar med eleverna för att nå fram till det förutbestämda målet.

– Vi skapar förutsättningarna för att elever som i framtiden har en entreprenöriell idé ska ha den kunskap och de redskap som behövs för att vara fri i tanken och våga ta steget att förverkliga sin dröm, säger Johan Larsson, marknadschef på Fridakolorna, som i dag finns i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Härryda. Vi har valt att etablera oss i ett centralt läge på varje ort med målsättningen att vara ett komplement till den kommunala skolan med ett gott samarbete.

I koncernen ingår också Didaktikcentrum AB, ett utbildningsföretag som kan anlitas av kommuner eller enskilda skolor för att få idéer till sin egen verksamhet i sin kommun efter Fridamodellen.Text: Marie Louise Aaröe

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skolan är inte mer ojämlik nu än tidigare

KOMMENTAR Elever med olika bakgrund får olika chans i skolan, men regeringen pratar om vinster istället för effektiva åtgärder.
NYHET Publicerad:

Motorbranschcollege ska stärka utbildningen

KOMPETENS Klara för certifiering – nu är Motorbranschcollege igång. Motorbranschens Yrkesnämnd kommer i september att certifiera tre skolor som Motorbranschcollege. 
NYHET Publicerad:

Massiv kritik mot kvotering i skolan

KOMMENTAR Rättsosäkert, ogenomtänkt och otydligt, ett förslag som kan leda till diskriminering, försämrad likvärdighet och konflikter. Så kan den massiva remisskritiken mot regeringens förslag om att införa kvoter i skolan sammanfattas. Förslaget bör kastas i papperskorgen. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ledarskapet avgörande för skolans digitalisering

SAMVERKAN Ge skolbarnen en dator eller platta, sedan är det digitala lärandet igång. Men så fungerar det inte, visar ett projekt med skolor och företag som samverkar på ett helt nytt sätt. Det digitala lärandet handlar inte om teknik, utan om ett nytt sätt att tänka.
NYHET Publicerad:

Viktigt diskutera utformningen av skolvalssystem

KOMMENTAR Det finns en bred uppslutning bakom rätten att välja skola i Sverige. Den är här för att stanna. Däremot är det viktigt att diskutera hur ett skolvalssystem ska vara utformat, skriver skolexperterna Johan Olsson och Fredric Skälstad.
NYHET Publicerad:

Studera skolkoncernerna – skäll inte på dem

KOMMENTAR Lär av skolkoncernerna. Det är forskaren Erik Lakomaas uppmaning till Sveriges kommuner (DN 20/5). Skolhuvudmännen måste bli bättre på att utnyttja stordriftsfördelar och ge lärare och rektorer mer professionellt administrativt stöd.
NYHET Publicerad:

Dags att lägga kraft på de stora skolfrågorna

KOMMENTAR Förslaget om lottning skrotas. Det är en stor framgång för mitt arbete i regeringens Skolkommission. Nu måste politikerna lägga sin kraft på de stora frågorna – lärarnas förutsättningar, ett starkare skolledarskap och en tydligare nationell styrning. Det skriver Tobias Krantz, chef för Utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Friskolor får rätt till skolpeng till slut

FRISKOLAN Efter att Falu kommun förra året betalade ut 32,7 miljoner kronor i retroaktiv ersättning till fristående skolor är det nu Borlänges tur. Även här har gymnasiefriskolornas skolpeng varit för låg i många år. ”Det här agerandet från kommuner är ett problem”, säger Peter Lundström, vd på Helixgymnasiet i Borlänge.
NYHET Publicerad:

Angeläget fokus på introduktionsprogrammen

KOMMENTAR Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Rätt hanterat kan det bli positivt både för elever och företag, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Enig skolkommission: Friskolorna här för att stanna

KOMMENTAR Det finns ett starkt stöd för friskolor och valfrihet i regeringens skolkommission. Nu är det dags att lägga debatten om skolvalet åt sidan. I stället måste skolpolitikerna fokusera på hur vi kan höja elevernas resultat. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, som varit ledamot i skolkommissionen.
NYHET Publicerad:

Transportstyrelsen backar om övningskörning

UTBILDNING Slut för övningskörning under praktikperioden ute på företagen. Det hotade landets elever på gymnasieskolans fordonsprogram. Men efter skarp kritik från både företag och fack, backar nu Transportstyrelsen och tillåter även fortsättningsvis övningskörning under utbildningen.
NYHET Publicerad:

Hoppas på framtida yrkestävlingar i landet

KOMPETENS I mitten av februari arrangerades Industrikampen 2017 – ett regionöverskridande samarbete inom Teknikcollege. Skoltävlingar är ett sätt att gemensamt arbeta med utbildningarnas status och kvalitet.
NYHET Publicerad:

"Lärarfacken bör bryta sig loss från LO"

KOMMENTAR Lärarfacken borde kasta loss från LO. Skolan behöver långsiktiga och breda lösningar, inte en extrem vänsteragenda. Det skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata förskolor får högsta betyg

KOMMENTAR Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolinspektionen, skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Se och lär av friskolorna

KOMMENTAR Sveriges mest utsatta skolor behöver landets bästa lärare, men också en trygg arbetsmiljö och ett professionellt ledarskap. Kommunerna borde studera hur friskolekoncernerna arbetar med styrning. Det skriver Fredric Skälstad, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Vi ska erbjuda valfrihet i alla bostadsområden”

FRISKOLAN Det är tvärtemot den vanliga uppfattningen: Friskolor etableras allt oftare i invandrartäta områden och förorter som beskrivs som mindre privilegierade. "Absolut är det så. Vi har ett ansvar att erbjuda valfrihet även i sådana områden", säger en friskoleföreträdare.
NYHET Publicerad:

Skäl att gräva djupare i PISA-resultat

KOMMENTAR Friskolorna är bättre i PISA än kommunala skolor. Men de statistiska analyserna av resultaten spretar. OECD och Skolverket är oeniga om hur studien ska tolkas. Svenskt Näringsliv kommer därför låta en skolforskare genomföra en fördjupad analys, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Går samman för att möta skolans utmaningar

MATEMATIK Svenska elevers kunskaper i matematik ökar något. Det visar resultaten av de internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PISA som nu har presenterats. Men Sverige har inte råd att slå sig till ro, fler insatser behöver göras för att ta ytterligare kliv framåt. Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet ska det fristående forskningsinstitutet Ifous, tillsammans med bland andra AcadeMedia, starta ett projekt där matematikprov från över 30 000 elever ska analyseras.
NYHET Publicerad:

Sverige måste våga bli bäst i världen

PISA-UNDERSÖKNING Kunskapsresultaten har blivit bättre, men de är fortfarande inte bra. Den efterlängtade vändningen i PISA får inte innebära att skolpolitikerna slår sig till ro, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Medaljregn över svenska yrkeslandslaget

YRKES-EM Med sex medaljplatser gjorde det svenska yrkeslandslaget succé i helgens Yrkes-EM i Göteborg. Guldmedaljören Lovisa Petri är sprudlande glad över vinsten. "Efter yrkes-VM i Leipzig 2013 där jag tog brons ville jag ta revansch".